Шановні відвідувачі сайту!!!

На даному сайті розміщені план-конспекти уроків, короткий та повний обсяг творів із шкільної програми, біографії та портрети письменнників, матеріали для підготовки до ЗНО, багато теоретичного матеріалу з української мови і літератури, літературні ігри, матеріали для проведення гурткової роботи, календарне планування на всі предмети, презентації для уроків, дуже багато творів за шкільною програмою та багато іншого цікавого матеріалу. Маєте пропозиції та побажання пишіть адміністратору, всі вони будуть обов'язково враховані!!!

P.S. Вибачте за рекламу на сайті. Це необхідність для подальшого сталого розвитку даного ресурсу.

Календарне планування на 2015-2016 навчальний рік Українська література. 10 клас (академічний рівень)
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 1-09-2015, 11:01

Календарне планування на 2015-2016 навчальний рік

Українська література. 10 клас

(академічний рівень)

 

Українська лiтература. 10 клас: Програма для профiльного навчання учнiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв. Природничо-математичний, технологiчний, спортивний, суспiльно-гуманiтарний, художньо-естетичний напрями; фiлологiчний напрям (профiль – iноземна фiлологiя). Академiчний рiвень/ укладачi: М.Г.Жулинський, Г.Ф.Семенюк – керiвники авторського колективу; Р.В.Мовчан, Н.В.Левчик, М.П.Бондар, О.А.Камiнчук, В.І.Цимбалюк; за заг. ред. Р.В.Мовчан. – К.: Грамота, 2011.

 

Зміст програмового матеріалу

Дата

Прим.

 

Вступ (1г)

 

 

1

Українська література др. пол. ХІХ ст. в контексті розвитку суспільства певного часу. Її вимушена історична місія, особлива роль у житті поневоленої нації. Зв’язок художнього мислення митця з провідними тенденціями доби. Українська література у світовому контексті, її особливість на загальноєвропейському тлі.

ТЛ: поняття національного і вселюдського, літературний процес.

 

 

 

Література 70- 90 років ХІХ століття (9г.+2г. РМ)

 

 

2

Складні суспільно-політичні умови розвитку. Новий етап національно-визвольного руху, культурно-просвітницька діяльність «Громад». Періодичні видання. Розвиток реалізму, натуралізму, пізній романтизм. Розвиток поезії (Я. Щоголев, І. Манжура, В. Самійленко), прози, драматургії.

 

 

3

Іван Нечуй-Левицький. Життя митця і його творчість як новий імпульс української літератури («Колосальне всеобіймаюче око України» (І.Франко). Її загальна характеристика. «Кайдашева сім’я» – соціально-побутова повість-хроніка.

 

 

4

Реалізм твору, сучасна (вічна) актуальність проблеми батьків і дітей. Колоритні людські характери в повісті

 

 

5

Українська ментальність, гуманістичні традиції народного побуту й моралі. Утвердження цінностей національної етики засобами комічного.

ТЛ: соціально-побутова повість, повість-хроніка, поглиблення поняття про реалізм. Засоби змалювання комічного.

 

 

6

Розвиток мовлення №1 (у). Дискусія на тему: «Причини й наслідки конфлікту між батьками та дітьми в повісті «Кайдашева сім'я»».

 

 

7

Панас Мирний (П.Рудченко). Життєвий і творчий шлях. Загальна характеристика творчості. «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» - Перший соціально-психологічний роман в українській літературі, свідчення великих можливостей у художньому дослідженні дійсності. Співавторство з І.Біликом.

 

 

8

Широта представлення народного життя. Еволюція Ничипора Вариниченка: від правдошукацтва до розбійництва. Типове й екстремальне у долі героя.

 

 

9

Жіночі образи, утвердження народних поглядів на духовне здоров’я людини.

ТЛ: соціально-психологічний роман.

 

 

10

Ідейне спрямування твору, алегоричність його назви. Художня майстерність (пейзажі, художні деталі, портрети, мова). О. Білецький про місце роману в історії української та зарубіжної психологічної прози.

 

 

11

Розвиток мовлення №2 (п). Творча робота на дискусійну тему: «Чи варто виправдовувати Чіпку?»

 

 

12

Контрольна робота № 1 з теми «Література 70-90 років ХІХ ст.». Письмовий твір.

 

 

 

Література 70- 90 років ХІХ століття (7г.+1г.ПЧ.)

 

 

13

Українська драматургія та театр 70-90 років ХІХ ст.

