Шановні відвідувачі сайту!!!

На даному сайті розміщені план-конспекти уроків, короткий та повний обсяг творів із шкільної програми, біографії та портрети письменнників, матеріали для підготовки до ЗНО, багато теоретичного матеріалу з української мови і літератури, літературні ігри, матеріали для проведення гурткової роботи, календарне планування на всі предмети, презентації для уроків, дуже багато творів за шкільною програмою та багато іншого цікавого матеріалу. Маєте пропозиції та побажання пишіть адміністратору, всі вони будуть обов'язково враховані!!!

P.S. Вибачте за рекламу на сайті. Це необхідність для подальшого сталого розвитку даного ресурсу.

Календарне планування з математики 11 КЛАС ГЕОМЕТРІЯ Профільний рівень Усього —140 годин 4 год на тиждень, у І семестрі — 64 год, у II семестрі — 76 год на 2013-2014 навчальний рік
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 3-09-2013, 15:29

11 КЛАС

ГЕОМЕТРІЯ

Профільний рівень

Усього 140 годин 4 год на тиждень, у І семестрі 64 год, у II семестрі 76 год

№п/п

Назва теми

Кількість годин

Кількість контрольних робіт

І.

Координати, геометричні перетворення та вектори у просторі

32

2

11.

Многогранники

28

2

III.

Тіла обертання

20

2

IV.

Об'єми та площі поверхонь геометри­чних тіл

36

2

V.

Повторення, узагальнення та система­тизація навчального матеріалу

20

1

 

Резервний час

4

 

Коорд

І семестр

инати, геометричні перетворення та вектори у просторі (32 год)

Тема 1. Декартові координати у просторі. Вектори. Дії над векторами (13 год)

1.

Прямокутна система координат у просторі. Від­стань між точками

1

 

 

2-3.

Координати середини відрізка. Поділ відрізка у даному відношенні

2

 

 

4.

Перетворення фігур у просторі (симетрія, парале­льне перенесення, подібність)

1

 

 

5.

Розв'язування вправ. Самостійна робота

1

 

 

6.

Вектори у просторі. Модуль вектора. Рівність век­торів

1

І

 

7.

Колінеарність векторів. Компланарність векторів

1

 

 

8-Ю.

Дії над векторами у просторі та їх властивості (до­давання, віднімання, множення вектора на число)

3

 

 

11.

Розв'язування вправ. Самостійна робота

1

 

 

12.

Розв'язування вправ.

1

 

 

13.

Контрольна робота № 1

1

 

 

 

 

 

 

 

Тема!

. Скалярний добуток векторів. Застосування методу координат та векторів до розв'язування задач (19 год)

14-16.

Аналіз контрольної роботи. Кут між векторами. Скалярний добуток векторів

3

 

 


 

17.

Розв'язування вправ. Самостійна робота

1

 

 

18.

Розкладання вектора за трьома некомпланарними векторами. Розкладання вектора за базисом

1

 

 

19-21.

Застосування векторних рівностей до розв'язування задач

3

 

 

22.

Розв'язування вправ. Самостійна робота

1

 

 

23-24.

Застосування    методу координат та векторів до розв'язування задач

2

 

 

25-26.

Рівняння площини

2

 

 

27.

Рівняння сфери

1

 

 

28-29.

Розв'язування вправ. Самостійна робота

2

 

 

30.

Розв'язування вправ

1

 

 

31.

Контрольна робота №2

1

 

 

32.

Аналіз контрольної роботи. Розв'язування вправ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

И. Многогранники (28 год) Тема 3. Двогранні та многогранні кути. Призма (14 год)

33.

Двогранні кути. Лінійний кут двогранного кута

1

 

 

34.

Многогранні кути. Тригранний кут

1

 

 

35.

Розв'язування задач. Самостійна робота

1

 

 

36.

Многогранник та його елементи. Опуклі много­гранники. Призма. Пряма і правильна призма

1

 

 

37.

Призма. Перерізи призми

1

 

 

38-39.

Площа бічної і повної поверхонь призми

2

 

 

40.

Розв'язування вправ. Самостійна робота

1

 

 

41.

Паралелепіпед

1

 

 

42-43.

Похила призма

2

 

 

44.

Розв'язування вправ. Самостійна робота

1

 

 

45.

Розв'язування вправ

1

 

 

46.

Контрольна робота №3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Шраміда(14 год)

 

47.

Аналіз контрольної роботи. Піраміда. Перерізи пі­раміди.

1

 

 

48.

Правильна піраміда. Зрізана піраміда

1

 

 

49-50.

Випадки розміщення висоти у піраміді

2

 

 

51-52.

Площа бічної і повної поверхонь піраміди

2

 

 

53-54.

Розв'язування вправ. Самостійна робота

2

 

 

55.

Відношення площ поверхонь подібних многогран-ників

1

 

 

56.

Правильні многогранники

1

 

 


57.

Розв'язування вправ. Самостійна робота

1

 

 

58.

Розв'язування вправ

1

 

 

59.

Контрольна робота №4

1

 

 

60.

