Шановні відвідувачі сайту!!!

Цей сайт створено для підготовки до уроків для вчителів та учнів. На даному ресурсі розміщені план-конспекти уроків, короткий та повний обсяг творів із шкільної програми, біографії та портрети письменнників, матеріали для підготовки до ЗНО, багато теоретичного матеріалу з української мови і літератури, літературні ігри, матеріали для проведення гурткової роботи, календарне планування на всі предмети, презентації для уроків, дуже багато творів за шкільною програмою та багато іншого цікавого матеріалу. Маєте пропозиції та побажання пишіть адміністратору, всі вони будуть обов'язково враховані!!!

P.S. Вибачте за рекламу на сайті. Це необхідність для подальшого сталого розвитку даного ресурсу.

УРОК № 45 Тема. Правобережжя і західноукраїнські землі. Національно- визвольна боротьба. Мета: визначити причини могутнього народного руху на Пра­вобережній Україні у другій половині XVIII ст.; з'ясувати наслідки для подальшої долі українських земель поділів Речі Посполитої; скласти уявлення
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 1-04-2013, 11:11
УРОК № 44 Тема.Лівобережна та Слобідська Україна. Ліквідація Гетьман­щини. Мета: скласти уявлення про останнього гетьмана К. Розумов­ського та його політику; визначити причини і з'ясувати процес ліквідації гетьманства і решток автономії Гетьман­щини та Слобідської України; розвивати в учнів ін
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 1-04-2013, 11:09
УРОК № 43 Тема. Оцінювання навчальних досягнень учнів за темою «Украї­на наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст.». Мета: здійснити тематичне оцінювання знань, умінь і навичок, набутих учнями впродовж вивчення теми; удосконалю­вати набуті вміння й навички; виховати шанобливе став­лення до
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 1-04-2013, 11:06
УРОК № 42 Тема.Узагальнення знань учнів за темою «Україна наприкінціXVII — у першій половині XVIII ст.». Мета: повторити, узагальнити та закріпити знання, набуті уч­нями впродовж вивчення теми; розвивати вміння та на­вички, які формувалися на попередніх уроках; виховний аспект уроку реалізується
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 1-04-2013, 11:02
УРОК № 41. Тема. Культура українських земель кінця XVII — першої полови­ни XVIII ст. Мета визначити особливості розвитку української культури кін­ця XVII — першої половини XVIII ст.; дізнатися про основні здобутки української культури цієї доби; з'ясувати долі видатних представників українсь
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 1-04-2013, 11:00
УРОК № 40 Тема. Посилення колоніальної політики Російської імперії. Лікві­дація гетьманату. Мета: охарактеризувати колоніальну політику Російської імперії щодо України; дати оцінку гетьманству І. Скоропадсько­го, Д. Апостола; з'ясувати, як українська правляча вер­хівка намагалася протистояти
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 1-04-2013, 10:57
УРОК № 39 Тема. Україна в подіях Північної війни. Мета: розкрити перебіг Північної війни та участь у ній України;дати оцінку переходу гетьмана І. Мазепи на бік швед­ського короля КарлаХІІ; з'ясувати роль Полтавської битвив подальшій долі України; охарактеризувати гетьманство П. Орлика та його К
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 1-04-2013, 10:56
УРОК № 38 Тема. Правобережна Україна наприкінці XVII — на початку XVIII ст. Мета: розповісти про відродження козацького устрою на Правобережжі; охарактеризувати повстання С. Палія; з'ясувати, як було остаточно ліквідовано козацтво наПравобережжі; удосконалювати вміння і навички само­стійної р
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 1-04-2013, 10:55
УРОК № 37 Тема.Гетьманщина наприкінці XVII — на початку XVIII ст. І. Ма­зепа. Мета: визначити умови Коломацьких статей і обставини їх ук­ладення; охарактеризувати гетьмана І. Мазепу і початок його гетьманування; з'ясувати становище Гетьманщининаприкінці XVII — на початку XVIII ст., її роль у
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 1-04-2013, 10:53
 УРОК № 36Оцінювання навчальних досягнень учнів за темою «Ук­раїнські землі в 60—80-ті pp. XVII ст.». Мета  здійснити тематичне оцінювання знань, умінь і навичок,набутих учнями впродовж вивчення теми; удосконалю­вати набуті вміння й навички; виховати шанобливе став­лення до минулого
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 1-04-2013, 10:25
УРОК № 35 Тема. Узагальнення знань учнів за темою «Українські землі в 60—80-ті pp. XVII ст.» Мета: повторити, узагальнити та закріпити знання, набуті уч­нями впродовж вивчення теми; розвивати вміння та на­вички, які формувалися на попередніх уроках; виховний аспект уроку реалізується в результа
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 1-04-2013, 10:18
УРОК № 34 Тема.Господарське життя та політичний устрій Лівобережної Гетьманщини та Слобідської України. Мета: визначати адміністративно-територіальний устрій Ліво­бережної Гетьманщини і Слобожанщини; характеризува­ти господарський розвиток і розвиток землеволодіння на цих землях; розповідати пр
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 1-04-2013, 10:16
УРОК № 33 Тема. Запорозька Січ у другій половині XVII ст. Кошовий отаман Іван Сірко. Мета: з'ясувати особливості розвитку Січі у складі Гетьман­щини; схарактеризувати роль Запорозької Січі у воєнно- політичних подіях другої половини XVII ст.; розповідати про кошового отамана І. Сірка; визначат
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 1-04-2013, 10:14
УРОК № 32 Тема. Україна в 70—80-ті pp. XVII ст. Завершення періоду Руї­ни. Мета:охарактеризувати останній етап боротьби сусідніх дер­жав за землі козацької України; дати оцінку цим подіям; визначити роль козацької еліти у цих подіях; удосконали­ти навички давати оцінку історичним явищам; виховув
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 1-04-2013, 10:08
УРОК № 31 Тема. Україна в 60—70-ті pp. XVII ст. Мета: розповісти про гетьманство П. Дорошенка і його спроби об'єднати під гетьманською булавою всі українські землі; охарактеризувати втручання у внутрішні справи України сусідніх держав; дати оцінку запеклій боротьбі за Пра­вобережжя між сторона
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 1-04-2013, 10:05
УРОК №ЗО Тема. Розкол козацької України. Андрусівське перемир'я. Мета: з'ясувати причини громадянської війни, що спалахну­ла в Україні і призвели до її розколу на Правобережну і Лівобережну Гетьманщину; дати оцінку Андрусівському перемир'ю; формувати уміння аналізувати, узагальнюва­ти та критич
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 1-04-2013, 10:02
УРОК № 29 Тема. Гетьманування І. Виговського. Початок Руїни. Мета: дати оцінку правління гетьмана І. Виговського; поясни­ти причини і наслідки україно-московської війни 1658— 1659 pp.; з'ясувати причини громадянської війни, що спа­лахнула в Україні й призвела до її розколу на Правобережну і Лів
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 1-04-2013, 09:59
УРОК № 28 Тема: Оцінювання навчальних досягнень учнів Мета  за темою «На­ціонально-визвольна війна українського народу середи­ни XVII ст. Відродження Української держави», здійснити тематичне оцінювання знань, умінь і навичок, набутих учнями впродовж вивчення теми; удосконалю­вати набуті
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 1-04-2013, 09:57
Меню
Авторизація
Архів матеріалів
Популярні матеріали
Яндекс.Метрика

загрузка...