Шановні відвідувачі сайту!!!

На даному сайті розміщені план-конспекти уроків, короткий та повний обсяг творів із шкільної програми, біографії та портрети письменнників, матеріали для підготовки до ЗНО, багато теоретичного матеріалу з української мови і літератури, літературні ігри, матеріали для проведення гурткової роботи, календарне планування на всі предмети, презентації для уроків, дуже багато творів за шкільною програмою та багато іншого цікавого матеріалу. Маєте пропозиції та побажання пишіть адміністратору, всі вони будуть обов'язково враховані!!!

P.S. Вибачте за рекламу на сайті. Це необхідність для подальшого сталого розвитку даного ресурсу.

Календарне планування математики 5 КЛАС За підручником «Математика 5» (автор Н. А. Тарасенкова та ін.). Усього —140 годин 4 год на тиждень, у І семестрі — 64 год, у II семестрі — 76 год на 2013-2014 навчальний рік
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 3-09-2013, 14:18

5 КЛАС

За підручником «Математика, (автор Н. А. Тарасенкова та ін.). К.: Видавничий дім Освіта. — 2013

Усього 140 годин 4 год на тиждень, у І семестрі 64 год, у II семестрі 76 год

п/п

Назва теми

Кількість годин

Кількість контрольних ро­біт

І.

Повторення за початкову школу. Вхідне діагностичне оцінювання

3

 

II.

Натуральні числа і дії над ними. Ге­ометричні фігури і величини

61 (64 з вхідним оцінюванням)

5

III.

Дробові числа

64

5

IV.

Повторення і систематизація навча­льного матеріалу

12

1

І семестр Повторення за початкову школу. Вхідне діагностичне оцінювання (3 год)

1-3.

Розв'язування вправ за початкову школу. Вхідне діагностичне оцінювання

3

 

 

 

І. Натуральні числа. Геометричні фігури (61 год)

Тема 1. Натуральні числа. Відрізок. Промінь, пряма.

Порівняння натуральних чисел (13 год)

4-5.

Натуральні числа. Позначення і читання натураль­них чисел. Число нуль

2

 

 

6.

Пряма, промінь, відрізок. Вимірювання відрізків

 

 

 

7.

Розв'язування вправ. Самостійна робота

 

 

 

8-9.

Координатний промінь

2

 

 

10.

Числові вирази, рівності, нерівності

 

 

 

11.

Порівняння натуральних чисел

 

 

 

12.

Розв'язування вправ. Самостійна робота

 

 

 

13.

Кути та їх вимірювання

 

 

 

14.

Розв'язування вправ. Самостійна робота

 

 

 

15.

Розв'язування вправ

 

 

 

16.

Контрольна робота №1

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Дії першого ступеня з натуральними числами(12 год)

17-18.

Аналіз контрольної роботи. Буквені вирази. Формули

2

 

 

19.

Додавання натуральних чисел. Властивості додавання

1

 

 

20.

Віднімання натуральних чисел

1

 

 

21-22.

Розв'язування вправ. Самостійна робота

2

 

 

23.

Многокутник і його периметр. Рівні фігури

1

 

 

24.

Трикутник, його периметр. Види трикутників

1

 

 


 

25-26.

Розв'язування вправ. Самостійна робота

2

 

 

27.

Контрольна робота №2

і

 

 

28.

Аналіз контрольної роботи. Розв'язування вправ

1

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Дії другого ступеня з натуральними числами

\12 год)

29.

Множення натуральних чисел

1

 

 

ЗО,

Переставна і сполучна властивості множення

1

 

 

31-32.

Розподільна властивість множення

2

 

 

33.      

Розв'язування вправ. Самостійна робота

1

 

 

34.

Ділення натуральних чисел

1

 

 

35.

Ділення з остачею

1

 

 

36.

Порядок виконання дій у виразах

1

 

 

37.

Розв'язування вправ. Самостійна робота

1

 

 

38.

Розв'язування вправ

1

 

 

39.

Контрольна робота №3

1

 

 

40.

Аналіз контрольної роботи. Розв'язування вправ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Рівняння (10 год)

 

 

41-42.

Рівняння

2

 

 

43.

Розв'язування рівнянь

1

 

 

44.

Розв'язування вправ. Самостійна робота

1

 

 

45-46.

Типи задач і способи їх розв'язування

2

 

 

47.

Розв'язування вправ. Самостійна робота

1

 

 

48.

Розв'язування вправ

1

 

 

49.

Контрольна робота №4

1

 

 

50.

Аналіз контрольної роботи. Розв'язування вправ

1

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5. Степінь натурального числа з натуральнш Площі та об'єми фігур (14 год)

тої

шзником.

51.

Степінь числа "

 

 

 

52.

Розв'язування вправ.

 

 

 

53.

Площа прямокутника і квадрата

 

 

 

54.

Розв'язування вправ. Самостійна робота

 

 

 

55.

Прямокутний паралелепіпед. Куб

 

 

 

56.

Піраміда

 

 

 

57.