Від аматорських гуртків до професійного «театру корифеїв», що став «школою життя» (І.Франко). Перші театральні трупи М.Кропивницького та М.Старицького (1882–1883), їхні провідні актори. Родина Тобілевичів та український театр. Тісний зв'язок театру з музикою. Створення професійного театру в Галичині (1864). Театр «Руська бесіда» у Львові. Роль І.Франка у становленні національного професійного театру. ТЛ: «театр корифеїв».

 

 

14

Іван Карпенко-Карий (І. Тобілевич). Життєвий і творчий шлях. Багатогранність діяльності.Жанрова різноманітність творів: трагікомедії («Сто тисяч», «Мартин Боруля»), сатирична комедія («Хазяїн»), соціально-психологічна драма («Безталанна»), історична трагедія («Сава Чалий»). І.Карпенко-Карий і «театр корифеїв». Драматургічне новаторство письменника.

 

 

15

Комедія «Мартин Боруля», її сценічна історія. Дворянство як міф про краще життя. Підміна особистісних етичних цінностей (чесності, порядності, працелюбства) становою приналежністю.

 

 

16

Психологічна переконливість розкриття образу Мартина Борулі. Значення творчості І.Карпенка-Карого. ТЛ: поглиблення поняття про жанри драматичних творів.

 

 

17

Михайло Старицький. Життя і творчість. Багатогранність діяльності, перекладач). М. Старицький і театр. Творча співпраця з М.Лисенком. Оцінка І.Франком діяльності М.Старицького. Основні мотиви поетичної творчості. Найвідоміші драматичні твори («Талан», «Не судилося»). Роль М.Старицького в історії української літератури й театру.

 

 

18

Художня проза письменника – зачинателя історико-пригодницької повісті та роману. Пригодницький сюжет, драматизм історико-романтичної повісті «Оборона Буші». Її антимілітаристське спрямування. Багатопроблемність твору. Шлях помсти і крові як трагічні сторінки в житті українського і польського народів. Образи та символи твору, особливості характеротворення, функція картин природи.

 

 

19

Урок позакласного читання. М.Старицький «Богдан Хмельницький».

 

 

20

Контрольна робота № 2 з теми «Література 70-90 років ХІХ ст.» (комбінована контрольна робота).

 

 

 

Література 70-90 років ХІХ століття (12г.)

 

 

21

Іван Франко. Письменник, учений, громадський діяч. Багатогранність діяльності в українській культурі, її вплив на культурний і політичний розвиток України. Основні книги і праці. Франко-перекладач. Значення творчості для розвитку української літератури, у пробудженні національної самосвідомості. Творчість І.Франка у музиці. Франко і світова література.

 

 

22

Лірика збірки «З вершин і низин». Загальне уявлення про композицію збірки. Франкова концепція поступу людства, вираз незламного оптимізму («Гімн» («Замість пролога» ).

 

напам’ять

23

Творчість великих майстрів Відродження; символ вічної жіночності, материнства, краси; суперечки про роль краси і користі («Сікстинська мадонна»).

 

 

24

Поетична збірка «Зів’яле листя»: «Безмежнеє поле...», «Ой ти, дівчино, з горіха зерня», «Чого являєшся мені...». Місце любовної теми у творчості І.Франка. Життєві імпульси появи творів (автобіографічність). Широка емоційна гама почуттів ліричного героя, утвердження невмирущості людських почуттів, ідеалу кохання.

 

напам’ять

25

Філософська і громадянська поезія. Змістовий зв’язок «Легенди про вічне життя» із поезією «Зів’ялого листя». Драматизм людських стосунків, роздуми про доцільність безсмертя людини, взаємне кохання як критерій щастя, неможливість його досягнення.

 

 

26

«Декадент»– поетичне кредо І.Франка. Вираження життєствердної позиції ліричного героя-митця. Вірш-заклик «Розвивайся ти, високий дубе...» – віра в майбутнє своєї нації. ТЛ: філософська поезія, віршові розміри (повторення), терцини, гімн, сонет.

 

 

27

Поема «Мойсей» – одна з вершин творчості І.Франка. Проблематика твору: історичний шлях нації, визначна особистість як її провідник, пробудження національної свідомості, історичної пам’яті. Пролог до поеми—заповіт українському народові.

 

 

28

Проза І.Франка. Ідеї, проблеми прозової творчості. Місце у творчості повісті «Перехресні стежки». Художні шукання прозаїка. Франко і український модернізм. ТЛ: поняття про модерн

 

 

29

Новела «Сойчине крило» – жіноча доля в новітній інтерпретації. Образ героя-адресата – уособлення боротьби між «естетикою» і «живим чоловіком». Гуманізм новели.

 

 

30

Роль І.Франка у розвитку драматургії і театру. («Украдене щастя»).

