Шановні відвідувачі сайту!!!

На даному сайті розміщені план-конспекти уроків, короткий та повний обсяг творів із шкільної програми, біографії та портрети письменнників, матеріали для підготовки до ЗНО, багато теоретичного матеріалу з української мови і літератури, літературні ігри, матеріали для проведення гурткової роботи, календарне планування на всі предмети, презентації для уроків, дуже багато творів за шкільною програмою та багато іншого цікавого матеріалу. Маєте пропозиції та побажання пишіть адміністратору, всі вони будуть обов'язково враховані!!!

P.S. Вибачте за рекламу на сайті. Це необхідність для подальшого сталого розвитку даного ресурсу.

Тема : ЗМ  Твір – опис процесу  праці  за власними  спостереженнями в художньому стилі (письмово)                            &nbs
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 2-02-2014, 18:09
План конспект 7 клас
Урок №7
Тема: Дієслово: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
Мета:
• навчальна: поглибити знання учнів про дієслово як частину мови; сформувати вміння школярів відрізняти дієслово від інших частин мови; правильно визначати морфоло
Додав: Тамара
Коментарів: 0
Додано: 29-09-2013, 21:45
Тема: Вступ.  Мова – скарбниця духовності народу. Варіант №2 Мета: пояснити духотворчу роль мови, її значення у формуванні й удосконаленні  духовної сутності кожного мовця; виховувати патріотичні почуття, почуття національної гідності, повагу до рідної мови; розвивати логічне й образн
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 3-09-2013, 11:27
Контрольний диктант. Тематичне тестування (тема: Просте речення; головні й другорядні члени речення). Мета: з’ясувати рівень орфографічної й пунктуаційної грамотності учнів; рівень засвоєння   знань та сформованості вмінь і навичок стосовно теми "Просте речення; головні й другорядні чл
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 15-03-2013, 11:37
Тема: Порівняльний зворот. Виділення порівняльних зворотів комами. Контрольне читання мовчки. Мета: дати поняття про порівняльний зворот; формувати вміння визначати порівняльні звороти в реченнях, правильно інтонувати речення з порівняльними зворотами, правильно розставляти розділові знаки 
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 15-03-2013, 11:36
Тема: Прикладка як різновид означення. Написання непоширених прикладок через дефіс; прикладки, що беруться в лапки. Контрольне аудіювання. Мета: дати поняття про прикладку як різновид означення, формувати вміння  розрізняти прикладку й означуване нею слово, правильно записувати  прикл
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 15-03-2013, 11:35
Тема: Означення, додаток і обставина як другорядні члени речення (повторення). Види обставин за значенням. Мета:  повторити вивчене про другорядні члени речення; формувати вміння визначати в реченнях другорядні речення, зокрема узгоджені й неузгоджені означення, визначати види обставин за
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 15-03-2013, 11:33
Зв’язне мовлення. Контрольний докладний переказ розповідного тексту  з елементами опису зовнішності людини або  елементами роздуму Мета: з’ясувати рівень сформованості текстотворчих умінь, зокрема вміння письмово переказувати текст розповідного характеру, що вміщує  елементи опису
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 15-03-2013, 11:31
Тема: Тире між підметом і присудком. Мета: пояснити правила вживання тире на місці опущеного дієслова-зв’язки в іменному складеному присудку; формувати вміння правильно вживати тире в реченнях з іменним складеним присудком, обгрунтовувати його вживання відповідним правилом, формувати навич
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 15-03-2013, 11:30
Тема: Простий і складений присудок (іменний і дієслівний). Мета: поглибити знання про способи вираження присудка; формувати вміння визначати в реченнях присудок, розрізняти простий і складений присудки; розрізняти  дієслівний складений та іменний складений присудки; виховувати повагу
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 15-03-2013, 11:29
Тема:  Підмет і присудок як головні члени речення. Способи вираження підмета. Мета: поглибити знання про головні члени речення; формувати вміння визначати в реченнях граматичну основу та спосіб вираження підмета;  виховувати повагу до влучного й образного слова, розвивати увагу, л
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 15-03-2013, 11:28
Усний твір-оповідання за поданим сюжетом Мета: формувати текстотворчі вміння, зокрема вміння створювати текст, що відповідає вимогам конкретного жанру; розвивати уяву, фантазію, логічне й образне мислення, збагачувати й уточнювати словниковий запас учнів.
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 15-03-2013, 11:27
Тема: Порядок слів у реченні. Логічний наголос. Тематичне тестування (тема: Словосполучення і речення). Мета: пояснити відмінність між прямим і зворотним порядком слів у реченнях; формувати вміння впізнавати інверсовані речення та пояснювати роль інверсії; розвивати увагу, логічне й образне мис
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 15-03-2013, 11:26
Тема: Речення прості й складні (повторення), двоскладні й односкладні. Мета: повторити вивчене про поділ речень на прості й складні, двоскладні й односкладні; удосконалювати вміння визначати вид речення за будовою та за кількістю головних членів речення; розвивати логічне мислення, увагу.
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 15-03-2013, 11:25
Тема:  Речення. Види речень за метою висловлювання; окличні речення (повторення). Розділові знаки в кінці речень. Мета: повторити вивчене про речення; формувати вміння  визначати вид речення за метою висловлювання,  інтонацією та  будовою, правильно вживати розділові знак
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 15-03-2013, 11:23
Тема: Словосполучення. Будова і види словосполучень за способами вираження головного слова. Мета:  ознайомити з предметом вивчення синтаксису і пунктуації, поглибити знання про такі синтаксичні одиниці, як словосполучення і речення; формувати вміння визначати змістовий і граматичний зв’язо
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 15-03-2013, 11:22
Тема:  Найскладніші орфограми. Мета: систематизувати й узагальнити вивчене про найскладніші орфограми, удосконалювати вміння визначати орфограми в словах і обгрунтовувати вибір написання відповідними правилами; розвивати логічне мислення, удосконалювати орфографічну грамотність. Тип уроку
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 15-03-2013, 11:21
Тема:  Частини мови (самостійні, службові, вигук), їх значення та граматичні ознаки. Мета: систематизувати й узагальнити вивчене про самостійні й службові частини мови; удосконалювати вміння розрізняти частини мови, визначати їхні морфологічні ознаки й синтаксичну роль; розвивати логічне м
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 15-03-2013, 11:20
Меню
Авторизація
Архів матеріалів
Популярні матеріали
Яндекс.Метрика

загрузка...