Шановні відвідувачі сайту!!!

На даному сайті розміщені план-конспекти уроків, короткий та повний обсяг творів із шкільної програми, біографії та портрети письменнників, матеріали для підготовки до ЗНО, багато теоретичного матеріалу з української мови і літератури, літературні ігри, матеріали для проведення гурткової роботи, календарне планування на всі предмети, презентації для уроків, дуже багато творів за шкільною програмою та багато іншого цікавого матеріалу. Маєте пропозиції та побажання пишіть адміністратору, всі вони будуть обов'язково враховані!!!

P.S. Вибачте за рекламу на сайті. Це необхідність для подальшого сталого розвитку даного ресурсу.

УРОК 46 Тема. Оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми «Духовне життя України в другій половині XIX ст.» Мета: перевірити рівень підготовки учнів з теми відповідно до програмових вимог: рівень теоретичних знань дат, фактів, подій, понять та їх розуміння й використання; перевірити рів
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 25-03-2013, 10:35
УРОК 45 Тема. Узагальнення знань за темою «Духовне життя України в другій половині XIX ст.» Мета: повторити та узагальнити матеріал з даної теми, підготу­ватися до уроку тематичного оцінювання; розвивати в учнів вміння працювати з джерелами інформації, аналізувати матеріал, робити висновки, ви
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 25-03-2013, 10:27
УРОК 44 Тема. Становлення та консолідація української нації. Повсякденне життя українців Мета: охарактеризувати побут та повсякденне життя українців у другій половині XIX ст., а також дати узагальнюючу характе­ристику процесу становлення та консолідації української нації; розвивати в учнів нав
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 25-03-2013, 10:25
УРОК 43 Тема. Українське мистецтво другої половини XIX ст. Мета: охарактеризувати розвиток мистецтва в Україні у другій половині XIX ст., а саме — розвиток живопису, музики, театру, ар­хітектури та скульптури, детально зупинившись на діяльності про­відних українських митців даного періоду; розв
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 25-03-2013, 10:24
УРОК 42 Тема. Розвиток науки й літератури Мета: охарактеризувати розвиток науки та літератури в Ук­раїні у другій половині XIX ст., детально зупинившись на діяль­ності провідних українських науковців і творчості українських письменників; розвивати в учнів навички роботи з текстовими дже­релами,
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 25-03-2013, 10:21
УРОК 41 Тема. Особливості розвитку культури. Розвиток освіти Мета: визначити особливості розвитку української культури другої половини XIX ст., а також схарактеризувати стан розвитку освіти на українських землях в даний період; розвивати в учнів на­вички роботи з текстовими джерелами, аналізува
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 25-03-2013, 10:19
УРОК 39 Тема. Узагальнення знань за темою «Суспільно-політичний рух в Україні у другій половині XIX ст.» Мета: повторити та узагальнити матеріал з даної теми, підготу­ватися до уроку тематичного оцінювання; розвивати в учнів вміння працювати з картою, аналізувати матеріал, робити висновки, ви­
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 25-03-2013, 10:12
УРОК 38 Тема. Утворення українських політичних партій Мета: охарактеризувати процес піднесення національно-виз­вольного руху на західноукраїнських землях, які перебували під владою Австро-Угорщини, в 90-і роки XIX ст., проаналізувати об­ставини утворення перших політичних партій в Україні; розв
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 25-03-2013, 10:08
УРОК 37 Тема. Піднесення національно-визвольного руху на західноукраїнських землях в другій половині 70-90-ті роки XIX ст. Мета: охарактеризувати процес піднесення національно-визволь­ного руху на західноукраїнських землях, які знаходилися під владою Австро-Угорщини, в 70-90-ті роки XIX ст.; р
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 25-03-2013, 10:06
УРОК 36 Тема. Відродження громадівського руху в 70-90-х роках XIX ст. Мета: охарактеризувати суспільно-політичний рух у Наддніпрян­ській Україні, що входила до складу Російської імперії, в 70-90-х роках XIX ст., детально зупинившись на II етапі громадівського руху та діяльності народників; удо
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 25-03-2013, 10:01
УРОК 35 Тема. Суспільно-політичний рух у 50-60-ті роки XIX ст. на західноукраїнських землях Мета: формувати в учнів уявлення про стан національно-виз­вольного руху на західноукраїнських землях після революції 1848-1849 pp., а також охарактеризувати процес формування двох течій українського визв
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 25-03-2013, 09:58
УРОК 34 Тема. Початок громадівського руху наприкінці 50-х— в 60-і роки Мета: охарактеризувати особливості суспільно-політичного та національно-визвольного рухів у Наддніпрянській Україні в сере­дині XIX ст; розвивати в учнів уміння аналізувати й систематизу­вати матеріал, виділяти головне і дру
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 25-03-2013, 09:55
УРОК 33 Тема. Оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми «Модернізація українського суспільства в середині — другій половині XIX ст.» Мета: перевірити рівень підготовки учнів з теми відповідно до програмових вимог: рівень теоретичних знань дат, фактів, подій, понять та їх розуміння і в
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 25-03-2013, 09:51
УРОК 32 Тема. Узагальнення знань за темою «Модернізація українського суспільства в середині — у другій половині XIX ст.» Мета: повторити та узагальнити матеріал з даної теми, підготу­ватися до уроку тематичного оцінювання; розвивати в учнів вміння працювати з картою, аналізувати матеріал, роби
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 25-03-2013, 09:46
УРОК31 Тема. Зміни в соціальній структурі українського суспільства Мета: з'ясувати, як модернізаційні процеси, що відбувалися в Російській імперії, вплинули на соціальні процеси, що відбували­ся в суспільстві; розвивати в учнів уміння аналізувати й системати­зувати матеріал, робити висновки та
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 25-03-2013, 09:27
УРОК зо Тема. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст. Мета: визначити, в чому полягала необхідність проведення ре­форм адміністративно-політичного управління в Російській імпе­рії, а також з'ясувати суть та значення проведених перетворень; розвивати в учнів уміння
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 25-03-2013, 09:21
УРОК 29 Тема. Економічний розвиток українських земель у пореформений період Мета: охарактеризувати економічне становище українських зе­мель у складі Російської імперії в другій половині XIX ст. у поре­формений період; розвивати в учнів уміння встановлювати при- чинно-наслідкові зв'язки під час
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 25-03-2013, 09:19
УРОК 28 Тема. Селянська реформа в Наддніпрянській Україні Мета: охарактеризувати соціально-економічне становище україн­ських земель у складі Російської імперії в другій половині XIX ст., а також більш детально зупинитися на проведенні селянської реформи в Україні; розвивати в учнів уміння вста
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 25-03-2013, 09:13
Меню
Авторизація
Архів матеріалів
Популярні матеріали
Яндекс.Метрика

загрузка...