Шановні відвідувачі сайту!!!

На даному сайті розміщені план-конспекти уроків, короткий та повний обсяг творів із шкільної програми, біографії та портрети письменнників, матеріали для підготовки до ЗНО, багато теоретичного матеріалу з української мови і літератури, літературні ігри, матеріали для проведення гурткової роботи, календарне планування на всі предмети, презентації для уроків, дуже багато творів за шкільною програмою та багато іншого цікавого матеріалу. Маєте пропозиції та побажання пишіть адміністратору, всі вони будуть обов'язково враховані!!!

P.S. Вибачте за рекламу на сайті. Це необхідність для подальшого сталого розвитку даного ресурсу.

План конспект РОЗВИТОК ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. ПИСЬМОВИЙ ТВІР-РОЗДУМ ЗА ПОВІСТЮ В. БЛИЗНЕЦЯ «ЗВУК ПАВУТИНКИ» НА ТЕМУ «ЯКА КРАСА ВРЯТУЄ СВІТ?» (ПРО КРАСУ ЗОВНІШНЮ І КРАСУ ЛЮДСЬКОЇ ДУШІ)
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 4-03-2013, 13:45

РОЗВИТОК ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. ПИСЬМОВИЙ ТВІР-РОЗДУМ ЗА ПОВІСТЮ В. БЛИЗНЕЦЯ «ЗВУК ПАВУТИНКИ» НА ТЕМУ «ЯКА КРАСА ВРЯТУЄ СВІТ?» (ПРО КРАСУ ЗОВНІШНЮ І КРАСУ ЛЮДСЬКОЇ ДУШІ)

Мета:  вчити учнів писати твори-роздуми на прикладі повісті В. Близнеця «Звук павутинки»; вдосконалювати вміння школярів у письмовій формі висловлювати власні думки, зокрема про красу людської душі і зовнішню красу; роз­вивати творчі здібності, спостережливість, уміння узагаль­нювати, співставляти; робити власні висновки; обґрунто­вувати, вмотивувовати свої судження; виховувати красою слова повагу до рідної мови, культури країни; прищеплю­вати інтерес до наслідків власної праці.

Тип уроку: застосування знань і вмінь.

Обладнання: таблиця «Типи мовлення та їх ознаки», поради щодо на­писання твору.

ХІД УРОКУ

Організаційний момент

Актуалізація опорних знань

Бесіда за питаннями:

Що ви розумієте під красою?

Від чого залежать людські смаки щодо визначення краси?

Що мають люди на увазі, говорячи про красу зовнішню і красу люд­ської душі? (Зовнішність — одяг, зріст, статура, обличчя, волосся, хода...; людської душі — риси характеру, поведінка, ставлення людини до оточуючих...)

Якій красі ви надаєте перевагу? Чому?

Якою красою, на ваш погляд, наділений Льонька? Чому у творі В. Близнеця «Звук павутинки» обмаль зазначено про його портрет­ну характеристику і зовнішність?

Чим питання краси світу є актуальним на сьогодні?

Оголошення теми, мети уроку. Мотивація навчальної діяльності

Основний зміст уроку

Не краса красить, а розум. Народне прислів'я

1. Обговорення прислів'їв про красу

Гарна, як тополя.

Рожа і межи кропивою зостанеться рожею.

Таке хороше, як калина.

Де врода, там і сила.

Хороший, хороший! Був би ще кращий, та вже нікуди.

З краси не пити воду.

Красу на тарілці не краяти.

Гарний, як спить та ще й лицем до стіни лежить.

Красива, як свиня в порошу.

Така гарна пика, що як виглянув із вікна, то три дні собаки гавкали. Завдання. Розподіліть подані прислів'я відповідно до їх значень.

2. Робота над таблицею «Типи мовлення та їх ознаки»

Типи мовлення

Основна функція

На яке питання дається відповідь у висловлюванні

Будова висловлювання

Розповідь

Повідомлення про події

Що робить пер­сонаж?

Експозиція, зав'язка, кульмі­нація, розв'язка

Опис

Словесне зобра­ження предмета, істот, явищ при­роди

Яким є предмет, істота, місце­вість, явище при­роди?

Певна послі­довність ознак, що відображу­ють, предмет ви­словлювання

Роздум

Доведення або пояснення чо­гось

Чому предмет чи особа такі? Які причини подій?

Теза, аргументи, висновки

 

Пояснення вчителя залежить від типу висловлювання. Тексти можуть належати до різних типів мовлення: опису, розповіді чи роздуму (мірку­вання). Тексти цих типів мовлення відрізняються один від одного струк­турою, засобами зв'язку між складовими частинами. В описі мовиться про ознаки предмета, особи, місцевості, явища природи тощо, у розпо­віді — про послідовні в часі дії, в роздумі — про причини ознак і подій.

