Шановні відвідувачі сайту!!!

На даному сайті розміщені план-конспекти уроків, короткий та повний обсяг творів із шкільної програми, біографії та портрети письменнників, матеріали для підготовки до ЗНО, багато теоретичного матеріалу з української мови і літератури, літературні ігри, матеріали для проведення гурткової роботи, календарне планування на всі предмети, презентації для уроків, дуже багато творів за шкільною програмою та багато іншого цікавого матеріалу. Маєте пропозиції та побажання пишіть адміністратору, всі вони будуть обов'язково враховані!!!

P.S. Вибачте за рекламу на сайті. Це необхідність для подальшого сталого розвитку даного ресурсу.

Календарне планування математики 5 КЛАС За підручником «Математика 5» Усього —140 годин 4 год на тиждень, у І семестрі — 64 год, у II семестрі — 76 год на 2013-2014 навчальний рік
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 3-09-2013, 14:15

5 КЛАС

За підручником «Математика, (автори А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, М. С. Якір). X.: Гімназія. — 2013

Усього 140 годин 4 год на тиждень, у І семестрі 64 год, у II семестрі 76 год

№п/п

Назва теми

Кількість годин

Кількість контрольних робіт

І.

Повторення за початкову школу. Вхідне діагностичне оцінювання

3

 

II.

Натуральні числа і дії над ними. Геометричні фігури і величини

61 (64 з вхідним оцінюванням)

5

III.

Дробові числа

64

4

IV.

Повторення і систематизація нав­чального матеріалу

12

1

Поеті

І семестр ірення за початкову школу. Вхідне діагностичне оцінювання (3 год)

1-3.

Розв'язування вправ за початкову школу. Вхідне діагностичне оцінювання

3

 

 

І. Натуральні числа і дії над Ними. Геометричні фігури і величини (61 год)

Тема 1. Натуральні числа. Відрізок. Промінь, пряма.

Порівняння натуральних чисел (13 год)

4.

Ряд натуральних чисел

1

 

 

5-6.

Цифри. Десятковий запис натуральних чисел

2

 

 

7.

Відрізок. Довжина відрізка

 

 

 

8.

Розв'язування вправ. Самостійна робота

 

 

 

9-Ю

Площина. Пряма. Промінь

 

 

 

11

Шкала. Координатний промінь

 

 

 

12.

Порівняння натуральних чисел

 

 

 

ІЗ

Розв'язування вправ. Самостійна робота

 

 

 

14.

Розв'язування вправ

 

 

 

15.

Контрольна робота №1

 

 

 

16.

Аналіз контрольної роботи. Розв'язування вправ

 

 

 

 

Тема 2. Додавання і віднімання натуральних чисел (11 год)

17-18.

Додавання натуральних чисел. Властивості додавання

2

 

 

19-20.

Віднімання натуральних чисел

2

 

 

21-22.

Розв'язування вправ. Самостійна робота

2

 

 

23-24.

Числові та буквені вирази. Формули

2

 

 

25.

Розв'язування вправ

1

 

 

26.

Контрольна робота №2

1

 

 

27.

Аналіз контрольної роботи. Розв'язування вправ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Тема 3. Рівняння. Геометричні фігури (14 год)

 

28-29.

Рівняння

2

 

 

30.

Розв'язування вправ. Самостійна робота

 

 

 

31.

Кут. Позначення кутів

 

 

 

32-33.

Види кутів. Вимірювання кутів

 

 

 

34.

Розв'язування вправ. Самостійна робота

 

 

 

3-5.

Многокутники. Рівні фігури

 

 

 

36

Трикутник і його види

 

 

 

37.

Прямокутник

 

 

 

38

Розв'язування вправ. Самостійна робота

 

 

 

39.

Розв'язування вправ

 

 

 

40.

Контрольна робота №3

 

 

 

41.

Аналіз контрольної роботи. Розв'язування вправ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Множення і ділення натуральних чисел (11 год)

42.

Множення. Переставна властивість множення

 

 

 

43.

Сполучна властивість множення

 

 

 

44-45.

Розподільна властивість множення

 

 

 

46.

Розв'язування вправ. Самостійна робота

 

 

 

47.

Ділення

 

 

 

48.

Ділення з остачею

 

 

 

49.

Степінь числа

 

 

 

50.

Розв'язування вправ. Самостійна робота

 

 

 

51.

Розв'язування вправ

 

 

 

52.

Контрольна робота №4

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5. Площа прямокутника. Прямокутний паралелепіпед (12 год)

53-54.

Аналіз контрольної роботи. Площа. Площа прямокутника

2

 

 

55.

Прямокутний паралелепіпед

 

 

 

56.

Піраміда

 

 

 

57.

Розв'язування вправ. Самостійна робота

 

 

 

58.

Об'єм прямокутного паралелепіпеда

 

 

 

59-60.

