Шановні відвідувачі сайту!!!

На даному сайті розміщені план-конспекти уроків, короткий та повний обсяг творів із шкільної програми, біографії та портрети письменнників, матеріали для підготовки до ЗНО, багато теоретичного матеріалу з української мови і літератури, літературні ігри, матеріали для проведення гурткової роботи, календарне планування на всі предмети, презентації для уроків, дуже багато творів за шкільною програмою та багато іншого цікавого матеріалу. Маєте пропозиції та побажання пишіть адміністратору, всі вони будуть обов'язково враховані!!!

P.S. Вибачте за рекламу на сайті. Це необхідність для подальшого сталого розвитку даного ресурсу.

План конспект 6 клас Тема: Діалектні, професійні слова і терміни. Лексичний розбір слова.
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 16-03-2013, 10:39

Тема: Діалектні, професійні слова і терміни. Лексичний розбір слова.

Мета: узагальнити та систематизувати  знання з лексикології;; формувати навички користування словниками, сприяти збагаченню словникового запасу учнів; повправляти в лексичному розборі слова; розвивати культуру усного та писемного мовлення; виховувати поважливе ставлення до рідної мови.

Тип уроку:урок  узагальнення і систематизації  вивченого.

Обладнання: підручник, словники.

 

Хід уроку

 

І. Повідомлення теми і мети уроку.

 

ІІ. Аналіз мовного матеріалу з метою узагальнення вивченого.

 

* Вибірковий диктант. Виписати професійні слова, терміни та діалектні слова (у формі називного відмінка однини). З’ясувати лексичне значення кожного, за потреби звернувшись до словника. Пояснити, з  якою метою такі слова використовуються  в художніх творах.

 

    І. У машиннім залі, повному ЕОМ, в хаосі перфострічок і сигналів, у звичайнісінький буденний день одна машина усвідомила раптово, що закохалась у конструктора вона. Та був лише людиною коструктор: не зрозумів нічого, не помітив, лиш перевірив креслення та схеми та замінив діоди та тріоди… Машинне серце бється і пульсує, згоріло лиш одне реле. (В.Моляко.)

       ІІ .Сниться мені, що іду на гору з бесагами. Ліс висохлий до найменшої галузки. Роздивляюсь, а передо мною брама. З неї виходить вуйко і несе місяць в руках. Поклав мені руки на рамена та й каже: "Дитино моя! Будеш іти сім миль і сім годин. Найдеш свого судженого!” (За О.Кобилянською.)

 

Для довідок. Діод – електронна лампа з двома електродами, що пропускає струм лише в одному напрямі. Тріод – електронна лампа, в якій є катод, анод і керуючий електрод (сітка); використовується в радіотехніці.   Реле – автоматичний пристрій, який реагує на зміну параметра (температури, тиску тощо) фізичного процесу і в разі досягнення заданої величини примушує діяти виконавчий механізм. Бесаги – торби. Галузки  гілки. Вуйко – літній чоловік. Рамена– плечі.

 

ІV. Узагальнення здобутих знань з лексикології.

 

* Робота з підручником. Опрацювання таблиці на с. 36.

 

* Робота біля дошки.За поданою нижче схемою зробити лексичний розбір виділених у реченнях  слів (усно).

 

1. Пояснити лексичне значення слова (бажано за допомогою словника).

2. Яке слово за походженням: власне українське чи запозичене.

3. Чи належить слово до активного словникового запасу (можливо, є застарілим    

 або неологізмом).

4. Пояснити, є слово  загальновживаним чи обмеженим у вживанні (наприклад,

  діалектним, професійним словом або терміном).

5. Пояснити, до багатозначних чи однозначних слів воно належить.

6. Визначити, у прямому чи переносному значенні вжите слово.

7. Назвати його омоніми, синоніми, антоніми (якщо є).

 

Чи не буде над морем хвиля вставати, чи не буде із турецької каторги бранців  визволяти? (Нар.творч.) Пливуть віки, мов кораблі Колумба, у берег часу хвиля б’є важка… Хвала вам, астролябії і румби!  (Є.Гуцало.) Промовлю слово "батько” і слово "буревій”, а потім знов два слова:  "криниця” і "кобзар”Могутня рідна мова народ водила мій по мисленому древу від  мурави до хмар. (Б. Стельмах.)

 

V. Підбиття підсумків уроку.

 

VІ.  Домашнє завдання. Повторити п.4-5, вправа 63 або 67 (на вибір)

 

 

Урок № 11

Тема: Фразеологізми. Джерела української фразеології.