Значення творчості І.Франка, її актуальність.

 

 

31

Борис Грінченко. Життя і різножанрова творчість. Багатогранність діяльності. Укладач 4-томного словника української мови, організатор і голова товариства «Просвіта». Тематика поетичних творів. Оповідання «Каторжна». Утвердження прагнення людини до любові, добра. Психологізм твору.

 

 

32

Контрольна робота № 3 з теми «Література 70-90 років ХІХ ст.» (комбінована контрольна робота).

 

 

 

Українська література 10-х років ХХ ст. (12г.)

 

 

33

Домінуючі особистісні чинники у світогляді людини на рубежі віків. Посилення зв’язку з культурою Європи, активні націотворчі процеси. Основні риси українського модернізму (О.Кобилянська, М.Коцюбинський, В.Стефаник, Леся Українка, М.Вороний, В.Винниченко). Альманах «З-над хмар і з долин», угрупування «Молода муза» – зв'язок зі світовою літературою, «нова школа» у прозі, «нова» драма на рубежі століть.

 

 

34

Михайло Коцюбинський. Життя і творчість, гуманізм світогляду. Жанр новели у творчості М.Коцюбинського. Еволюція художньої свідомості: від просвітницьких орієнтацій і реалізму до модернізму. Значення стильового новаторства М.Коцюбинського для української літератури.

 

 

35

Психологічна новела «Intermezzo» з жанровими ознаками «поезії у прозі». Автобіографічна основа. Проблеми душевної рівноваги, повноцінного життя, специфіки творчого процесу.

 

 

36

Психологічно переконливе розкриття внутрішнього стану людини. Символічні образи, ускладнена метафора. Поетика імпресіонізму.

ТЛ: новела, імпресіонізм.

 

 

37

Повість «Тіні забутих предків». Трагічна доля Івана й Марічки як наслідок суперечності між мрією та дійсністю. Світ людини у зв’язку зі світом природи.

 

 

38

Фольклорне тло твору. Образи й символи твору. Образи Івана та Марічки як втілення романтичної ідеї незнищенності кохання

 

 

39

Ольга Кобилянська. Життя і творчість. Формування світогляду письменниці (вплив європейської культури, українського феміністичного руху). Її проза – модель раннього українського модернізму. Жанрові особливості, провідні теми та ідеї. Краса вільної душі, аристократизм духу як провідні мотиви.

 

 

40

«Земля» – психологічне трактування вічних проблем: людини і землі, злочину та кари на українському матеріалі. Модерністська проблема сакрально-містичного зв’язку людини із землею.

 

 

41

Розкриття споконвічного прагнення селянина бути господарем на землі. Трагічна історія родини Федорчуків – новітня інтерпретація християнського мотиву братовбивства.

 

 

42

Михайло і Сава – протилежні психологічні типи; Марійка та Івоніка – цінності народної моралі; Сава і Рахіра – духовна деградація.

 

 

43

Трагедія шляхетної, чутливої душі в жорстоких обставинах тогочасного сільського життя (образ Анни). Глибокий психологізм і символізм твору як новаторство О.Кобилянської.

ТЛ: взаємопроникнення літературних родів.

 

 

44

Розвиток мовлення №3(у). Аналіз соціальних та біологічних факторів характеротворення. Осудження злочину як протиправної, ворожої для людини дії, як духовної деградації особистості.

 

 

45

Урок позакласного читання №2. Хочу бути Людиною! (за повістями О.Кобилянської «Людина», «Царівна»).

 

 

46

Контрольна робота №4 з теми «Українська література 10-х років

ХХ ст.» Письмовий твір.

 

 

 

Українська література 10-х років ХХ ст. (10г.+1г.РМ)

 

 

47

Василь Стефаник. Життя і творчість. Творча співдружність В.Стефаника з Л.Мартовичем і Марком Черемшиною («покутська трійця»). Новаторство письменника. «Камінний хрест» – психологічне розкриття теми еміграції. Історична основа твору.

 

 

48

Сюжетно-композиційні особливості. Трагічна подія – композиційний центр новел Стефаника. Драматизм конфлікту, емоційна загостреність зображуваного. Багатозначність символічних образів. Камінний хрест – уособлення долі людини. Ідея нерозривної єдності Івана Дідуха з полем, рідною землею. Останній танець Івана Дідуха перед від’їздом з села як символ трагізму і розпачу прощання з рідним краєм.

ТЛ: експресіонізм.

 

 

49

Леся Українка (Лариса Косач). Життєвий і творчий шлях. Роль родини, культурного оточення і самоосвіти у формуванні світобачення письменниці. Збірка поезій «На крилах пісень», її висока оцінка

І.Франком.