Комбінаторні задачі

 

 

 

61.

Розв'язування вправ

 

 

 

62.

Контрольна робота №5

 

 

 

63.

Аналіз контрольної роботи. Розв'язування вправ

 

 

 

64.

Узагальнення матеріалу за І семестр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


II семестр

II. Дробові числа (64 год)

Тема 6. Звичайні дроби (15 год)

 

65.

Уявлення про звичайні дроби

1

 

 

66-67.

Правильні та неправильні дроби. Порівняння дробів

2

 

 

68.

Розв'язування вправ. Самостійна робота

1

 

 

69-70.

Додавання і віднімання звичайних дробів з однако­вими знаменниками

2

 

 

71.

Дроби і ділення натуральних чисел

1

 

 

72.

Розв'язування вправ. Самостійна робота

1

 

 

73-75.

Мішані числа

3

 

 

76.

Розв'язування вправ. Самостійна робота

1

 

 

77.

Розв'язування вправ

1

 

 

78.

Контрольна робота №6

1

 

 

79.

Аналіз контрольної роботи. Розв'язування вправ

1

 

 

Тема 7.

Десяткові дроби. Додавання і віднімання десяткових дробів (16 год)

80-81.

Уявлення про десяткові дроби.

2

 

 

82.

Порівняння десяткових дробів

1

 

 

83.

Розв'язування вправ. Самостійна робота

1

 

 

84-85.

Округлення чисел

2

 

 

86-87.

Додавання і віднімання десяткових дробів

2

 

 

88.

Розв'язування вправ. Самостійна робота

1

 

 

89-90.

Розв'язування текстових задач на додавання і від­німання десяткових дробів

2

 

 

91-92.

Розв'язування вправ. Самостійна робота

2

 

 

93.

Розв'язування вправ

1

 

 

94.

Контрольна робота №7

1

'

 

95.

Аналіз контрольної роботи. Розв'язування вправ

1

 

~

 

Тема 8. Множення і д'їлення десяткових дрої

не (17 год)

96-97.

Множення десяткових дробів

2

 

 

98-99.

Розв'язування вправ на застосування законів мно­ження

2

 

 

100.

Розв'язування вправ. Самостійна робота

1

 

 

101.

Ділення десяткових дробів на натуральне число

1

 

 

102-103.

Ділення десяткових дробів на десятковий дріб

2

 

 

104

Розв'язування вправ. Самостійна робота

1

 

 

105-106.

Розв'язування вправ на всі дії з десятковими дробами

2

 

 

107-108.

Розв'язування текстових задач

2

 

 

 

 

 

 

 


 

109.

Розв'язування вправ. Самостійна робота

1

 

 

ПО.

Розв'язування вправ

1

 

 

111.

Контрольна робота №8

1

 

 

112.

Аналіз контрольної роботи. Розв'язування вправ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 9. Середнє арифметичне. Відсотки (16 год)

113-ІЙ.

Середнє арифметичне. Середнє значення величини

2

 

 

115.

Розв'язування вправ. Самостійна робота

1

 

 

116.

Відсотки

1

 

 

117.

Знаходження відсотків від даного числа

1

 

 

118.

Розв'язування текстових задач на знаходження від­сотків від числа

1

 

 

119.

Розв'язування вправ. Самостійна робота

1

 

 

120.

Знаходження числа за його відсотками

1

 

 

121

Розв'язування задач на знаходження числа за його відсотками

1

 

 

122-124.

Розв'язування задач на відсотки

3

 

 

125

Розв'язування вправ. Самостійна робота

1

 

 

126

Розв'язування вправ

1

 

 

127.

Коштюльна робота №9

1

 

 

128.

Аналіз контрольної роботи. Розв'язування вправ

1

 

 

 

 

 

 

 

III. Повторення і систематизація навчального матеріалу (12 год) Тема 10. Повторення і систематизація навчального матеріалу (12 год)

129

Розв'язування задач і вправ на всі дії з натуральни­ми числами

1

 

 

130.

Розв'язування задач комбінаторного характеру

1

 

 

131-132.

Розв'язування задач геометричного змісту

2.

 

 

133

Розв'язування прикладів на всі дії з дробами

1

 

 

134

Розв'язування рівнянь

1

 

 

135.

Розв'язування задач за допомогою рівнянь

1

 

 

136.

Контрольна робота №10 (підсумкова)

1

 

 

137.

Аналіз контрольної роботи. Розв'язування вправ

1

 

 

138-140.

Підсумкове повторення та оцінювання за рік

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

._


скачати Matematika-planuvannya-5_11-klasi-2013_2014.rar [213,14 Kb]
Інформація
Відвідувачі, Ви також можете залишити коментар до даного матеріалу
 Залишити коментар
Схожі матеріали:
Меню
Авторизація
Архів матеріалів
Популярні матеріали
Яндекс.Метрика

загрузка...