Шановні відвідувачі сайту!!!

На даному сайті розміщені план-конспекти уроків, короткий та повний обсяг творів із шкільної програми, біографії та портрети письменнників, матеріали для підготовки до ЗНО, багато теоретичного матеріалу з української мови і літератури, літературні ігри, матеріали для проведення гурткової роботи, календарне планування на всі предмети, презентації для уроків, дуже багато творів за шкільною програмою та багато іншого цікавого матеріалу. Маєте пропозиції та побажання пишіть адміністратору, всі вони будуть обов'язково враховані!!!

P.S. Вибачте за рекламу на сайті. Це необхідність для подальшого сталого розвитку даного ресурсу.

НОВЕ Календарне планування УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 7 клас (70 год, 2 год на тиждень) 2013-2014 навчальний рік
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 20-08-2013, 00:16

 

7 клас (70 год, 2 год на тиждень)

 

 

 

 

/ семестр

// семестр

 

 

к-сть

дата

к-сть

дата

Контрольні роботи у формі: ♦> контрольного класного твору виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)

3

1

2

 

3 1

2

 

Уроки розвитку мовлення:

     усно

     письмово

1 1

 

1 1

 

Уроки позакласного читання (ПЧ)

2

 

2

 

Література рідного краю

1

 

1

 

Перевірка зошитів

4

 

5

 

 

Вступ

1.

Вступ. Художній твір як явище мистецтва, новий ірреальний світ, створений письменником. Його особливість і значення. Функції мистецтва.

1

 

 

Із пісенних скарбів

2.

Суспільно-побутові пісні «Ой на горі та женці жнуть», «Стоїть явір над водою», «Гомін, гомін по діброві», «Ой у степу криниченька». Вислов­лювання про пісні. їхнє ідейно-художнє багатство. Жанрово-тематичне розмаїття пісень. Трагічний і героїчний пафос козацьких і чумацьких пісень. ТЛ: пафос твору.

1

 

Вивчити напам'ять

дві пісні (на вибір)

3.

Коломийки. «Дозвілля молоді», «Жартівливі коло­мийки» «перли розсипаного намиста». Особли­вість жанру і його життєвість. Побудова, ритм. Життєстверджуючий, гумористичний пафос. ТЛ: коломийки.

1

 

 

4.

Література рідного краю №1. Пісенне багатство рідного краю.

1

 

 

5.

УРЗМ № 1. Творчий конкурс (інсценування пісні чи уривка, складання власного твору).

1

 

 

Про далекі минулі часи

6-7.

Іван Франко. Короткі відомості про митця і його багатогранну творчість. «Захар Беркут» (скороче­но). Змалювання героїчної боротьби русичів проти монголо-татарських нападників у повісті. ТЛ: історична повість, сюжет.

2

 

 

8.

Виразне читання окремих фрагментів повісті «Захар Беркут», що потребують історичного чи мовознавчого коментаря.

1

 

 


 

9.

Патріотичний мотив, його зв'язок із розгортанням сюжету. Роль художніх засобів, особливостей мови повісті І. Франка «Захар Беркут».

1

 

 

10,

Характеристика образів твору.

1

 

 

11.

Складання анкети головних героїв твору.

1

 

 

12.

Контрольна робота №1 (розгорнуті відповіді на запитання).

1

 

 

13.

Т. Г. Шевченко. Повторення життєпису поета. Вірш «Мені тринадцятий минало». Мотив все-перемагаючого життєлюбства, доброти, любові. Зміна емоційного стану незахищеної дитячої душі у великому і складному світі. ТЛ: мотив у художньому творі, прийоми контрасту.

1

 

 

14.

«Тополя». Романтична ідея незнищенності справ­жнього кохання, краси, вірності. ТЛ: балада, метаморфози.

1

 

 

15.

«Заповіт» твір, що єднає минуле, теперішнє і майбутнє. Історія його написання. Ідея єднання з рідною землею. Мрія про щасливе майбутнє свого народу, віра в нього. ТЛ: ідея.

1

 

Вивчити напам'­ять вірш

16.

Андрій Чайковський. Коротко про митця. «За сестрою» (скорочено). Відтворення історичних подій з позицій гуманізму. Напружений динаміч­ний сюжет героїко-романтичної повісті. ТЛ: героїко-романтична повість, композиція.

1

 

 

17.

Виразне читання ключових епізодів твору.

1

 

 

18.

Використання фольклорних мотивів. Гіпербола. Благородство, відповідальність, мужність, вір­ність, життєлюбство запорізьких козаків. Харак­теристика Павлу ся. ТЛ: романтичний герой.

1

 

 

19.

Контрольна робота № 2 (тести).

1

 

 

20.

ПЧ № 1.

1

 

 

21.

Михайло СтеЛьмах. «Гуси-лебеді летять» (фра­гменти) автобіографічна повість про дитинство. ТЛ: автобіографічна повість.

1

 

 

22-23.

Єдність світу природи і світу дитячої душі. Звичаї, традиції українців. Символ образу гусей-лебедів. ТЛ: символ.

2

 

 

24.

Образ чутливого до краси хлопчика Михайлика.

1

 

 

25.

Інші образи твору.

1

 

 

26.

Усний твір-характеристика персонажа.

1

 

 

27.

ПРЗМ № 2. Контрольна робота №3 (твір).

1

 

 


 

 

28.

Григір Тютюнник. Цікавий епізод з дитинства письменника. Повість «Климко». Воєнне дитинс­тво у творі.

