Шановні відвідувачі сайту!!!

На даному сайті розміщені план-конспекти уроків, короткий та повний обсяг творів із шкільної програми, біографії та портрети письменнників, матеріали для підготовки до ЗНО, багато теоретичного матеріалу з української мови і літератури, літературні ігри, матеріали для проведення гурткової роботи, календарне планування на всі предмети, презентації для уроків, дуже багато творів за шкільною програмою та багато іншого цікавого матеріалу. Маєте пропозиції та побажання пишіть адміністратору, всі вони будуть обов'язково враховані!!!

P.S. Вибачте за рекламу на сайті. Це необхідність для подальшого сталого розвитку даного ресурсу.

Урок № 3 ОСНОВНІ ПУНКТОГРАМИ В ПРОСТОМУ РЕЧЕННІ
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 12-09-2013, 23:35

Урок № 3

ОСНОВНІ ПУНКТОГРАМИ В ПРОСТОМУ РЕЧЕННІ

Мета: повторити основні пунктограми в простому неускладненому й ускладненому реченні; удосконалити вміння визначати їх у синтаксичних конструкціях, розвивати практичні вміння вживати розділові знаки відповідно до правил пунктуації; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати здатність бачити прекрасне в житті людей.

Тип уроку: урок повторення здобутих знань.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Ознайомлення дев’ятикласників з темою, метою й завданнями уроку

ІІІ. Актуалізація мотиваційних резервів дев’ятикласників на основі повторення теоретичного матеріалу, вивченого у 8 класі

1. Мозковий штурм

·                  Які пунктограми, що вживаються у простому реченні, вам відомі?

·                  Які розділові знаки можуть стояти між підметом і присудком? У яких випадках?

·                  Коли між однорідними членами речення ставляться розділові знаки?

·                  Що таке порівняльний зворот? За яких умов він виділяється комами, а за яких — ні?

·                  Що таке звертання? Які пунктограми при звертанні ви знаєте?

2. Мовознавча вікторина

 Дати обґрунтовані відповіді на запропоновані запитання:

1. Які мовні одиниці вивчає синтаксис?

2. Що включає в себе пунктуація? Назвати відомі вам розділові знаки.

3. Поміркувати, чи може один розділовий знак накладатися на інший. Навести приклади подвійних розділових знаків.

4. Скласти перелік пунктограм, характерних: а) простому неускладненому реченню; б) простому ускладненому реченню.

IV. Формування й удосконалення практичних умінь і навичок. Тренувальні вправи

1. Перепишіть речення, поставте, де треба, тире між підметом і присудком, поясніть правила вживання тире між підметом і присудком

1. Забути () себе дурити. 2. Жити мені без праці () значить не жити! 3. Добро і лихо () світло й темнота. 4. Життя без книги () хата без вікна. 5. Ненависть і любов () неначе крила (3 творів Д. Павличка). 6. Ці квіти () спогади про світлі дні (Б. Олійник). 7. Вік прожити () не ниву пройти гомінливу (А. Малишко). 8. Яке то щастя () свій народ у світлі бачити (Д. Павличко). 9. І кожен фініш() це, по суті, старт (Л. Костенко). 10. Була ти () наче золота царівна у зорянім вінку на темних косах (Леся Українка). 11. П’ятдесят () це полудень віку. 12. Він () учень нашого класу. 13. Кохати () нові землі відкривати () нюанси нові і відтінки нові (І. Драч).

2. Перепишіть речення, ставлячи, де треба, тире. Обґрунтуйте, чому, незважаючи на однакову будову, в одних реченнях є тире, а в інших немає.

1. Наша ціля людське щастя і воля (І. Франко). 2. Вечір зимовий, зоряний (Марко Вовчок). 3. Я вільна! Я вільна, як вода! (Леся Українка). 4. Степ широкий то ж мій сват. Шабля, люлька вся родина. Сивий коник то ж мій брат (Народна творчість). 5. Осінь _____така мила, осінь славна (П. Тичина). 6. Море Шевченкової поезії то частина океану народної пісні (П. Федченко). 7. Говорити не горох молотити (Народна творчість).

3. Перепишіть речення, розставивши потрібні розділові знаки, підкресліть однорідні члени речення, поясніть пунктограми. Замість крапок вставте пропущені букви.

1. Ро..плелись ро..хлипались ро..пались наче коси вересневі дні. 2. Моя п..чаль тебе не пон..волить а тільки радісний ро..будит.. щем. 3. Я пр..горнусь до тебе серцем і неб..сами пл..чима пагорбів рідних і доріг поясами. 4. Ти пахн..ш як листя в..сняне як дитинство моє полотняне як тепла малинова сте..ка як мам..на срібна с..режка. 5. Нема щ..та ні рем..ня ні списа нема шолома ні м..ча-булата (3 творів Д. Павличка). 6. В нас гуляє квіт..нь у полі насуває зливу поволі ро..сіває зерна рясні промітає сте..ку в..сні. 7. Не заздрю нищим і духовно вбогим і хитро ситим в со..ній тишині (3 творів А. Малишка). 8. Очі ро..крила конвалія біла і в дивува..ні застигла зомліла. 9. Сонце погасне і ніч пр..летит.. з чарами сріблом красою. 10. Хотів би я піти через ліси др..мучі через річки яри і кручі (3 творів Б. Олійника).

