Шановні відвідувачі сайту!!!

Цей сайт створено для підготовки до уроків для вчителів та учнів. На даному ресурсі розміщені план-конспекти уроків, короткий та повний обсяг творів із шкільної програми, біографії та портрети письменнників, матеріали для підготовки до ЗНО, багато теоретичного матеріалу з української мови і літератури, літературні ігри, матеріали для проведення гурткової роботи, календарне планування на всі предмети, презентації для уроків, дуже багато творів за шкільною програмою та багато іншого цікавого матеріалу. Маєте пропозиції та побажання пишіть адміністратору, всі вони будуть обов'язково враховані!!!

P.S. Вибачте за рекламу на сайті. Це необхідність для подальшого сталого розвитку даного ресурсу.

УРОК 19. УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА - ГЕТЬМАНЩИНА Мета: повторити й узагальнити знання учнів з теми «Українська ко­зацька держава — Гетьманщина»; підвищити пізнавальну активність учнів; розвивати вміння індивідуальної та групової роботи під час підго­товки до уроку і на уроці; виховувати інтерес до мину
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 3-04-2013, 08:42
урок 18. Визвольна війна українського народу (1648-1657 рр.) Мета уроку: показати перебіг основних подій Визвольної війни укра­їнського народу 1648—1657 рр.; розкрити роль Богдана Хмельницького, дати учням початкові уявлення про державотворчий процес; сприяти розвитку логічного та критичного ми
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 3-04-2013, 08:41
УРОК 17. КОЗАКИ У БОРОТЬБІ ПРОТИ ТАТАРСЬКИХ ЗАВОЙОВНИКІВ Цілі: навчальна: ♦  закріпити вивчений на попередньому уроці матеріал (основні понят­тя, хронологія, історико-географічні назви, історичні діячі) (1); ♦  показати наслідки турецько-татарських набігів на ук
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 3-04-2013, 08:39
ТЕМА 3. КОЗАЦЬКА УКРАЇНА урок 16. Виникнення українського козацтва та Запорозької січі ВАРІАНТІ цілі: Навчальна: ♦  з'ясувати причини появи козацтва та Запорозької Січі (1); ♦  ознайомити учнів з козацтвом, звичаями козацького товариства (2); ♦  
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 3-04-2013, 08:34
УРОК 14. ПОВТОРЮВАЛЬНО-УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ УРОК ЗА ТЕМОЮ«КНЯЖА РУСЬ-УКРАЇНА» Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів з історії Київської Русі; продовжити формування навичок роботи з хронологією, розрізнен­ня історичних фактів. Обладнання: карта, О. Олесь «Княжа Україна», картки. Тип уроку:
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 3-04-2013, 08:27
урок 13. У складі Литви та Польщі Мета: дати уявлення про період перебування українських земель у складі Великого князівства Литовського та Польщі; ознайомити з по­няттями і термінами «християни», «унія», «Річ Посполита», «католи­цизм», «православ'я», «уніати», «греко-католики»; розвивати хроно
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 3-04-2013, 08:25
урок 12. Культура русі-україни. Свідки минулого ВАРІАНТ 1 Мета: повторити, узагальнити та закріпити матеріал теми, поглибити знання з історії культури Київської Русі; формувати навички роботи в гру­пах, складати опис ілюстрації, працювати з додатковою літературою. Тип уроку: узагальнення та
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 3-04-2013, 08:23
УРОК 11. ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА - СПАДКОЄМИЦЯ КИЇВСЬКОЇ РУСІ Мета: познайомити з історією «першого українського королівства», з постатями князів Романа Мстиславича та Данили Романовича; розви­вати навички роботи з історичною картою; удосконалювати хронологічні уміння, давати коротку характер
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 2-04-2013, 13:28
УРОК 10. СКРУТНІ ЧАСИ КИЇВСЬКОЇ ДЕРЖАВИ Мета: дати уявлення про події історії Київської Русі періоду роздроб­леності та встановлення панування монголо-татарів, діяльність князя Володимира Мономаха; розвивати навички орієнтації у часі, читання та переказу історичного тексту, знаходити логічні зв'
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 2-04-2013, 13:25
урок 9 Розквіт Київської русі Мета: познайомити учнів з діяльністю Володимира Великого та Яро­слава Мудрого; сприяти формуванню власної позиції в системі мораль- них цінностей, вміння працювати за алгоритмом «Характеристика істо­ричного діяча». Тип уроку: засвоєння нових знань та формування но
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 2-04-2013, 13:23
урок 8. Держава з центром у Києві. Перші князі Мета уроку: познайомити учнів з життям і діяльністю перших київських князів, створити їхні образні портрети, продовжити формування навичок самостійної та групової роботи, розвивати уміння чітко й логічно вислов­лювати свої думки,продовжити формува
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 2-04-2013, 13:21
урок 7. Тематичне оцінювання за темою «знайомство з історією» Мета: закріпити знання учнів, виявити недоліки в знаннях, розвива­ти логічне мислення, допитливість, кмітливість, збудити інтерес до ново­го предмета — історії. Тип уроку: повторювально-узагальнювальний.форма уроку: урок-подорож з ел
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 2-04-2013, 13:18
Урок 6. Повторювально-узагальнюючий урок за темою «знайомство з історією» ВАРІАНТІ Мета: узагальнити знання учнів з історії, усвідомити її значення в житті людини; розвивати вміння робити висновки; викликати в учнів інтерес до курсу історії України і бажання вивчати її. обладнання: зразки іст
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 2-04-2013, 13:16
Урок 5. Географічні назви та імена людей в історичній науці Мета: формування початкових уявлень про етноніміку та топоніміку; знайомство з історичною картою та формування елементарних практич­них навичок роботи з нею, а також початкових уявлень про значення гео­графічних назв та імен людей в іс
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 2-04-2013, 13:12
урок 4. таємні символи Мета: дати уявлення про допоміжні історичні дисципліни — сфрагіс­тику та геральдику; знати походження державних сиволів України; роз­вивати навички працювати в навчальних групах, формувати толерантне ставлення учнів одне до одного; познайомити та сприяти засвоєнню по­нять
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 2-04-2013, 13:05
УРОК 3. РОЗКАЖИ МЕНІ, МОНЕТКО! Мета: засвоїти зміст понять «нумізматика», «монета», «аверс», «ре­верс», «легенда», «гривна»; продовжити роботуз формування навичок індивідуальної та роботи в парах. Тип уроку: урок засвоєння нових знань. Вид уроку: урок-вистава.
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 2-04-2013, 12:56
ТЕМА 1. ЗНАЙОМСТВО З ІСТОРІЄЮ УРОК 2. ДЖЕРЕЛА ЗНАНЬ Мета уроку: познайомити учнів з історичними джерелами, їх видами; формувати хронологічні навички, описувати зображення, переповідати текст підручника.
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 2-04-2013, 12:53
УРОК № 49 Тема Оцінювання навчальних досягнень учнів за темою «Ук­раїнські землі в другій половині XVIII ст.». Мета здійснити тематичне оцінювання знань, умінь і навичок, набутих учнями впродовж вивчення теми; удосконалю­вати набуті вміння й навички; виховати шанобливе став­лення до минул
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 1-04-2013, 11:20
Меню
Авторизація
Архів матеріалів
Популярні матеріали
Яндекс.Метрика

загрузка...