Шановні відвідувачі сайту!!!

На даному сайті розміщені план-конспекти уроків, короткий та повний обсяг творів із шкільної програми, біографії та портрети письменнників, матеріали для підготовки до ЗНО, багато теоретичного матеріалу з української мови і літератури, літературні ігри, матеріали для проведення гурткової роботи, календарне планування на всі предмети, презентації для уроків, дуже багато творів за шкільною програмою та багато іншого цікавого матеріалу. Маєте пропозиції та побажання пишіть адміністратору, всі вони будуть обов'язково враховані!!!

P.S. Вибачте за рекламу на сайті. Це необхідність для подальшого сталого розвитку даного ресурсу.

Календарне планування математики 5 КЛАС За підручником «Математика 5» (автор О. С. Істер). Усього —140 годин 4 год на тиждень, у І семестрі — 64 год, у ІІ семестрі — 76 год на 2013-2014 навчальний рік
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 3-09-2013, 14:17

5 КЛАС

За підручником «Математика, (автор О. С. Істер).

К.: Генеза. — 2013

Усього 140 годин 4 год на тиждень, у І семестрі 64 год, у // семестрі 76 год

№п/п

Назва теми

Кількість годин

Кількість контрольних робіт

І.

Повторення за початкову школу. Вхідне діагностичне оцінювання

3

 

11.

Натуральні числа і дії над ними. Геометричні фігури і величини

61 (64 з вхідним оцінюванням)

5

III.

Дробові числа

64

4

IV.

Повторення і систематизація навчального матеріалу

12

1

Повіт

І семестр ірення за початкову школу. Вхідне діагностичне оцінювання (3 год)

1-3.

Розв'язування вправ за початкову школу. Вхідне діагностичне оцінювання

3

 

 

Темаї.

І. Натуральні числа і дії над ними. Геометричні фігури і величини (61 год)

Натуральні числа Додавання і віднімання натуральних чисел (10 год)

4.

Натуральні числа. Число нуль. Цифри. Десятковий запис натуральних чисел

1

 

 

5

Порівняння натуральних чисел

1

 

 

6.

Розв'язування вправ. Самостійна робота

1

 

 

7.

Додавання натуральних чисел. Властивості додавання

1

 

 

8.

Розв'язування вправ.

1

 

 

9.

Віднімання натуральних чисел

1

 

 

10.

Розв'язування вправ. Самостійна робота

1

 

 

11.

Розв'язування вправ

1

 

 

12.

Контрольна робота №1

1

 

 

13.

Аналіз контрольної роботи. Розв'язування вправ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Множення і ділення натуральних чисел (13 год)

14.

Множення натуральних чисел.

1

 

 

15.

Переставна і сполучна властивості множення

1

 

 

16^17.

Розподільна властивість множення

2

 

 

18.

Розв'язування вправ. Самостійна робота

1

 

 

19.

Степінь натурального числа з натуральним показником

1

 

 

20-21..

Ділення натуральних чисел

2

 

 


 

22.

Ділення з остачею

1

 

 

23.

Розв'язування вправ. Самостійна робота

1

 

 

24.

Розв'язування вправ

1

 

 

25.

Контрольна робота №2

1

 

 

26.

Аналіз контрольної роботи. Розв'язування вправ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Рівняння. Вирази. Формули (13 год)

 

27.

Числові вирази. Буквені вирази та їх значення. Формули

1

 

 

28.

Розв'язування вправ. Самостійна робота

1

 

 

29-30.

Рівняння

2

 

 

31.

Розв'язування вправ

1

 

 

32-33.

Текстові задачі

2

 

 

34.

Розв'язування задач. Самостійна робота

1

 

 

35

Розв'язування текстових задач за допомогою рівнянь

1

 

 

36.

Розв'язування вправ. Самостійна робота

1

 

 

37.

Розв'язування вправ.

1

 

 

38.

Контрольна робота №3

1

 

 

39.

Аналіз контрольної роботи. Розв'язування вправ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Відрізок. Промінь, пряма (10 год)

 

40-41.

Комбінаторні задачі

2

 

 

42.

Приклади та задачі на всі дії з натуральними числами

1

 

 

43.

Розв'язування вправ. Самостійна робота

1

 

 

44.

Відрізок та його довжина

1

 

 

43.

Промінь,пряма,площина

1

 

 

46.

Координатний промінь. Шкала

1

 

 

47.

Розв'язування вправ. Самостійна робота

1

 

 

48.

Розв'язування вправ

1

 

 

49.

Контрольна робота №4

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5. Кути Многокутники. Площі та об'єми і

фігур (15 год)

 

50.

Аналіз контрольної роботи. Кут. Види кутів

1

 

 

51-52.

Величина кута. Вимірювання і побудова кутів

2

 

 

53.

Розв'язування вправ. Самостійна робота

1

 

 

54.