4. Перепишіть речення, виділіть порівняльні звороти, де треба, комами. Поясніть.

1. Знову місяць пливе ніби біла розчахнута скрипка (Г. Лютко). 2. Я оживаю знов у полі як сміх як пісня як туман (Г. Лютко). 3. Вітер теплий, вітер дужий налетів як буря з півдня (Б. Олійник). 4. Повітря неначе прозорий граніт (Д. Павличко). 5. Я мав думки міцні мов корені (Д. Павличко). 6. Христя крутилась як муха в окропi (Панас Мирний). 7. Червоний світ од блискавки ніби запалив пожежу на горах і долинах (І. Нечуй-Левицький).

5. Перепишіть, розставте розділові знаки в реченнях із звертанням, поясніть пунктограми.

1. Буяйте цвітом степові широти Дзвени світами славо козаків (Яр Славутич). 2. Не забув я о люди нічого (Г. Лютий). 3. Слава тобі великий Каменяре праця твоя не стихне ні на мить (Д. Павличко). 4. За кого ж ти розіп’явся Христе Сине Божий за нас бідних чи за слово істини (Т. Шевченко). 5. О земле втрачена явися бодай у зболеному сні. 6. Народе мій до тебе я ще верну як в смерті обернуся до життя своїм стражденним і незлим обличчям. 7. Верни до мене пам’яте моя нехай на серце ляже ваготою моя земля з рахманною журбою (З творів В. Стуса). 8. Чаклує вже весна; так зеленій же луже землице розцвітай усе живе радій (Г. Дущак). 9. Гей ви грізні чорні хмари Я на вас збираю чари (Леся Українка). 10. За рідну мову я о Господи турбуюсь щоб не загинула у течії віків (В. Єфанів). 11. Мій друже дорогий ми довго ждали і теж співали ворогу назло (Д. Павличко).

6. Синтаксичний аналіз простого речення

 Виконайте синтаксичний аналіз простого речення.

1. Знайдіть граматичну основу речення.

2. Визначте, яким є речення за метою висловлювання (розповідне, питальне чи спонукальне).

3. Назвіть, окличне чи неокличне речення.

4. Розберіть речення за його членами (визначення підмета і присудка, другорядних членів — спочатку тих, що входять до групи підмета, потім тих, що в групі присудка); визначте, чим виражений кожен із членів.

5. Проаналізуйте будову речення:

а) двоскладне чи односкладне, тип односкладного;

б) непоширене чи поширене;

в) повне чи неповне.

Назвіть, якщо в реченні є, однорідні або відокремлені члени речення, звертання та інші ускладнюючі компоненти.

7. Поясніть пунктограми у реченні Зросла берізка високо на мурі, стоїть, мов квола сирота в зажурі.

V. Систематизація й узагальнення знань,умінь, навичок учнів

1. Творче завдання

Використавши поданий початок та вживаючи однорідні й відокремлені члени речення, звертання, вставні слова, словосполучення й речення, викладіть свої міркування щодо порушеної проблеми. Дайте заголовок.

Кожному, безумовно, слід турбуватися про багатство свого словникового запасу. Для цього, по-перше, треба якомога більше читати книжок авторитетних авторів.

2. Бесіда за питаннями

·                  Назвати, чим може бути ускладнене просте речення.

·                  Якими розділовими знаками, як правило, виділяються ускладнювальні компоненти в простому реченні?

·                  Чи може вживатися тире в простому неускладненому реченні? Довести це на власних прикладах.

·                  Які типи односкладних речень ви знаєте? Відповідь проілюструвати прикладами.

·                  Довести, чи може бути односкладне речення неповним. Навести приклади.

·                  З-поміж зазначених мовних одиниць вибрати ті, що не є членами речення. Свій вибір обґрунтувати.

1) Однорідні члени.

2) Звертання.

3) Вставні слова.

4) Відокремлені члени.

5) Уточнювальні члени.

VI. Підсумок уроку

VII. Домашнє завдання

Зробити синтаксичний аналіз речення Послуга в дружбі — річ свята.

Написати твір-мініатюру на цю тему.

 

 

 

 

 

 

Інформація
Відвідувачі, Ви також можете залишити коментар до даного матеріалу
 Залишити коментар
Схожі матеріали:
Меню
Авторизація
Архів матеріалів
Популярні матеріали
Яндекс.Метрика

загрузка...