Аналіз контрольної роботи. Розв'язування задач

1

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Тіла обертання (20 год) Тема 5. Циліндр. Конус (10 год)

 

61.

Поняття про тіло і поверхню обертання. Циліндр. Осьовий переріз циліндра

1

 

 

62.

Переріз циліндра шющиною,паралельною до ос­нови. Площина,дотична до циліндра

1

 

 

63-64.

Розв'язування вправ. Самостійна робота

2

 

 

 

II семестр

 

65.

Конус. Осьовий переріз конуса

1

 

 

66.

Переріз конуса площиною, паралельною до осно­ви і площиною, яка проходить через його верши­ну. Площина, дотична до конуса

1

 

 

67-68.

Розв'язування вправ. Самостійна робота

2

 

 

69,

Розв'язування вправ

1

 

 

70.

Контрольна робота №5

1

 

 

 

 

 

 

 

Тема 6. Куля і сфера. Комбінації геометричних  тіл (10 год)

71.

Аналіз контрольної роботи. Куля і сфера. Переріз кулі площиною

1

 

 

72.

Площина (пряма), дотична до сфери

1

 

 

73.

Частини кулі (сектор, сегмент, пояс) ,

1

 

 

74.

Розв'язування вправ. Самостійна робота

1

 

 

75-76.

Комбінації геометричних тіл

2

 

 

77-78.

Розв'язування вправ. Самостійна робота

2

 

 

79.

Розв'язування вправ

1

 

 

80.

Контрольна робота №6

1

 

 

 

 

 

 

 

IV. Об'єм та площі поверхонь геометричних тіл (36 год + 1 год з резерву) Тема 7. Об'єми многогранників (17год)

81-82.

Аналіз контрольної роботи. Об'єм тіла. Основні властивості об'ємів. Об'єм прямокутного парале­лепіпеда, призми

2

 

 

83-84.

Об'єм похилого паралелепіпеда, похилої призми

2

 

 

85-86.

Розв'язування вправ. Самостійна робота

2

 

 


 

87.

Об'єм піраміди

1

 

 

88-90.

Розв'язування задач

3

 

 

91.

Розв'язування вправ. Самостійна робота

 

 

 

92.

Об'єм зрізаної піраміди. Об'єми подібних тіл

 

 

 

93-94.

Розв'язування вправ. Самостійна робота

2

 

 

95.

Розв'язування вправ

 

 

 

96.

Контрольна робота №7

 

 

 

97.

Аналіз контрольної роботи. Розв'язування вправ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 8. Об'єми та площі поверхонь тіл обертання

(20 год)

98.

Об'єм тіл обертання. Об'єм циліндра

 

 

 

99.

Розв'язування вправ

 

 

 

100.

Розв'язування вправ. Самостійна робота

 

 

 

101.

Об'єм конуса. Об'єм зрізаного конуса

 

 

 

102.

Розв'язування вправ

 

 

 

103.

Розв'язування вправ. Самостійна робота

 

 

 

104.

Об'єм кулі та її частин.

 

 

 

105.

Розв'язування вправ

 

 

 

106.

Відношення об'ємів подібних тіл.

 

 

 

107.

Площі поверхонь тіл обертання. Площі бічної і повної поверхонь циліндра

 

 

 

108.

Розв'язування вправ

 

 

 

109.

Площі бічної і повної поверхонь конуса

 

 

 

110.

Розв'язування вправ. Самостійна робота

 

 

 

111

Площа сфери

 

 

 

112-113.

Обертання плоских фігур

2

 

 

114-115.

Розв'язування  задач  на  обчислення  об'ємів  та площ. Комбінації геометричних тіл

2

 

 

116.

Розв'язування задач

1

 

 

117.

Контрольна робота №8

1

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Повторення,узагальнення та систематизація навчального матеріалу (20 год + 3 год з резерву)

Тема 9. Повторення та систематизація навчального матеріалу (23 год)

118-119.

Аналіз контрольної роботи. Основні теореми пла­німетрії

2

 

 

120.

Паралельність прямих та площин у просторі

1

 

 

121.

Перпендикулярність прямих та площин у просторі

1

 

 

122.

Розв'язування задач. Самостійна робота

1

 

 


123-124.

Координати і вектори

2

 

 

125-

126.

Многогранники

2

 

 

127.

Побудова перерізів многогранників

1

 

 

128.

Розв'язування вправ. Самостійна робота

1

 

 

129-130.

Тіла обертання

2

 

 

131-

132.

Комбінації геометричних тіл

2

 

 

133.

Розв'язування вправ

1

 

 

134.

Розв'язування вправ. Самостійна робота

1

 

 

135.

Контрольна робота №9 (підсумкова)

1

 

 

136.

Аналіз контрольної роботи. Розв'язування задач

1

 

 

137-140.

Підсумкове повторення та оцінювання за рік

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скачати Matematika-planuvannya-5_11-klasi-2013_2014.rar [213,14 Kb]
Інформація
Відвідувачі, Ви також можете залишити коментар до даного матеріалу
 Залишити коментар
Схожі матеріали:
Меню
Авторизація
Архів матеріалів
Популярні матеріали
Яндекс.Метрика

загрузка...