 

 

50

Основні цикли поезій. Неоромантизм як основа естетичної позиції Лесі Українки. Символічність, романтичні образи, образотворчий прийом контрасту («Contra spem spero!»). «Contra spem spero!» як світоглядна декларація сильної вольової особистості.

 

напам’ять

51

Громадянська лірика («І все-таки до тебе думка лине...», «І ти колись боролась, мов Ізраїль...»).Філософська лірика («To be or not to be?..»).

 

 

52

Пейзажна та інтимна лірика («Стояла я і слухала весну…», «Хвиля», «Все-все покинуть, до тебе полинуть…», «Уста говорять: «Він навіки згинув!..»). Особливості поетичного стилю Лесі Українки.

 

 

53

Драма-феєрія «Лісова пісня». Фольклорно-міфологічна основа сюжету. Символічність образів Мавки і дядька Лева – уособлення духовності і краси.

 

 

54

Мати Лукаша й Килина – антиподи головній героїні Мавці. Симбіоз високої духовності і буденного прагматизму в образі Лукаша.

 

 

55

Природа і людина у творі. Неоромантичне утвердження духовно-естетичної сутності людини, її творчих можливостей. Конфлікт між буденним життям і високими пориваннями душі особистості, дійсністю і мрією. Почуття кохання Мавки й Лукаша як розквіт творчих сил людини. Художні особливості драми-феєрії. ТЛ: неоромантизм, драма-феєрія.

 

напам’ять

56

Розвиток мовлення №4 (п). Складання тез літературно-критичної статті М.Рильського «Слово про Лесю Українку».

 

 

57

Контрольна робота № 5 з теми з теми «Українська література 10-х років ХХ ст.» (комбінована контрольна робота).

 

 

 

Українська література 10-х років ХХ ст. (16г.+1г.ПЧ.)

 

 

58

Микола Вороний.Життя і творчість, багатогранна діяльність.

М.Вороний – «ідеолог» модернізації української літератури. Його творчість – перша декларація ідей і форм символізму. Зміст і художні особливості поезії М.Вороного. Мотив необхідності для поета бути «цілим чоловіком» («Іванові Франкові»).

 

 

59

Єдність краси природи і мистецтва («Блакитна Панна»). Узагальнено-ідеалізований жіночий образ як сюжетний центр вірша. Згадка про революцію як данина естетиці доби соціальних перетворень («Інфанта»). ТЛ: символізм.

 

напам’ять

60

Олександр Олесь (О. Кандиба). Життя і творчість, світоглядні переконання. Неоромантичні, символістські тенденції у творчості («З журбою радість обнялась...»). Прагнення гармонії людини і природи («Чари ночі»). Музичність, звукова виразність поезій. Майстерність у відтворенні настрою і почуття. Експресивне висловлювання патріотичних почуттів («О слово рідне! Орле скутий!..»).

 

напам’ять

61

Символізм драматичного етюду «По дорозі в Казку». Дорога в казку – символ духовних поривань людини до кращого життя. Проблема вождя і маси.

 

 

62

Лідер – духовно сильна особистість. Трагічна суперечність між духовністю, мрією і жорстокістю.

ТЛ: драматичний етюд.

 

 

63

Володимир Винниченко. Життя і творчість, громадська і політична діяльність. Прозові і драматичні твори. Мала проза: ідейно-стильові особливості збірки «Краса і сила».

 

 

64

Перший український науково-фантастичний роман «Сонячна машина». Популярність Винниченка-драматурга на світовій сцені.

 

 

65

Новела «Момент». Поєднання в ній реалістичного змалювання дійсності і філософського підтексту (плинність життя, щастя людини, мить – частинка вічності тощо).

 

 

66

Образ Панни -- втілення ідеї вічної жіночності, краси. Імпресіонізм новели. Значення літературно-художньої спадщини В.Винниченка.

ТЛ: неореалізм, психологічна драма.

 

 

67

Література рідного краю. С.Васильченко. «Талант».

 

 

68

Література рідного краю. С.Черкасенко. «Казка старого млина».

 

 

69

Контрольна робота № 6 з теми з теми «Українська література 10-х років ХХ ст.» (комбінована контрольна робота).

 

 

70

Урок-підсумок. Бесіда про вивчені твори української літератури.

 

  

Скачати тут ukrlit_10klas_akadem.doc [132 Kb]
Інформація
Відвідувачі, Ви також можете залишити коментар до даного матеріалу
 Залишити коментар
Схожі матеріали:
Меню
Авторизація
Архів матеріалів
Популярні матеріали
Яндекс.Метрика

загрузка...