Шановні відвідувачі сайту!!!

На даному сайті розміщені план-конспекти уроків, короткий та повний обсяг творів із шкільної програми, біографії та портрети письменнників, матеріали для підготовки до ЗНО, багато теоретичного матеріалу з української мови і літератури, літературні ігри, матеріали для проведення гурткової роботи, календарне планування на всі предмети, презентації для уроків, дуже багато творів за шкільною програмою та багато іншого цікавого матеріалу. Маєте пропозиції та побажання пишіть адміністратору, всі вони будуть обов'язково враховані!!!

P.S. Вибачте за рекламу на сайті. Це необхідність для подальшого сталого розвитку даного ресурсу.

Ольга Рудницька
ДОБРОТА І ЖОРСТОКІСТЬ
В ОПОВІДАННІ С ЧЕРКАСЕНКА
«МАЛЕНЬКИЙ ГОРБАНЬ»
(Урок з елементами рольової гри)
Тема. Образ головного героя в оповіданні Спиридона Черка-сенка «Маленький горбань». Ставлення до нього автора, інших дійових осіб та читача.
Мета: працюю
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 29-01-2013, 14:33
АНАЛІЗ ЧИ ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ?
Учителі літератури давно вже звиклися із фаховим словосполученням «аналіз літературного твору», хоч у методичній науці час від часу спалахували дискусії, у яких брали участь прихильники «аналізу» й противники такого підходу до літературних творів. Ос
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 29-01-2013, 14:25
НАУКОВО-МЕТОДИЧНА СПЕЦИФІКА ПІДРУЧНИКА ДЛЯ 6-ГО КЛАСУ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З НИМ
Цей підручник є наступною ланкою єдиної цілісної авторської науково-методичної версії викладання української літератури в сучасній середній школі. Тому він продовжує науково-методичні та структурні особливості під
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 29-01-2013, 13:24
ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В ШОСТОМУ КЛАСІ

Відповідно до Програми з української літератури, в основній школі (5-9 класи) закладаються ази загальної освіченості учнів, їхньої естетичної підготовленості, формування суспільно-ціннісних орієнтирів, світобачення. Тому кожен на
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 29-01-2013, 13:23
ТВОРЧІСТЬ ШЕВЧЕНКА
Талант Шевченка багатогранний: він був і глибоким ліриком, і творцем безсмертних ліро-епічних та епічних поем, і драматургом, і повістярем, і художником.
Літературна спадщина Шевченка складається з великої збірки віршованих творів, відомої під назвою «Кобзар» (сюди входя
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 17-01-2013, 14:18
СЛОВНИК ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИХ ТЕРМІНІВ
Автобіографія — літературний жанр, головним героєм якого (в літературному сенсі) є сам автор.
Акровірш — вірш, в якому перші літери рядків утворюють слово або речення.
Алегорія — троп, у якому абстрактне поняття яскраво передається за допомогою конкр
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 16-01-2013, 14:39
Постмодернізм
Світоглядно-мистецький напрям, що в останні десятиліття XX ст. приходить на зміну модернізмові. Цей напрям — продукт постіндустріальної епохи, епохи розпаду цілісного погляду на світ, руйнування систем — світоглядно-філософських, економічних, політичних.
Вперше термін «постмо
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 16-01-2013, 14:37
Екзистенціалізм
Течія в літературі, що сформувалася в Європі у 1930— 40-ві pp., а найбільшого розвитку досягла в 1950—60-ті pp. Джерела екзистенціалізму містилися в працях донського філософа XIX ст. С К'єркегора. У XX ст. екзистенціалізм розвивався в працях німецьких (М. Гайдеггер, К. Ясперс) т
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 16-01-2013, 14:36
Неореалізм
Стильова течія в українській літературі початку XX ст. (її ще називають соціально-психологічним, романтичним, імпресіоністичним або лірико-психологічним реалізмом), яка розвинулася з класичного реалізму. Не сприйнявши наслідувального (міметичного) принципу «зображення життя у формах
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 16-01-2013, 14:35
Неокласицизм
Європейський неокласицизм XIX ст. поставив завданням покласти в основу творчості певні канони, витворені на основі естетизму, що мав тривалий досвід, починаючи від античності, гармонійно поєднувати чуттєву красу і культурно-мистецькі ідеали. Неокласицизм заперечував модне, злободен
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 16-01-2013, 14:34
Символізм
Одна зі стильових течій модернізму, що виникла у Франції в 70-х pp. XIX ст., а в українській літературі поширилася на початку XX ст. Основною рисою символізму є те, що конкретний художній образ перетворюється на багатозначний символ.
Теоретиком символізму вважається Ш. Бодлер. Ві
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 16-01-2013, 14:33
Експресіонізм
Напрям, назва якого походить від французького ixpressio (-вираження). Як і імпресіонізм, постав у творчості західноєвропейських художників (В. Ван Гог, Е. Мунк, П. Сезанн, П. Гоген, А. Матісс та ін.). Згодом експресіоністичний стиль засвоює німецька література (С. Георге, Г. Тракл
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 16-01-2013, 14:30
Імпресіонізм
Художній напрям, заснований на принципі безпосередньої фіксації вражень, спостережень, співпереживань. Сформувався у Франції в другій половині XIX ст., насамперед у малярстві. Визначення походить від назви картини Клода Моне «Враження. Схід сонця» («Impression. Soleil levant», 1873
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 16-01-2013, 14:28
Неоромантизм (новоромантизм)
Стильова течія модернізму, що виникла в українській літературі на початку XX ст., названа Лесею Українкою «новоромантизмом». Зі «старим» романтизмом його ріднить порив до ідеаль ного, виняткового. Відкинувши раціоцентризм, неоромантики на перше місце поставили чуттє
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 16-01-2013, 14:26
Модернізм
Загальна назва літературних напрямів та шкіл XX ст., яким притаманні формотворчість, експериментаторство, тяжіння до умовних засобів, антиреалістична спрямованість. Модерністські напрями виникли як заперечення натуралістичної практики в художній царині, обґрунтованої філософією позити
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 16-01-2013, 14:25
Реалізм
Літературний напрям, який характеризується правдивим і всебічним відображенням дійсності на основі типізації життєвих явищ. Починаючи з 30-х pp. XIX ст. набуває розвитку у Франції, а згодом в інших європейських літературах. На відміну від романтизму, який зосереджував увагу на внутрішнь
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 16-01-2013, 14:24
Романтизм
Один із провідних напрямів у літературі, науці й мистецтві, що виник наприкінці XVIII ст. у Німеччині та існував у літературі Європи й Америки в першій половині XIX ст. Романтики виступали проти нормативності класицистичного мистецтва, проти його канонів та обмежень. Як новий тип свід
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 16-01-2013, 14:23
Сентименталізм
Напрям у європейській літературі другої половини XVIII — початку ХІХст., що характеризується прагненням відтворити світ почуттів простої людини й викликати співчуття читача до героїв твору. Сентименталізм розвивався як утвердження чуттєвої, ірраціональної стихії в художній творчо
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 16-01-2013, 14:22
Меню
Авторизація
Архів матеріалів
Популярні матеріали
Яндекс.Метрика

загрузка...