Шановні відвідувачі сайту!!!

На даному сайті розміщені план-конспекти уроків, короткий та повний обсяг творів із шкільної програми, біографії та портрети письменнників, матеріали для підготовки до ЗНО, багато теоретичного матеріалу з української мови і літератури, літературні ігри, матеріали для проведення гурткової роботи, календарне планування на всі предмети, презентації для уроків, дуже багато творів за шкільною програмою та багато іншого цікавого матеріалу. Маєте пропозиції та побажання пишіть адміністратору, всі вони будуть обов'язково враховані!!!

P.S. Вибачте за рекламу на сайті. Це необхідність для подальшого сталого розвитку даного ресурсу.

Календарне планування з математики 10 КЛАС ГЕОМЕТРІЯ Профільний рівень Усього —140 годин 4 год на тиждень, v І семестрі — 64 год, у II семестрі — 76 год на 2013-2014 навчальний рік
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 4-09-2013, 11:00

10 КЛАС

ГЕОМЕТРІЯ

Профільний рівень

Усього 140 годин 4 год на тиждень, v І семестрі 64 год, у II семестрі

76 год

№п/п

Назва теми

Кількість годин

Кількість контрольних робіт

І.

Систематизація й узагальнення фактів і методів планіметрії

28

2

II.

Вступ до стереометрії

12

1

III.

Паралельність прямих і площин у просторі

40

3

IV.

Перпендикулярність прямих і площин у просторі

40

  з

V.

Повторення і систематизація навчально­го матеріалу

20

1

І. Сисі Опо

І семестр ематизація й узагальнення фактів і методів планіметри (28 год)

Тема 1. Аксіоми планіметрії рні факти планіметрії: трикутники, чотирикутники (13 год)

1.

Аксіоми планіметрії

1

 

 

2-3.

Система опорних фактів курсу планіметрії. Трику­тник. Прямокутний трикутник

2

 

 

4.

Рівнобедреиий, рівносторонній трикутник

1

 

 

5-6.

Розв'язування вправ. Самостійна робота

2

 

 

7-8.

Чотирикутники: паралелограм та його види

2

 

 

9-10.

Чотирикутник: трапеція

2

 

 

11.

Розв'язування вправ. Самостійна робота

1

 

 

12.

Розв'язування" вправ

1

 

 

13.

Контрольна робота №1

1

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Многокутники. Коло. Координати та вектори (15 год)

14.

Аналіз контрольної роботи. Опорні факти плані­метрії: коло, круг

1

 

 

15-17.

Кути у колі. Вписані й описані трикутники та чо­тирикутники

3

 

 

18.

Розв'язування вправ. Самостійна робота

1

 

 

19.

Многокутники

1

 

 

20-21.

Декартові координати

2

 

 

22-23.

Вектори

2

 

 

24-25.

Застосування координат і векторів до розв'язування планіметричних задач. Самостійна робота

2

 

 


 

26.

Розв'язування вправ

1

 

 

27.

Контрольна робота №2

1

 

 

28.

Аналіз контрольної роботи. Розв'язування вправ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Вступ до стереометрії (12 год) Тема 3. Вступ до стереометрії (12 год)

29.

Аксіоматична побудова геометрії. Основні понят­тя стереометрії

1

 

 

30-31.

Аксіоми стереометрії та наслідки з них

2

 

 

32.

Розв'язування вправ. Самостійна робота

1

 

 

33-34.

Просторові  геометричні  фігури.  Початкові уяв­лення про многогранники

2

 

 

35-36.

Прості задачі на побудову перерізів

2

 

 

37.

Розв'язування вправ. Самостійна робота

1

 

 

38.

Розв'язування вправ

1

 

 

39.

Контрольна робота №3

1

 

 

40.

Аналіз контрольної роботи. Розв'язування вправ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Паралельність прямих і площин у просторі (40 год) Тема 4. Взаємне розміщення прямих у просторі (12 год)

41.

Взаємне розміщення двох прямих у просторі

1

 

 

42.

Ознака мимобіжних прямих

1

 

 

43^*4.

Ознака паралельності прямих

2

 

 

45.

Розв'язування вправ. Самостійна робота

1

 

 

46.

Взаємне розміщення прямої та площини у просторі

1

 

 

47.

Ознака паралельності прямої та площини

1

 

 

48-49.

Розв'язування вправ. Самостійна робота

2

 

 

50.

Розв'язування вправ

1

 

 

51.

Контрольна робота №4

1

 

 

52.

Аналіз контрольної роботи. Розв'язування вправ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5. Паралельність прямої та площини. Паралельність площин (12 год)

53.

Взаємне розміщення  двох  площин  у  просторі. Паралельність площин

1

 

 

54-55.

Ознака паралельності площин

2

 

 

56.

Існування площини, паралельної даній площині

1

 

 

57-58.

Властивості паралельних площин

2

 

 

59.

Розв'язування вправ. Самостійна робота

1

 

 

60.