1

 

 

29.

Ідея самопожертви. Морально-етичні уроки доб­роти, чуйності, турботи про рідних.

1

 

 

ЗО.

Образ Климка. Складання вітального слова на честь літературного героя

1

 

 

31.

Художні особливості твору. ТЛ: художня деталь.

1

 

 

32.

ПЧ № 2.

1

 

 

 

II семестр

 

«Ти знаєш, що ти людина?»

33.

Олекса Стороженко. Короткі відомості про автора, його гумористичні твори. Оповідання «Скарб», морально-етичні проблеми твору.

1

 

 

34.

Гумористичне, викривальне зображення головно­го героя. Скарб узагальнений образ щастя. Повчальний характер оповідання. ТЛ: поглиблення поняття про гумор.

1

 

 

35.

Богдан Лепкий. Коротко про письменника. «Мишка (Казка для дітей: для малих і вели- -. ких)». Трагічна і комічна ситуації, їхня роль у розкритті головної думки, моралі.

1

 

 

36.

Ліна Костенко. Коротко про письменницю. «Чайка на крижині». «Крила». Розгорнута прит-чева метафора. Духовне багатство найбільший скарб у житті.

Г

 

Вивчити напам'ять один вірш (на вибір)

37.

Виразне читання віршів.

1

 

38-39.

Борис Харчук. Казкове й реалістичне в повісті-притчі «Планетник». Сюжет твору.

2   .

 

 

40.

Роздуми про сенс людського життя, моральний вибір кожної людини. Добро і зло в повісті.

1

 

 

41.

Євген Гуцало. «Сім 'я дикої качки» твір про людину і світ крізь призму морально-етичних проблем. Сюжет та особливості композиції.

1

 

 

42.

Людська доброта і жорстокість, милосердя і спра­вжня турбота про природу. Характеристика Тосі та Юрка.

1

 

 

43

Твір-версія подальшого розвитку подій.

1

 

 

44.

Любов Пономаренко. «Гер переможений». На­скрізний гумористичний пафос новели. Художні засоби його втілення. ТЛ: новела.

1

 

 


 

45.     Контрольна робота №4 (розгорнуті відповіді на

1

 

«Ми українці»

46.     Василь Симоненко «лицар на білому коні» в українській літературі. Громадянські, патріотичні мотиви лірики. «Лебеді материнства». Втілення особливостей української ментальності, рис наці­онального характеру.

1

напам'ять

47.

«Ти знаєш, що ти людина?», «Гей, нові Ко-лумби й Магеллани». Романтичний пафос лірики. Загальнолюдські цінності та ідеї.

1

«Ти знаєш, що ти людина?»

48.

Проблема індивідуальності і натовпу у вірші

1

 

 

 

 

Конкурс на кращого читця поезії.

1

 

 

50.

ПЧ № 3.

1

 

 

51-52.

Андрій Малишко. Відомий український поет і його пісні, що стали народними. «Пісня про руш­ник», «Стежина». Патріотичні почуття, найвищі духовні цінності в цих творах.

2

 

53.

«Вогник». Основні мотиви твору. Художні засоби донесення до читача ідей патріотизму, гуманізму, історичної пам'яті. Ліризм поезії. «В завійну ніч з незвіданих доріг»

1 1

 

54. 55.

Література рідного краю №2.                                      .

 

 

56-

57.

58.

Анатолій Дімаров. Автобіографічна повість «Блакитна дитина». Динамічний сюжет, прозо-        2 рість та іронічність оповіді.

 

 

 

 

Морально-етична проблема твору. Доброта і

любов, розуміння, взаємопідтримка в українській         1

родині.

 

 

59.

Внутрішня гідність і повага до людей риси характеру юного героя, стимули його поведінки.

1

 

60.

УРЗМ № 3. Переказ найцікавішої пригоди героя-підлітка з аргументацією свого зацікавлення.

 

 

61.

Василь Голобородько. Самобутня постать поета в українській літературі. Наскрізний патріотизм його поезій. «Наша мова». Ідея, образи твору. ТЛ: вільний вірш.

1

 

62.

«Ми йдемо», «3 дитинства: Дощ («Я вплете­ний...»)». Фольклорна основа поезій, народознав­чі аспекти.

1

 


 

63.

«Лелека» (фрагмент). Оригінальність, простота висловлення глибоких почуттів, важливих думок.

 

 

 

64.

ПРЗМ № 4. Письмові відповіді на запитання.

 

 

 

65.

Леонід Кисельов. Доля молодого поета «Стати б хоч на менти лічені..», «Земля така гаряча».

Наскрізний гумористичний пафос його творів. Ідея оптимізму.

 

 

Вивчити напам'ять один вірш (на вибір)

66.

Патріотичний мотив вірша «Додому». Вселюдсь­ке і національне значення образу української Мадонни («Катерина»).

 

 

67.

Контрольна робота № 6 (тестові завдання).

 

 

 

68.

Урок-підсумок. Бесіда про твори, що вивчалися упродовж року й викликали найбільше зацікав­лення.

 

 

 

69.

Позакласне читання №4. Рекомендація літера­тури для читання влітку.

 

 

 

70.

Повторення та узагальнення вивченого.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація
Відвідувачі, Ви також можете залишити коментар до даного матеріалу
 Залишити коментар
Схожі матеріали:
Меню
Авторизація
Архів матеріалів
Популярні матеріали
Яндекс.Метрика

загрузка...