Шановні відвідувачі сайту!!!

На даному сайті розміщені план-конспекти уроків, короткий та повний обсяг творів із шкільної програми, біографії та портрети письменнників, матеріали для підготовки до ЗНО, багато теоретичного матеріалу з української мови і літератури, літературні ігри, матеріали для проведення гурткової роботи, календарне планування на всі предмети, презентації для уроків, дуже багато творів за шкільною програмою та багато іншого цікавого матеріалу. Маєте пропозиції та побажання пишіть адміністратору, всі вони будуть обов'язково враховані!!!

P.S. Вибачте за рекламу на сайті. Це необхідність для подальшого сталого розвитку даного ресурсу.

Урок №14. Контрольна робота №1. Повторення вивченого в початкових класах. Контрольне читання тексту художнього стилю Мета: оцінити рівень навчальних досягнень учнів з розділу «Повторення вивченого в початкових класах»; здійснити перевірку здатності п’ятикласників читати мовчки незнайомий текст
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 24-09-2014, 00:03
Урок №4-5. Народні перекази: «Бєлгородський кисіль», «Прийом у запорожців», «Ой Морозе-Морозенку». Лицарство та відвага запорозьких козаків Мета: - Навчальна: ознайомитись із таким жанром, як народний переказ; з'ясувати його значення для художньої літератури. - Виховна: виховувати інтерес до
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 21-09-2014, 23:08
Урок №13. ЗМ№ 3. Текст як продукт мовленнєвої діяльності. Змістова й композиційна єдність, зв’язність тексту. Структура тексту. Навчальне читання мовчки Мета: поглиблення мовленнєвознавчих знань та засвоєння нових, формування практичних умінь і навичок; розвивати вміння мовленнєвої діяльності;
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 21-09-2014, 21:47
Урок № 12. Прийменник. Написання прийменників з іншими частинами мови. Сполучник. використання прийменників та сполучників і, та, й, а, але, для зв’язку слів у реченні Мета: повторити вивчене в початкових класах про прийменник та сполучник як службові частини мови, їх загальне значен­ня, морфо
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 20-09-2014, 00:33
Урок № 10-11. Прислівник. Правопис вивчених прислівників Мета: узагальнити та систематизуватизнанняучнів про прислівник, формувати навички правильного написання вивчених раніше прислівників;розвивати логіку, мислення, уміння узагальнювати і систематизувати; уточнювати й збагачувати словниковий запа
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 19-09-2014, 23:56
Урок № 9. Дієслово. Голосні в закінченнях дієслів. Не з дієсловами. Правопис –шся, -ться в кінці дієслів Мета: повторити відомості про дієслово, неозначені та особові форми дієслова; формувати вміння розпізнавати дієслова в тексті, визначати їх граматичні ознаки, формувати навички правильного
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 19-09-2014, 23:22
Урок №8. ЗМ №2. Діалог, його розігрування відповідно до запропонованої ситуації спілкування МЕТА: навчити п’ятикласників оцінювати діалогічне мовлення щодо його змісту, мовного оформлення, відповідності ситуації спілкування; сприяти удосконаленню мовленнєво-комунікативних вмінь складати й розі
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 19-09-2014, 22:42
Урок 7. Тема: Займенник Мета: повторити та узагальнити вивчене в початкових класах про займенник; поглибити знання учнів про особливості вживання займенників; удосконалювати орфографічні навички; виховувати любов до рідного слова Тип уроку: узагальнення і систематизації знань,умінь і навичок Хід
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 16-09-2014, 00:04
Урок № 6. Повторення вивченого в початкових класах. Числівник Мета: закріпити та систематизувати знання учнів про числівник, удосконалити вміння відмінювати числівники та поєднувати їх з іменниками, правильно вживати в усному та писемному мовленні, сприяти розвитку логічного мислення, вихов
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 14-09-2014, 10:13
Урок №5. Прикметник. Голосні у відмінкових закінченнях прикметників Мета: повторити вивчене раніше про прикметник як частину мови, його загальне значення, морфологічні ознаки, синтак­сичну роль; удосконалювати орфографічні уміння і навички; розвивати мовлення, уміння узагальнювати; вихову
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 14-09-2014, 00:56
Тема: В.Симоненко. Казка «Цар Плаксій та Лоскотон»    Мета: дати поняття про віршовану мову; навчити визначати основні риси характеру дійових осіб твору, аналізувати їхню поведінку; виділяти основні епізоди; розвивати навички висловлення особистого ставлення до зображуваного, проведення
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 13-09-2014, 15:56
Тема: В.Симоненко. Казка «Цар Плаксій та Лоскотон»    Мета: дати поняття про віршовану мову; навчити визначати основні риси характеру дійових осіб твору, аналізувати їхню поведінку; виділяти основні епізоди; розвивати навички висловлення особистого ставлення до зображуваного, проведення
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 13-09-2014, 15:56
Урок №2-3. Міфи і легенди українців: «Про зоряний віз», «Чому пес живе коло людини», «Берегиня», «Дажбог», «Неопалима купина», «Як виникли карпати», «Чому в морі є перли і мушлі?» Мета: дати учням початкове заняття про міф і міфологію; розпо­вісти про те, як і коли виникли міфи, про світове зн
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 7-09-2014, 23:42
Урок №4. Іменник. Велика буква і лапки в іменниках. Голосні у відмінкових закінченнях іменників Мета: повторити вивчене про іменник як частину мови, його основні граматичні ознаки, особливості відмінкових закінчень; удосконалювати навички правильно виділяти відмінкові закінчення іменників; виз
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 7-09-2014, 18:33
Урок №3. Повторення вивченого в початкових класах. Частини мови; основні способи їх розпізнавання Мета: повторити та узагальнити вивчене про частини мови, формувати вміння розпізнавати в реченнях вивчені частини мови, розрізняти самостійні та службові частини мови; формувати вміння бачити, від
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 7-09-2014, 15:00
Урок № 2. ЗМ№1. Загальне уявлення про мовлення як діяльність; види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо), їх особливості. Навчальне аудіювання тексту Мета: розширити загальне уявлення п’ятикласників про мовлення як діяльність; про види мовленнєвої діяльності (аудіюван
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 7-09-2014, 00:25
Урок №1. Вступ. Слово у житті людини. Краса світу і людської душі в художньому слові. Образне слово – першоелемент літератури. Початок словесного мистецтва: фольклор і літописи. Художня література як мистецтво слова
Мета:
навчальна: подати відомості про види мистецтва, навчити відрізн
Додав: maria
Коментарів: 0
Додано: 3-09-2014, 23:57
урок № 1. Значення мови в житті суспільства. Поняття державної мови. Українська мова - державна мова України
МЕТА: Забезпечити усвідомлення учнями значення мови як основного засобу спілкування, формування думки й пізнання; усвідомлення значення державної мови для зміцнення української державнос
Додав: maria
Коментарів: 0
Додано: 2-09-2014, 00:30
Меню
Авторизація
Архів матеріалів
Популярні матеріали
Яндекс.Метрика

загрузка...