Розв'язування вправ

1

 

 

61.

Контрольна робота №5

1

 

 


62.

Аналіз контрольної роботи. Розв'язування вправ

1

 

 

63-64.

Підсумкове повторення й оцінювання за І семестр

2

 

 

 

 

 

 

 

 

II семестр

Тема 6. Паралельне проектування. Побудова перерізів многогранників (16год)

65.

Паралельне проектування та його властивості

1

 

 

66.

[Поняття про центральне проектування ]

1

 

 

67-68.

Зображення плоских і просторових фігур у стере­ометрії.

2

 

 

69-70.

Розв'язування вправ. Самостійна робота

2

 

 

71-74.

Задачі на побудову перерізів. Методи слідів та проекцій побудови перерізів

4

 

 

75-76.

Розв'язування вправ. Самостійна робота

2

 

 

77-78.

Розв'язування вправ

2

 

 

79.

Контрольна робота №6

1

 

 

80.

Аналіз контрольної роботи. Розв'язування вправ

1

 

 

ІЛ

К Перпендикулярність прямих і площин у просторі (40 год) Тема 7. Перпендикулярність прямої та площини (14 год)

81-82.

Кут між прямими. Перпендикулярність прямих у просторі

2

 

 

83-84.

Перпендикулярність прямих і площин. Ознака пе­рпендикулярності прямої та площини

2

 

 

85.

Розв'язування вправ. Самостійна робота

1

 

 

86-87.

Перпендикуляр і похила, їхні  властивості.  Від­стань від точки до площини

2

 

 

88.

Розв'язування вправ. Самостійна робота

1

 

 

89-90.

Теорема про три перпендикуляри

2

 

 

91.

Розв'язування вправ. Самостійна робота

1

 

 

92.

Розв'язування вправ

1

 

 

93.

Контрольна робота №7

1

 

 

94.

Аналіз контрольної роботи. Розв'язування вправ

1

 

 

 

Тема 8. Перпендикулярність площин (1

Згод)

95.

Перпендикулярність площин

1

 

 

96.

Ознака перпендикулярності площин

1

 

 

97-98.

Розв'язування вправ

2

 

 

99-100.

Теореми про залежність між паралельністю і пер­пендикулярністю прямих і площин

2

 

 

101.

Розв'язування вправ. Самостійна робота

1

 

 

102-103.

Ортогональне проектування. Площа ортогональної проекції многокутника

2

 

 


 

104.

Розв'язування вправ. Самостійна робота

1

 

 

105.

Розв'язування вправ

1

 

 

106.

Контрольна робота №8

1

 

 

107.

Аналіз контрольної роботи. Розв'язування вправ

1

 

 

 

Тема 9. Кути і відстані у просторі (13

год)

 

108.

Відстані у просторі: від точки до прямої; від точки до площини; від прямої до паралельної їй площи­ни; між паралельними площинами.

1

 

 

109.

Розв'язування вправ

1

 

 

ПО­ПІ.

Відстань між мимобіжними прямими. Самостійна робота

2

 

 

112-113.

Кути у просторі: між прямими; між прямою і пло­щиною

2

 

 

114-115.

Кут між площинами

2

 

 

116.

Розв'язування вправ. Самостійна робота

1

 

 

117.

Практичне застосування властивостей  паралель­ності та перпендикулярності прямих і площин

1

 

 

118.

Розв'язування вправ

1

 

 

119.

Контрольна робота №9

1

 

 

120.

Аналіз контрольної роботи. Розв'язування вправ

1

 

 

 

 

 

 

 

V. Повторення і систематизація навчального матеріалу (20 год) Тема 10. Повторення і систематизація навчального матеріалу (20 год)

121.

Аксіоми стереометрії і наслідки з них

1

 

 

122.

Розв'язування задач на взаємне розміщення пря­мих у просторі

1

 

 

123-124.

Розв'язування задач на взаємне розміщення прямої і площини у просторі

2

 

 

125.

Розв'язування вправ. Самостійна робота

1

 

 

126-

127.

Розв'язування задач на взаємне розміщення пло­щин у просторі

2

 

 

128.

Розв'язування задач на побудову перерізів

1

 

 

129.

Розв'язування вправ. Самостійна робота

1

 

 

130-131.

Знаходження відстаней у просторі

2

 

 

132-133.

Розв'язування задач на кути у просторі

2

 

 

134.

Контрольна робота №10 (підсумкова)

1

 

 

135.

Аналіз контрольної роботи. Розв'язування вправ

1

 

 

136-140.

Підсумкове повторення та оцінювання за рік

5

 

 


скачати Matematika-planuvannya-5_11-klasi-2013_2014.rar [213,14 Kb]
Інформація
Відвідувачі, Ви також можете залишити коментар до даного матеріалу
 Залишити коментар
Схожі матеріали:
Меню
Авторизація
Архів матеріалів
Популярні матеріали
Яндекс.Метрика

загрузка...