Шановні відвідувачі сайту!!!

На даному сайті розміщені план-конспекти уроків, короткий та повний обсяг творів із шкільної програми, біографії та портрети письменнників, матеріали для підготовки до ЗНО, багато теоретичного матеріалу з української мови і літератури, літературні ігри, матеріали для проведення гурткової роботи, календарне планування на всі предмети, презентації для уроків, дуже багато творів за шкільною програмою та багато іншого цікавого матеріалу. Маєте пропозиції та побажання пишіть адміністратору, всі вони будуть обов'язково враховані!!!

P.S. Вибачте за рекламу на сайті. Це необхідність для подальшого сталого розвитку даного ресурсу.

Постмодернізм
Світоглядно-мистецький напрям, що в останні десятиліття XX ст. приходить на зміну модернізмові. Цей напрям — продукт постіндустріальної епохи, епохи розпаду цілісного погляду на світ, руйнування систем — світоглядно-філософських, економічних, політичних.
Вперше термін «постмо
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 16-01-2013, 14:37
Екзистенціалізм
Течія в літературі, що сформувалася в Європі у 1930— 40-ві pp., а найбільшого розвитку досягла в 1950—60-ті pp. Джерела екзистенціалізму містилися в працях донського філософа XIX ст. С К'єркегора. У XX ст. екзистенціалізм розвивався в працях німецьких (М. Гайдеггер, К. Ясперс) т
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 16-01-2013, 14:36
Неореалізм
Стильова течія в українській літературі початку XX ст. (її ще називають соціально-психологічним, романтичним, імпресіоністичним або лірико-психологічним реалізмом), яка розвинулася з класичного реалізму. Не сприйнявши наслідувального (міметичного) принципу «зображення життя у формах
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 16-01-2013, 14:35
Неокласицизм
Європейський неокласицизм XIX ст. поставив завданням покласти в основу творчості певні канони, витворені на основі естетизму, що мав тривалий досвід, починаючи від античності, гармонійно поєднувати чуттєву красу і культурно-мистецькі ідеали. Неокласицизм заперечував модне, злободен
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 16-01-2013, 14:34
Символізм
Одна зі стильових течій модернізму, що виникла у Франції в 70-х pp. XIX ст., а в українській літературі поширилася на початку XX ст. Основною рисою символізму є те, що конкретний художній образ перетворюється на багатозначний символ.
Теоретиком символізму вважається Ш. Бодлер. Ві
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 16-01-2013, 14:33
Експресіонізм
Напрям, назва якого походить від французького ixpressio (-вираження). Як і імпресіонізм, постав у творчості західноєвропейських художників (В. Ван Гог, Е. Мунк, П. Сезанн, П. Гоген, А. Матісс та ін.). Згодом експресіоністичний стиль засвоює німецька література (С. Георге, Г. Тракл
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 16-01-2013, 14:30
Імпресіонізм
Художній напрям, заснований на принципі безпосередньої фіксації вражень, спостережень, співпереживань. Сформувався у Франції в другій половині XIX ст., насамперед у малярстві. Визначення походить від назви картини Клода Моне «Враження. Схід сонця» («Impression. Soleil levant», 1873
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 16-01-2013, 14:28
Неоромантизм (новоромантизм)
Стильова течія модернізму, що виникла в українській літературі на початку XX ст., названа Лесею Українкою «новоромантизмом». Зі «старим» романтизмом його ріднить порив до ідеаль ного, виняткового. Відкинувши раціоцентризм, неоромантики на перше місце поставили чуттє
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 16-01-2013, 14:26
Модернізм
Загальна назва літературних напрямів та шкіл XX ст., яким притаманні формотворчість, експериментаторство, тяжіння до умовних засобів, антиреалістична спрямованість. Модерністські напрями виникли як заперечення натуралістичної практики в художній царині, обґрунтованої філософією позити
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 16-01-2013, 14:25
Реалізм
Літературний напрям, який характеризується правдивим і всебічним відображенням дійсності на основі типізації життєвих явищ. Починаючи з 30-х pp. XIX ст. набуває розвитку у Франції, а згодом в інших європейських літературах. На відміну від романтизму, який зосереджував увагу на внутрішнь
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 16-01-2013, 14:24
Романтизм
Один із провідних напрямів у літературі, науці й мистецтві, що виник наприкінці XVIII ст. у Німеччині та існував у літературі Європи й Америки в першій половині XIX ст. Романтики виступали проти нормативності класицистичного мистецтва, проти його канонів та обмежень. Як новий тип свід
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 16-01-2013, 14:23
Сентименталізм
Напрям у європейській літературі другої половини XVIII — початку ХІХст., що характеризується прагненням відтворити світ почуттів простої людини й викликати співчуття читача до героїв твору. Сентименталізм розвивався як утвердження чуттєвої, ірраціональної стихії в художній творчо
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 16-01-2013, 14:22
Класицизм
Напрям у європейській літературі та мистецтві, який уперше з'явився в італійській культурі XVI ст., а найбільшого розквіту досяг у Франції XVII ст. Цей напрям певною мірою притаманний усім європейським літературам, а в деяких зберігав свої позиції аж до першої чверті XIX ст. Для класи
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 16-01-2013, 14:21
Бароко
Напрям у мистецтві та літературі XVII—XVIII ст., який прийшов на зміну Відродженню, але не був його запереченням. Бароко синтезувало мистецтво готики й ренесансу.
Визначальні риси бароко:
и посилення ролі церкви і держави, поєднання релігійних і світських мотивів, образів;
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 16-01-2013, 14:21
КОРОТКИЙ СЛОВНИК ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИХ ТЕРМІНІВ
Анафора (з грец. — піднесення) — єдинопочаток; повторення окремих слів чи словосполучень на початку віршових рядків, строф чи речень.
Я на вбогім сумнім перелозі
Буду сіять барвисті квітки,
Буду сіять квітки на морозі,
Буду лить на
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 14-01-2013, 22:24
Літературні ігри для перевірки знань по закінченні вивчення творчості Т.Г.Шевченко
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 10-12-2012, 21:24
Рекомендована література
для вивчення біографії і творчості
Тараса Шевченка
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 8-12-2012, 22:58
Позакласний виховний захід Є в Шевченка народження дата, Дати смерті в Шевченка немає!
Святково прибраний актовий зал: портрет Тараса Шевченка, рушники, виставка його творів, ілюстрацій.
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 8-12-2012, 22:55
Меню
Авторизація
Архів матеріалів
Популярні матеріали
Яндекс.Метрика

загрузка...