Шановні відвідувачі сайту!!!

На даному сайті розміщені план-конспекти уроків, короткий та повний обсяг творів із шкільної програми, біографії та портрети письменнників, матеріали для підготовки до ЗНО, багато теоретичного матеріалу з української мови і літератури, літературні ігри, матеріали для проведення гурткової роботи, календарне планування на всі предмети, презентації для уроків, дуже багато творів за шкільною програмою та багато іншого цікавого матеріалу. Маєте пропозиції та побажання пишіть адміністратору, всі вони будуть обов'язково враховані!!!

P.S. Вибачте за рекламу на сайті. Це необхідність для подальшого сталого розвитку даного ресурсу.

Урок №23. Додаток як другорядний член речення. Способи вираження додатка Мета: подати теоретичні відомості про прямий і непрямий додаток; сформувати уміння і навички визначати додаток у реченні: відрізняти його від інших членів речення; будувати висловлювання, вживаючи правильно прямі і непрямі дод
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 13-10-2014, 00:33
Урок №22. Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина Мета: поглибити знання учнів про другорядні члени речення; фор- мувати навички розпізнавання їх у реченнях, різних за метою висловлювання; дати поняття про поширені та непоширені речення; удосконалювати вміння роб
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 12-10-2014, 23:21
Урок №21. ЗМ№6. Типи мовлення (різновид текстів): розповідь, опис, роздум. Особливості побудови розповіді на основі власного досвіду. Навчальний твір-розповідь Мета: повторити з учнями типи мовлення, навчати учнів розрізняти тексти різних типів, складати висловлювання різних типів, розвивати мовлен
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 12-10-2014, 22:27
Урок № 20. ЗМ№5. Належність тексту до певного стилю (загальне ознайомлення). Ознайомлення з розмовним, науковим і художнім стилями, сферою їх використання Мета:сформувати в учнів загальне уявлення про функцональні стилі мовлення, сферу їх використання; навчити розрізняти тексти різного стилістичног
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 12-10-2014, 22:09
Урок № 19. Види речень за метою висловлювання: розповiднi, питальнi, спонукальнi (повторення). Окличнi речення (повторення). Роздiловi знаки в кiнцi речень (повторення). Пунктуацiйна помилка та її позначення (практично) Мета: - повторити й поглибити ви
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 6-10-2014, 23:38
Урок №18. Речення, його граматична основа. Речення з одним головним членом (загальне ознайомлення) Мета: поглибити знання учнів про граматичну основу речення, способи вираження підмета й присудка, дати загальне уявлення про речення з одним головним членом, розвивати творчі здібності учнів
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 4-10-2014, 21:50
Урок №17. Словосполучення лексичні та фразеологічні. Граматична помилка та її умовне позначення. Мета: поглибити знання учнів про словосполучення, сформувати поняття «лексичне словосполучення» і «фразеологічне словосполучення»; навчити відрізняти фразеологічні словосполучення від лексичн
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 28-09-2014, 01:49
Урок №16. ЗМ №4Усна й письмова форми тексту (висловлювання). Простий план готового тексту. Ознайомлення з вимогами до мовлення. Помилки в змісті й побудові висловлювання. Усний переказ розповідного тексту Мета: - навчальна: поглибити знання та вміння працювати з усною та письмовою формами текс
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 27-09-2014, 22:28
Урок №15. Робота над помилками. Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова, його форми й речення. Головне й залежне слово у словосполученні Мета: сформувати в учнів уявлення про словосполучення, його структуру, засоби зв’язку; навчити учнів виділяти словосполучення у реченні, визна
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 24-09-2014, 13:50
Урок №14. Контрольна робота №1. Повторення вивченого в початкових класах. Контрольне читання тексту художнього стилю Мета: оцінити рівень навчальних досягнень учнів з розділу «Повторення вивченого в початкових класах»; здійснити перевірку здатності п’ятикласників читати мовчки незнайомий текст
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 24-09-2014, 00:03
Урок №4-5. Народні перекази: «Бєлгородський кисіль», «Прийом у запорожців», «Ой Морозе-Морозенку». Лицарство та відвага запорозьких козаків Мета: - Навчальна: ознайомитись із таким жанром, як народний переказ; з'ясувати його значення для художньої літератури. - Виховна: виховувати інтерес до
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 21-09-2014, 23:08
Урок №13. ЗМ№ 3. Текст як продукт мовленнєвої діяльності. Змістова й композиційна єдність, зв’язність тексту. Структура тексту. Навчальне читання мовчки Мета: поглиблення мовленнєвознавчих знань та засвоєння нових, формування практичних умінь і навичок; розвивати вміння мовленнєвої діяльності;
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 21-09-2014, 21:47
Урок № 12. Прийменник. Написання прийменників з іншими частинами мови. Сполучник. використання прийменників та сполучників і, та, й, а, але, для зв’язку слів у реченні Мета: повторити вивчене в початкових класах про прийменник та сполучник як службові частини мови, їх загальне значен­ня, морфо
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 20-09-2014, 00:33
Урок № 10-11. Прислівник. Правопис вивчених прислівників Мета: узагальнити та систематизуватизнанняучнів про прислівник, формувати навички правильного написання вивчених раніше прислівників;розвивати логіку, мислення, уміння узагальнювати і систематизувати; уточнювати й збагачувати словниковий запа
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 19-09-2014, 23:56
Урок № 9. Дієслово. Голосні в закінченнях дієслів. Не з дієсловами. Правопис –шся, -ться в кінці дієслів Мета: повторити відомості про дієслово, неозначені та особові форми дієслова; формувати вміння розпізнавати дієслова в тексті, визначати їх граматичні ознаки, формувати навички правильного
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 19-09-2014, 23:22
Урок №8. ЗМ №2. Діалог, його розігрування відповідно до запропонованої ситуації спілкування МЕТА: навчити п’ятикласників оцінювати діалогічне мовлення щодо його змісту, мовного оформлення, відповідності ситуації спілкування; сприяти удосконаленню мовленнєво-комунікативних вмінь складати й розі
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 19-09-2014, 22:42
Урок 7. Тема: Займенник Мета: повторити та узагальнити вивчене в початкових класах про займенник; поглибити знання учнів про особливості вживання займенників; удосконалювати орфографічні навички; виховувати любов до рідного слова Тип уроку: узагальнення і систематизації знань,умінь і навичок Хід
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 16-09-2014, 00:04
Урок № 6. Повторення вивченого в початкових класах. Числівник Мета: закріпити та систематизувати знання учнів про числівник, удосконалити вміння відмінювати числівники та поєднувати їх з іменниками, правильно вживати в усному та писемному мовленні, сприяти розвитку логічного мислення, вихов
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 14-09-2014, 10:13
Меню
Авторизація
Архів матеріалів
Популярні матеріали
Яндекс.Метрика

загрузка...