Мета: подати відомості про фразеологізми, формувати вміння вирізняти їх у реченнях та тексті, розкривати їхнє значення; формувати вміння користуватися фразеологічним словником; розвивавати логічне та образне мислення; сприяти  збагаченню та уточненню словника учнів; виховувати пошану до усної народної творчості.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання: підручник, фразеологічний словник.

 

Хід уроку

 

І. Підготовка до сприйняття нового матеріалу.

 

  * Робота біля дошки. Записати прислів’я. Пояснити  значення виділених  сполучень слів. Чи є ці сполучення стійкими і відтворюваними? Як ви розумієте вислів стійке сполучення слів?

 

    Не вмієш пекти хліба – будеш пекти раків.  Не хочу, щоб на мене усіх собак вішали.  Таке меле, що вуха вянуть. Лестощами душу вийме. Недуга хоч кого до печінок дійме. Брехня завжди боком вилазить. Пятами накивав – аж залопотіло.

Народна творчість.

Для довідок. Пекти раків - червоніти від сорому. Вішати усіх собак на когось – зводити наклеп. Вуха в’януть – про відчуття прикрості від почутого. Вийняти душу -  спричинити сильне хвилювання, зворушити, розчулити.  До печінок дійняти – вразити, засмутити.Боком вилізти – завдати неприємностей, призвести до покарання. П’ятами накивати – втекти.

 

ІІ. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчання.

 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

 

* Робота з підручником. Опрацювання теоретичного матеріалу на с. 38-39 (п.6).

 

* Робота біля дошки. Пояснити значення поданих фразеологізмів, за потреби звернувшись до фразеологічного словника. Два-три фразеологізми ввести до самостійно складених речень (усно).

 

     Точити теревені; бити байдики; мокрим рядном накрити; у сірка очей позичати; побити горшки; гнути кирпу; задніх пасти; передати куті меду; залити сала за шкуру.

 

Для довідок. Базікати, безпредметно говорити; нічого не робити; накинутись на когось із докором;  про людину, яка соромиться ганебного вчинку; посваритися; задаватися; бути останнім, відставати в чомусь; перебрати у чомусь зайвого; завдати комусь лиха.

 

ІV. Виконання вправ  на закріплення вивченого.

 

* Прочитати (прослухати). Вказати фразеологізми. Пояснити їхнє значення, за потреби скориставшись словником фразеологізмів.

 

    1. Бабина дочка така лінива: ні до холодної води не береться, все б сиділа, згорнувши руки. (Нар.творч.) 2.А там – козак не в тім’я битий : щось та прирозуміє. (М.Пригара.) 3.Поникла весела голова моя, обняв душу сум, на серце як кам’яна гора налягла. (Панас Мирний.) 4. Хто гірший боягуз, той балакав про екзамен, що висів на носі. (А.Свидницький.) 5. Я не знаю, хто ллє ці помиї на мене. (В.Большак.)

 

Для довідок. 1. І до холодної води не братися- нічого не робити, не працювати. Сидіти склавши руки – ледарювати. 2. Не в тім’я битий - розумний, тямущий, кмітливий. 3. Поникнути головою – засумувати; обійняв душу сум – те саме. 4. Висіти на носі– бути близьким щодо часу здійснення.  5.Лити помиї - несправедливо когось ганьбити, звинувачувати в чомусь осудливому.

 

* Диктант із коментуванням. Фразеологізми підкреслити, пояснити їхнє значення.

 

       1.Так це нас козаки, мабуть, убрали в шори? (П.Куліш.) 2. Кіт Мурлика до дороги добре взяв за пояс ноги. (І.Франко.) 3. Не говоріть: "Він до роботи злий”. Який він злий? Він до роботи добрий. (А.Бортняк.) 4. 5. Мій Києве рідний! Я першості пальму тобі віддаю! (Л.Дмитерко.) 6.Друже мій! Не соромся, гордися любов’ю! Якщо любиш Вітчизну, то й мову люби. А не любиш – буває… То що ж – Бог з тобою. Чи не Бог із тобою, а хрест на тобі… (Ю.Бедрик.) З захмарних, із захмарених висот дощ не проллється манною небесною (Д.Кремінь.)

 

Для довідок. 1.Убрати в шори - підкорити своїй волі, приборкати. 2. Взяти ноги за пояс ( узяти ноги в руки, на плечі) – втекти. 3. Бути злим до роботи – бути працелюбним, беручким до праці. 4. Як кіт наплакав - обмаль. 5. Віддати пальму першості – визнати найкращим. 6. Бог із тобою – слова благословення, побажання добра. Поставити(на комусь) хрест – визнати негодящим, зіпсованим, відмовитися від когось.

 

*Прочитати. Визначити фразеологізми. Пояснити значення кожного фразеологізму. Розповісти про роль фразеологізмів у мовленні. Які з ужитих у висловлюванні фразеологізмів  можна вважати синонімічними?

