Шановні відвідувачі сайту!!!

На даному сайті розміщені план-конспекти уроків, короткий та повний обсяг творів із шкільної програми, біографії та портрети письменнників, матеріали для підготовки до ЗНО, багато теоретичного матеріалу з української мови і літератури, літературні ігри, матеріали для проведення гурткової роботи, календарне планування на всі предмети, презентації для уроків, дуже багато творів за шкільною програмою та багато іншого цікавого матеріалу. Маєте пропозиції та побажання пишіть адміністратору, всі вони будуть обов'язково враховані!!!

P.S. Вибачте за рекламу на сайті. Це необхідність для подальшого сталого розвитку даного ресурсу.

Урок № 32. Звертання. Роль звертань у реченні (практично). Правильне ін­тонування речень із звертаннями. Розділові знаки при звер­танні (повторення) Мета: сформувати поняття пр. звертання в мові, його функції та способи вираження; навчити учнів виділяти звертання в контексті, розставляти розді
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 1-11-2014, 00:10
Урок №31. ЗМ№7. Особливості побудови художнього і наукового описів. Твір-опис предмета за власним спостереженням у художньому стилі
Мета: ознайомити учнів зі світом рослин; пробуджувати пізнавальний інтерес до рослин; вчити складати тексти-описи за власним спостереженням у художньому стилі;
Додав: maria
Коментарів: 0
Додано: 29-10-2014, 23:56
Урок №30. Речення з однорідними членами. Тренувальні вправи
Мета: закріпити знання учнів про речення з однорідними членами, вміння визначати узагальнювальні слова при однорідних членах, правильно інтонувати такі речення, розставляти в них розділові знаки, уживати однорідні члени речення з уза
Додав: maria
Коментарів: 0
Додано: 29-10-2014, 23:02
Урок № 29. Узагальнювальне слово при однорідних членах речення. Дво­крапка і тире при узагальнювальних словах у реченнях з одно­рідними членами
Мета: поглибити знання учнів про однорідні члени речення, навчити розрізняти узагальнювальні слова при них; формувати навички пунктуаційної грамотнос
Додав: maria
Коментарів: 0
Додано: 29-10-2014, 22:09
Урок №28. Робота над помилками, допущеними в тестових завданнях. Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і). Кома між однорідними членами речення
Мета: поглибити поняття про однорідні члени речення; формувати вміння визначити в реченнях однорідні члени, правильн
Додав: maria
Коментарів: 0
Додано: 29-10-2014, 21:24
Урок №27. Контрольна робота № 2 з теми «Словосполучення Речення. Головні й другорядні члени речення» (тестові завдання) Мета:
- навчальна: перевірити знання учнів про головні й другорядні члени
речення;
- розвивальна: розвивати вміння школярів виконувати тестові завдання;
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 19-10-2014, 23:42
Урок № 26. Головні та другорядні члени речення. Тренувальні вправи Мета: вдосконалювати вміння учнів визначати в реченнях головні та другорядні члени речення; розвивати навички самостійної роботи, увагу, пам’ять, логічне мислення; виховувати любов до мови, природи. Тип уроку: узагальненн
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 19-10-2014, 21:45
Урок №25. Обставина. Способи вираження обставини Мета: сформувати поняття обставина, формувати вміння розпізнавати їх у реченнях, поширювати речення обставинами; розвивати логічне й образне мислення, мовлення, спостережливість, пам’ять виховувати повагу до фольклору, любов до природи. Тип уро
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 19-10-2014, 20:01
Урок №24. Другорядні члени речення. Означення. Способи вираження означення Мета уроку:поглибити знання учнів про другорядні члени речення, ознайомити з поняттям «означення»; формувати вміння ставити питання до означень,розрізняти означення в реченні, виділяти їх умовними позначками,розвивати вміннн
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 14-10-2014, 18:52
Урок №23. Додаток як другорядний член речення. Способи вираження додатка Мета: подати теоретичні відомості про прямий і непрямий додаток; сформувати уміння і навички визначати додаток у реченні: відрізняти його від інших членів речення; будувати висловлювання, вживаючи правильно прямі і непрямі дод
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 13-10-2014, 00:33
Урок №22. Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина Мета: поглибити знання учнів про другорядні члени речення; фор- мувати навички розпізнавання їх у реченнях, різних за метою висловлювання; дати поняття про поширені та непоширені речення; удосконалювати вміння роб
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 12-10-2014, 23:21
Урок №21. ЗМ№6. Типи мовлення (різновид текстів): розповідь, опис, роздум. Особливості побудови розповіді на основі власного досвіду. Навчальний твір-розповідь Мета: повторити з учнями типи мовлення, навчати учнів розрізняти тексти різних типів, складати висловлювання різних типів, розвивати мовлен
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 12-10-2014, 22:27
Урок № 20. ЗМ№5. Належність тексту до певного стилю (загальне ознайомлення). Ознайомлення з розмовним, науковим і художнім стилями, сферою їх використання Мета:сформувати в учнів загальне уявлення про функцональні стилі мовлення, сферу їх використання; навчити розрізняти тексти різного стилістичног
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 12-10-2014, 22:09
Урок № 19. Види речень за метою висловлювання: розповiднi, питальнi, спонукальнi (повторення). Окличнi речення (повторення). Роздiловi знаки в кiнцi речень (повторення). Пунктуацiйна помилка та її позначення (практично) Мета: - повторити й поглибити ви
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 6-10-2014, 23:38
Урок №18. Речення, його граматична основа. Речення з одним головним членом (загальне ознайомлення) Мета: поглибити знання учнів про граматичну основу речення, способи вираження підмета й присудка, дати загальне уявлення про речення з одним головним членом, розвивати творчі здібності учнів
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 4-10-2014, 21:50
Урок №17. Словосполучення лексичні та фразеологічні. Граматична помилка та її умовне позначення. Мета: поглибити знання учнів про словосполучення, сформувати поняття «лексичне словосполучення» і «фразеологічне словосполучення»; навчити відрізняти фразеологічні словосполучення від лексичн
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 28-09-2014, 01:49
Урок №16. ЗМ №4Усна й письмова форми тексту (висловлювання). Простий план готового тексту. Ознайомлення з вимогами до мовлення. Помилки в змісті й побудові висловлювання. Усний переказ розповідного тексту Мета: - навчальна: поглибити знання та вміння працювати з усною та письмовою формами текс
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 27-09-2014, 22:28
Урок №15. Робота над помилками. Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова, його форми й речення. Головне й залежне слово у словосполученні Мета: сформувати в учнів уявлення про словосполучення, його структуру, засоби зв’язку; навчити учнів виділяти словосполучення у реченні, визна
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 24-09-2014, 13:50
Меню
Авторизація
Архів матеріалів
Популярні матеріали
Яндекс.Метрика

загрузка...