Шановні відвідувачі сайту!!!

На даному сайті розміщені план-конспекти уроків, короткий та повний обсяг творів із шкільної програми, біографії та портрети письменнників, матеріали для підготовки до ЗНО, багато теоретичного матеріалу з української мови і літератури, літературні ігри, матеріали для проведення гурткової роботи, календарне планування на всі предмети, презентації для уроків, дуже багато творів за шкільною програмою та багато іншого цікавого матеріалу. Маєте пропозиції та побажання пишіть адміністратору, всі вони будуть обов'язково враховані!!!

P.S. Вибачте за рекламу на сайті. Це необхідність для подальшого сталого розвитку даного ресурсу.

Календарне планування для 7 класу Історія України ( 35 годин, 1 година на тиждень)
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 27-08-2015, 15:58

7 клас

Історія України ( 35 годин, 1 година на тиждень) )

 

п/п

Дата

Тема уроку

Кількість уроків

Домашнє

завдання

Державні вимоги

до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1.

 

ПОВТОРЕННЯ. Історія України в стародавні часи.

1

 

Учень/учениця:

•показує на карті територію українських земель у середні віки;

•характеризує історичний розвиток України у стародавню добу;

•визначає особливості розвитку українських земель доби Середньовіччя;

•називає періодизацію історії України у Середньовіччі;

• тлумачить поняття «історія стародавнього світу», «історичні джерела».

2

 

ВСТУП. Історія України в Середні віки. Періодизація. Джерела з історії України.

1

 

РозділІ. ВИНИКНЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ РУСІ–УКРАЇНИ

3

 

Розселення слов’янських племен на території України.

1

 

Учень/учениця:

•розпізнає на карті територію розселення слов’янських племен, які проживали на території Русі-України; напрямки походів київських князів;

характеризує суспільне життя, господарство, заняття, побут і вірування східних слов’ян; роль міста Києва в утворенні держави східних слов’ян; роль перших князів у становленні Київської держави (Русі-України); літописні джерела про виникнення Києва; основні версії походження назви «Русь»;

•визначає наслідки впливу природно-географічних умов на господарство та спосіб життя східних слов’ян; сутність і наслідки внутрішньої й зовнішньої політики перших князів;

•висловлює судження щодо діяльності Аскольда, Олега, Ігоря, Ольги та Святослава;

•називає роки правління перших князів; версії походження назви «Русь», «Русь–Україна»;

•тлумачить поняття «Велике розселення слов’ян», «князь», «дружина», «літопис», «Русь», «Русь-Україна», «імперія», «полюддя», «данина».

4

 

Господарство східних слов’ян. Суспільний устрій. Вірування. Сусіди східних слов’ян.

1

 

5

 

Утворення Русі-України. Київські князі: Аскольд, Олег, Ігор, Ольга, Святослав.

1

 

6

 

Практичне заняття:

«Князь Святослав та його походи».

1

 

7

 

Узагальнення. Тематичний контроль

1

 

РозділІІ. КИЇВСЬКА ДЕРЖАВА (РУСЬ–Україна)

наприкінці Х– у першій половині ХІст.

8

 

Внутрішня і зовнішня політика Володимира Великого. Запровадження християнства.

1

 

Учень/учениця:

•показує на карті територію Київської держави (Русі-України) за правління князів Володимира Святославовича та Ярослава Мудрого;

•характеризує суспільну роль різних верств і станових груп населення Київської держави (Русі - України); розвиток господарства і торгівлі; повсякденне життя мешканців міста і села; найдавніші пам’ятки писемності та умови поширення освіти; роль князівської влади в політичному устрої Русі; відносини Русі - України з європейськими державами;

•визначає ступінь розвитку господарства й торгівлі Русі – України; причини і наслідки запровадження християнства як державної релігії Київської держави (Русі- України);

•висловлює судження та порівнює внутрішню й зовнішню політику Володимира Великого і Ярослава Мудрого; політичний устрій і соціальний розвиток давньоруського та європейського суспільств;

•називає роки правління князів Володимира Великого та Ярослава Мудрого; рік запровадження християнства як державної релігії;

•тлумачить поняття «християнство», «священик», «митрополит», «монастир», «чернець», «графіті», «мозаїка», «верстви», «бояри», «церковнослов’янська мова», «книжкові мініатюри».

9

 

Київська держава (Русь- Україна) Ярослава Мудрого. «Руська правда». Міжнародні зв’язки.

1

 

10

 

Суспільний устрій. Влада князя. Повсякденне життя. Господарство. Міста. Ремесла. Торгівля.

1

 

11

 

Практичне заняття:

«Християнська релігія і церква в житті давньоруського (давньоукраїнського) суспільства» / «Уявна подорож Києвом часів Ярослава Мудрого» (на вибір вчителя).

1

 

12

 

Архітектура та монументальний живопис. Писемність та освіта. Українська мова.

1

 

13

 

Узагальнення. Тематичний контроль

1

 

РозділІІІ. КИЇВСЬКА ДЕРЖАВА (РУСЬ-Україна)

у другій половині ХІ– першій половині ХІІІст.

14

 

Правління Ярославовичів. Половці. Любецький з’їзд князів.