Об'єм прямокутного паралелепіпеда і куба

 

 

 

58.

Розв'язування вправ. Самостійна робота

 

 

 

59.

Комбінаторні задачі

 

 

 

60.

Розв'язування вправ

 

 

 

61.

Контрольна робота №5

 

 

 

62.

Аналіз контрольної роботи. Розв'язування вправ

 

 

 

63-64.

Підсумкове повторення за І семестр

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

II семестр

II. Дробові числа (64 год)

Тема 6. Звичайні дроби (12 год)

 

 

65.

Що таке звичайний дріб. Порівняння дробів

1

 

 

66.

Розв'язування вправ

1

 

 

67-68.

Дроби і ділення

2

 

 

69.

Розв'язування вправ. Самостійна робота

1

 

 

70.

Знаходження дробу від числа

1

 

 

71.

Знаходження числа за його дробом

1

 

 

72-73.

Розв'язування задач. Самостійна робота

2

 

 

74.

Розв'язування вправ

1

 

 

75.

Контрольна робота №6

1

 

 

76.

Аналіз контрольної роботи. Розв'язування вправ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 7. Дії першого ступеня Ь звичайними дробами з однаковими знаменниками(11 год)

77.

Додавання і віднімання звичайних дробів з однако­вими знаменникам

1

 

 

78-79.

Доповнення правильного дробу до одиниці. Віднімання дробу від натурального числа

2

 

 

80.

Розв'язування вправ. Самостійна робота

1

 

 

81-83

Додавання і віднімання мішаних чисел

3

 

 

84.

Розв'язування вправ. Самостійна робота

1

 

 

85.

Розв'язування текстових задач

1

 

 

86.

Контрольна робота №7

1

 

 

87.

Аналіз контрольної роботи. Розв'язування вправ

1

 

 

 

 

 

 

 

Тема 8. Десяткові дроби. Додавання та віднімання десяткових

дробів (11 год)

88.

Десятковий дріб. Запис і читання десяткових дробів

1

 

 

89.

Порівняння десяткових дробів

1

 

 

90-91.

Розв'язування вправ. Самостійна робота

2

 

 

92-93.

Додавання і віднімання десяткових дробів

2

 

 

94-95.

Розв'язування вправ. Самостійна робота

2

 

 

96.

Розв'язування вправ.

1

 

 

97.

Контрольна робота №8

1

 

 

98.

Аналіз контрольної роботи. Розв'язування вправ

1

 

 

 

 

 

 

 

Тема 9. Множення і ділення десяткових дробів (16 год)

99.

Множення десяткових дробів

1

 

 

100.

Окремі випадки множення десяткових дробів

1

 

 

101.

Розв'язування вправ. Самостійна робота

1

 

 


102.

Ділення десяткового дробу на натуральне число

1

 

 

103-104.

Ділення десяткового дробу на десятковий дріб

2

 

 

105.

Розв'язування вправ. Самостійна робота

1

 

 

106-107.

Округлення чисел

2

 

 

108-109.

Розв'язування вправ на всі дії з десятковими дробами. Самостійна робота

2

 

 

110-111.

Розв'язування текстових задач

2

 

 

112.

Розв'язування вправ.

1

 

 

113.

Контрольна робота №9

1

 

 

114.

Аналіз контрольної роботи. Розв'язування вправ

1

 

 

 

 

 

 

 

Тема 10. Відсотки. Середнє арифметичне (14 год)

113.

Відсотки. Що таке відсоток

1

 

 

\ 116-117.

Знаходження відсотків від даного числа

2

 

 

118-119.

Знаходження числа за його відсотками

2

 

 

120-121.

Розв'язування вправ. Самостійна робота

2

 

 

122-123.

Середнє арифметичне. Середнє значення величин

2

 

 

124-125.

Розв'язування вправ. Самостійна робота

2

 

 

126.

Розв'язування вправ

1

 

 

127.

Контрольна робота №10

1

 

 

128.

Аналіз контрольної роботи. Розв'язування вправ

1

 

 

 

 

 

 

 

III. Повторення і систематизація навчального матеріалу (12 год) Тема 11. Повторення і систематизація навчального матеріалу (12 год)

129.

Розв'язування задач і вправ на всі дії з натуральни­ми числами

1

 

 

130.

Розв'язування задач комбінаторного характеру

1

 

 

131-132.

Розв'язування задач геометричного змісту

2

 

 

133.

Розв'язування прикладів на всі дії з дробами

1

 

 

134.

Розв'язування задач на відсотки

1

 

 

135.

Контрольна робота №11 (підсумкова)

1

 

 

136.

Аналіз контрольної роботи. Розв'язування вправ

1

 

 

137-140.

Підсумкове повторення та оцінювання за рік

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація
Відвідувачі, Ви також можете залишити коментар до даного матеріалу
 Залишити коментар
Схожі матеріали:
Меню
Авторизація
Архів матеріалів
Популярні матеріали
Яндекс.Метрика

загрузка...