 

    Як у першій чверті Петя Мимовух цілі дні ловив старанно в класі мух.  В другій чверті й мух не стало. Не зівав, цілу чверть ловив наш Петя гав. В третій майже й на уроки не ходив, бо на вулиці він витрішки ловив. А в четвертій він потилицю вже чуха, жде він іспитів, неначе віл обуха.

Д.Білоус.

 

*Прочитати. Пояснити значення фразеологізмів, вказати їх походження, у разі потреби скориставшись словником. Два-три фразеологізми увести до самостійно складених речень (усно).

 

       Ахіллесова п’ята;  авгієві стайні (конюшні);  між сціллою і харібдою; погляд Медузи: езопова мова; вавилонське стовпотворіння; умивати руки; іудин поцілунок; останній з могікан; за царя Гороха; ні пуха, ні пера.

 

* Пояснити значення кожного фразеологізму. З мовлення представників якої професії походить кожен із них? Чому ви так гадаєте? З двома фразеологізмами скласти речення (усно).

 

     1. Лити воду на чужий  млин. 2. Не святі горшки ліплять. 3. Пасти задніх. 4. Взяти в шори. 5. Грати першу скрипку. 6. Міряти на свій аршин. 7.Тріщить по всіх швах. 8. Цей номер не пройде. 9. Дати зелене світло. 10. Під димовою завісою.

 

Для довідок. З мовлення: 1. мірошників. 2. гончарів. 3. пастухів. 4. лимарів. 5. музикантів. 6. продавців. 7. кравців. 8. артистів. 9. залізничників. 10. військових.

 

* Вибірковий диктант. Виписати фразеологізми, пояснити їхнє значення (для зручності фразеологізми виділяємо). Прослухавши уривок ще двічі, усно його переказати, використовуючи виписані фразеологізми.

 

      Моя величальна працелюбам великим, вони ніколи не переведуться на нашій землі.Вони, здається, не головами, а руками думають. Їхня думка називається то спеченим хлібом, то вишитою сорочкою, то іншою гарною справою. Ніколи вони задніх не пасуть, а тільки перед ведуть, вони не шукають осмаленого вовка, ловлять його самі. Ручаї поту з них цебенять усе життя, розливаються струмками, а далі річками, а потім Дніпром.

     А ще моя величальна – чесним і совісливим, які заради свого доброго імені здатні багатство пустити за вітром, у вогні горіти і у воді тонути. Бо самою долею їм так судилося, щоб оберігали і шанували найдорожчий спадок, який їм від предків дістався. Це – честь і совість. Цей спадок вони мають зоставити дітям своїм, нащадкам далеким, аби честь і совість ніколи не переводилися серед народу.

За Є.Гуцалом.

*Дібрати та записати фразеологізм, яким можна охарактеризувати людину:

 

     1. Розумну. 2. Досвідчену. 3. Занадто самовпевнену. 4. Таку, що домагається співчуття. 5. Таку, що поводиться нерозумно.

 

Для довідок. 1.Йому (їй) розуму не позичати. 2. Знає, де раки зимують 3. Думає, що Бога за бороду впіймав (упіймала). 4. Корчить із себе Лазаря. 5. У нього (неї) в голові не всі дома.

 

*Робота біля дошки. Пояснити значення кожного диктованих фразеологізмів. Записати ті, які позитивно характеризують людину.

 

       Відкрите серце. Його устами мед пити. Бистрий на розум. Бере (все) в свої руки. Скаже, як зав’яже. Співає з чужого голосу. Ховає камінь за пазухою. Прихиляє серця. Крутить хвостом. Важкий на руку. М’яко стеле. Серце з воску. Не розгинаючи спини. Тримається в тіні. За ним не заржавіє. І в шпарку пролізе. Його слово на вагу золота. Витає у хмарах. Баламутить світом. Справляє посиденьки та походеньки. Надійніший кам’яного мосту. Туман у голові. Умілі руки. Замкнувся у шкаралупі. Ріже правду в очі. Ходяча совість (чеснота). Вимотує нерви. Розпускає язика. Широка душа (натура).

 

*Три-чотири записаних фразеологізми увести до самocтійно складеного висловлювання на тему "Мій товариш (Моя подруга)”. Пояснити роль фразеологізмів у мовленні.

 

V. Підбиття підсумків уроку.

 

VІ. Домашнє завдання.  П.6, вправа 71.

Інформація
Відвідувачі, Ви також можете залишити коментар до даного матеріалу
 Залишити коментар
Схожі матеріали:
Меню
Авторизація
Архів матеріалів
Популярні матеріали
Яндекс.Метрика

загрузка...