1

 

Учень/учениця:

•показує на карті території князівств часів роздробленості Київської держави (Русі - України) та половецькі землі;

•характеризує становище Київської держави (Русі – України) за правління наступників Ярослава Мудрого; особливості політичного і соціально-економічного життя князівств часів роздробленості; відносини половців із Руссю;

•визначає причини і наслідки князівських усобиць; половецьких набігів; Любецького з’їзду князів,

•висловлює судження про діяльність Ярославичів, Володимира Мономаха, Мстислава Великого, Ярослава Осмомисла;

•називає роки правління князів доби; дату Любецького з’їзду князів; дату першої писемної згадки назви «Україна».

15

 

Правління Володимира Мономаха та його сина Мстислава Великого.

1

 

16

 

Роздробленість Київської держави. Київське, Переяславське та Чернігівське князівства в середині XII– першій половині XIIІст. Політичне і соціально-економічне життя.

1

 

17

 

Семестрова підсумкова робота

1

 

18

 

Галицьке і Волинське князівства в другій половині ХІІст. Ярослав Осмомисл.

1

 

19

 

Культура Русі–України в другій половині ХІ– першій половині ХІІІст.

1

 

20

 

Узагальнення. Тематичний контроль

1

 

РозділIV. ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА

21

 

Утворення Галицько-Волинського князівства. Роман Мстиславович. Боротьба за владу. Данило Романович.

1

 

Учень/учениця:

•показує на карті територію Галицько-Волинської держави за Романа Мстиславовича і його наступників; території сусідніх держав; напрямки навали монголів;

•характеризує діяльність князів династії Романовичів; особливості монгольського панування на українських землях;

•визначає особливості зовнішньої та внутрішньої політики галицько-волинських правителів;

•висловлює судження про діяльність Романа Мстиславовича, Данила Романовича, Юрія І Львовича; особливості розвитку українського суспільства княжої доби з європейськими країнами;

•називає роки правління найвидатніших галицько-волинських князів; монгольської навали на землі південно-західної Русі;

•тлумачить поняття «орда», «баскак», «ярлик», «улус», «король».

 

22

 

Походи монголів на Русь. Встановлення панування Золотої Орди на українських землях.

1

 

23

 

Практичне заняття:

«Зовнішня політика Данила Романовича. Коронація»/ «Данило Романович - будівничий Галицько-Волинської держави» (на вибір вчителя).

1

 

24

 

Культура Галицько-Волинської держави у другій половині ХІ– ХІІІст.

1

 

25

 

Галицько-Волинська держава за наступників Данила Романовича.

1

 

26

 

Узагальнення. Тематичний контроль

1

 

РозділV. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА

ЛИТОВСЬКОГО ТА ІНШИХ ДЕРЖАВ (друга половина ХІV– ХVст.)

27

 

Статус українських земель у складі Великого князівства Литовського та інших держав. Кревська унія 1385р. і українські землі. Остаточна ліквідація Волинського та Київського удільних князівств.

1

 

Учень/учениця:

•показує на карті територію українських земель у складі різних держав; територію Кримського ханства;

•характеризує становище українських земель у складі різних держав; розвиток господарства, торгівлі; державне, суспільне та культурне життя Кримського ханства; побут соціальних верств і етнічних груп та їхню роль у житті тогочасного суспільства; полікультурність українського суспільства;

•визначає причини та наслідки Кревської унії; особливості розвитку міст та магдебурзького права;

•висловлює судження щодо діяльності Любарта Гедиміновича, Володимира Ольгердовича, Хаджі-Герея, Костянтина Острозького, Юрія Дрогобича;

•називає час входження українських земель до складу різних держав; утворення Кримського ханства і його підпорядкування Османській імперії;

•тлумачить поняття: «унія», «українська шляхта», «магнат», «кріпацтво», «невільник», «ясир», «гетьман», «господар», «хан», «султан», «магдебурзьке право», «іконостас»

28

 

Держава Феодоро в Криму. Утворення Кримського ханства. Гереї. Суспільний устрій та культура ханства.

1

 

29

 

Суспільне і церковне життя. Сільське господарство. Ремесла і торгівля. Міста, магдебурзьке право.

1

 

30

 

Культура та освіта. Юрій Дрогобич.

1

 

31

 

Практичне заняття:

«Етнічний склад населення України. Повсякденне життя».

1

 

32

 

Історія рідного краю

1

 

33

 

Узагальнення. Тематичний контроль

1

 

34

 

Узагальнення до курсу: «Середньовічна історія України та її внесок у загальноєвропейську спадщину».

1

 

Учень/учениця:

•характеризує основні цивілізаційні здобутки українського суспільства в період Середньовіччя;

•визначає здобутки українського суспільства у ІХ– ХVст. та його внесок у загальноєвропейську спадщину;

•порівнює процеси і явища європейської та української історії доби Середньовіччя;

•висловлює судження щодо подій, явищ і процесів, які відбувалися в українському суспільстві в часи Середньовіччя;

•називає хронологічні межі середньовічного періоду історії України та його особливості.

35

 

Семестрова підсумкова робота

1

 

 

 
Скачати або завантажити 7__klas_istoriya_ukrajiny.doc [110 Kb]

Інформація
Відвідувачі, Ви також можете залишити коментар до даного матеріалу
 Залишити коментар
Схожі матеріали:
Меню
Авторизація
Архів матеріалів
Популярні матеріали
Яндекс.Метрика

загрузка...