Многокутник та його периметр. Трикутник. Види трикутників

1

 

 

55

Прямокутник. Квадрат

1

 

 

56.

Прямокутний паралелепіпед. Куб

1

 

 

57.

Піраміда

1

 

 

58.

Об'єм прямокутного паралелепіпеда і куба

1

 

 

59.

Розв'язування вправ Самостійна робота

1

 

 


60.

Розв'язування вправ

1

 

 

61.

Контрольна робота №5

1

 

 

62.

Аналіз контрольної роботи. Розв'язування вправ

1

 

 

63-64.

Узагальнення матеріалу за І семестр

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II семестр

II. Дробові числа (64 год) Тема 6. Звичайні дроби (16 год)

 

65.

Звичайні дроби

1

 

 

66

Звичайні дроби і ділення натуральних чисел

1

 

 

67

Порівняння дробів.

1

 

 

68

Правильні та неправильні дроби

1

 

 

69.

Розв'язування вправ. Самостійна робота

1

 

 

70

Мішані числа

1

 

 

71-72.

Додавання і віднімання звичайних дробів з однако­вими знаменниками

2

 

 

73-75.

Додавання і віднімання мішаних чисел

3

 

 

76.

Розв'язування текстових задач на звичайні дроби

1

 

 

77.

Розв'язування вправ. Самостійна робота

1

 

 

78.

Розв'язування вправ

1

 

 

79.-

Контрольна робота №6

1

 

 

80

Аналіз контрольної роботи. Розв'язування вправ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 7.Десяткові дроби. Додавання і віднімання десяткових дробів (15 год)

81-82.

Десятковий дріб. Запис і читання десяткових дробів

2

 

 

83.

Порівняння десяткових дробів

1

 

 

84-85.

Розв'язування вправ. Самостійна робота

2

 

 

86-87.

Округлення натуральних чисел та десяткових дробів

2

 

 

88-89.

Додавання і віднімання десяткових дробів

2

 

 

90-91

Розв'язування текстових задач на десяткові дроби

2

 

 

92

Розв'язування вправ. Самостійна робота

1

 

 

93

Розв'язування вправ

1

 

 

94.

Контрольна робота №7

1

 

 

95.

Аналіз контрольної роботи. Розв'язування вправ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Тема 8. Множення і ділення десяткових дроб

ів (17год)

 

96-97.

Множення десяткових дробів

2

 

 

98-99.

Окремі випадки множення десяткових дробів

2

 

 

100

Розв'язування вправ. Самостійна робота

1

 

 

101-102.

Ділення десяткового дробу на натуральне число

2

 

 

103-104.

Ділення десяткового дробу на десятковий дріб

2

 

 

105-106.

Розв'язування вправ на всі дії з десятковими дроба­ми. Самостійна робота

2

 

 

107-

108.

Розв'язування текстових задач

2

 

 

109.

Розв'язування вправ. Самостійна робота

1

 

 

ПО.

Розв'язування вправ.

1

 

 

111.

Контрольна робота №8

1

 

 

112.

Аналіз контрольної роботи. Розв'язування вправ

І

 

 

 

Тема 9. Відсотки. Середнє арифметичне (16 год)

113—

114.

Відсотки

2

 

 

115-116.

Знаходження відсотків від даного числа

2

 

 

117-118.

Знаходження числа за його відсотками

2

 

 

119.

Розв'язування вправ. Самостійна робота

1

 

 

120-121.

Розв'язування задач на відсотки

2

 

 

122-123.

Середнє арифметичне. Середнє значення величини

2

 

 

 

Розв'язування вправ. Самостійна робота

2

 

 

126.

Розв'язування вправ

1

 

 

127

Контрольна робота №9

1

 

 

128.

Аналіз контрольної роботи. Розв'язування вправ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Повторення і систематизація навчального матеріалу (12 год) Тема 10. Повторення і систематизація навчального матеріалу (12 год)

129.

Розв'язування задач і вправ на всі дії з натуральни­ми числами

1

 

 

130.

Розв'язування задач комбінаторного характеру

1

 

 

131-

132.

Розв'язування задач геометричного змісту

2

 

 


133-134.

Розв'язування прикладів на всі дії з дробами

2

 

 

135.

Розв'язування задач на відсотки

1

 

 

136.

Контрольна робота №10 (підсумкова)

1

 

 

137.

Аналіз контрольної роботи. Розв'язування вправ

1

 

 

138-140.

Підсумкове повторення та оцінювання за рік

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
скачати Matematika-planuvannya-5_11-klasi-2013_2014.rar [213,14 Kb] 
 
Інформація
Відвідувачі, Ви також можете залишити коментар до даного матеріалу
 Залишити коментар
Схожі матеріали:
Меню
Авторизація
Архів матеріалів
Популярні матеріали
Яндекс.Метрика

загрузка...