Текст рідко буває однотипним. У ньому можуть поєднуватися різні типи мовлення. Наприклад: розповідь з елементами опису, розповідь з елементами роздуму та ін.

Все це повинен знати кожний школяр, починаючи роботу над влас­ним твором.

3. Поради щодо написання твору

Скласти твір на літературну тему — це не просто написати відгук чи рецензію, а виконати творчу роботу, збагнути глибину філософії письменника, дати оцінку його творінню.

Метафізичні вимоги щодо написання твору можна визначити так:

проблемність теми;

обсяг твору;

план викладу матеріалу;

логіка змісту і глибина розкриття теми;

авторська позиція і власна;

висновки;

мовне оформлення.

Отже, перш ніж приступити до написання твору, ми повинні ви­значити і розкрити проблему, що випливає з його заголовку. Це й буде змістом твору.

Як правило, у вступі вказується час написання художнього твору, відбувається знайомство з особистістю автора, з його позицією в оцінці подій і фактів, про які ми довідаємося з твору.

Основна частина — це безпосереднє розкриття теми. Не слід забу­вати, що назва твору лейтмотивом проходить через увесь текст, логіка мислення учня повинна розвиватися від конкретної деталі до узагаль­нення або навпаки — від загального до конкретного.

Вступ і висновки можуть бути меншими за обсягом, але не можна скорочувати основну частину, бо тоді розкриття теми твору не буде до­статнім.

Твір написано. Слід повернутися до заголовка та уважно перечитати зміст. Треба пам'ятати, що письмова робота вимагає орфографічної гра­мотності, дотримання правил пунктуації, стилістичної вправності. Знан­ня ж української лексики допоможе учням глибоко, доступно, зрозуміло і грамотно викласти власні думки. Твір повинен відповідати таким ви­могам: глибока змістовність, самостійність аналізу; глибоке розкриття теми; емоційність і стислість; образність вислову; оригінальність; сти­лістична довершеність, лексичне багатство; орфографічна і пунктуацій­на грамотність; логічні висновки, охайність.

4. Написання учнями твору

Зразок творчої роботи

...Який світ!Скільки кругом живого народу!

В. Близнець

Природа, рідна земля, батьківська оселя назавжди залишається в пам'яті кожної людини. З дитинства нас привчають поважати людей, цінувати красу довкілля. Гарячою любов'ю до землі, повагою до чарів­ної української природи пронизана повість В. Близнеця «Звук павутин­ки». Це один з найкращих творів улюбленого письменника багатьох читачів.

Головний герой твору — Льонька, живе з мамою в хаті, що часто за­тікає від дощу. Хлопець цілими днями перебуває на природі, сприймаю­чи її як істоту, йому все цікаво: «...там були свої комашині школи, були палаци війська і відбувались великі святкові паради з музикою і пісня­ми...». «Який світ!» — проголошує хлопець, бо довкілля дійсно для ньо­го дивовижне.

Льонька любить Рекса, поважно ставиться до Адама, полюбляє спіл­куватися з Ніною, допомагає матері по господарству.

Мати хвилюється, що її син постійно перебуває на самоті. Хлопцю ніколи сумувати, він повсякчас спостерігає за красою природи. «Збиваю ногами росу, і вона розсипає намисто — вишневі, райдужні бризки» — хлопець отримує від цього насолоду.

Дзюрчання річки Лопотухи, сюрчання коників, вироблення ластів­ками свого гніздечка, музика павутинки, спів пташок — усе захоплює хлопця.

Знайомство та дружба Льоньки з Адамом суттєво вплинули на фор­мування світосприйняття хлопця. Вчений учить свого друга долати жит­тєві перешкоди, навіть коли це складно. «Йду на дно, а гребусь, щоб і на останній хвилі — жить», — говорить смертельно хворий Адам.

Цікавим другом для Льоньки є Ніна. Хлопець розмірковує над влас­ним призначенням у цьому світі. Він не вірить, щоб «люди вмирали зо­всім». Ніна на ці роздуми дає йому цікаву відповідь: «з добрих людей виростає щось добре — яблуні, бузок..., а хто злий, завидющий, то буде реп'яхом, кропивою.»

І Льонька починає розуміти, що кожна людина повинна не тільки любити цей світ, красу довкілля, а й уміти оберігати його від жорстокос­ті, зла, підступності...

Отже, тільки добра, чуйна людина спроможна захистити красу на­вколишнього світу. Такою людиною, на мій погляд, є Льонька. Саме він є прикладом для багатьох моїх однокласників.

Підсумок уроку

Домашнє завдання

Закінчити написання твору, підготуватися до позакласного читання за твором В. Близнеця «Женя і Синько».

Інформація
Відвідувачі, Ви також можете залишити коментар до даного матеріалу
 Залишити коментар
Схожі матеріали:
Меню
Авторизація
Архів матеріалів
Популярні матеріали
Яндекс.Метрика

загрузка...