Шановні відвідувачі сайту!!!

На даному сайті розміщені план-конспекти уроків, короткий та повний обсяг творів із шкільної програми, біографії та портрети письменнників, матеріали для підготовки до ЗНО, багато теоретичного матеріалу з української мови і літератури, літературні ігри, матеріали для проведення гурткової роботи, календарне планування на всі предмети, презентації для уроків, дуже багато творів за шкільною програмою та багато іншого цікавого матеріалу. Маєте пропозиції та побажання пишіть адміністратору, всі вони будуть обов'язково враховані!!!

P.S. Вибачте за рекламу на сайті. Це необхідність для подальшого сталого розвитку даного ресурсу.

Календарне планування математика 4 клас 2015-2016 н.р.
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 2-09-2015, 21:52

Математика ( за підручником «Математика. 4 клас», Будна Н.О., Беденко М.В. — Тернопіль: «Навчальна книга – Богдан»", 2015)

 

(140 уроків за рік)

(4 години на тиждень)

Контрольні роботи - 10

I cеместр

з/п

Тема уроку

Дата

 

 

 

1

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 3-й клас

Повторення вивченого матеріалу за 3 клас. Вступ. (№№ 1–11)

 

 

2

Повторення таблиць множення і ділення. Порядок дій. (№№ 12–22)

 

 

3

Іменовані числа. Додавання і віднімання трицифрових чисел. (№№ 23–33)

 

 

4

Задачі на зведення до одиниці. Множення трицифрового числа на одноцифрове. (№№ 34–45)

 

 

5

Ділення на одноцифрове число. Круглі числа. (№№ 46–58)

 

 

6

Множення і ділення трицифрових чисел на одноцифрові. (№№ 59–70)

 

 

7

Назви компонентів при додаванні і відніманні. Ділення круглих чисел. (№№ 71–83)

 

 

8

Знаходження числа за його частиною. Ділення круглих чисел. (№№ 84–94)

 

 

9

Множення на двоцифрове число. (№№ 95–107)

 

 

10

Перетворення іменованих чисел. Задачі на зведення до одиниці. Множення на двоцифрове число. (№№ 108–119)

11

Контрольна робота (комбінована).

 

 

12

Аналіз контрольної роботи.

 

 

 

13

Нумерація багатоцифрових чисел.

Нумерація чотирицифрових чисел. (№№ 120–132)

 

 

14

Усна нумерація чотирицифрових чисел. Ділення трицифрового числа на двоцифрове. (№№ 133–144)

 

 

15

Письмова нумерація чотирицифрових чисел. Одиниці довжини. (№№ 145–157)

 

 

16

Письмова нумерація чотирицифрових чисел. Творча робота над задачею. (№№ 158–170)

 

 

17

Письмова нумерація чотирицифрових чисел. Розкладання чисел на розрядні доданки. (№№ 171–182)

 

 

18

Складання і порівняння виразів. (№№ 183–196)

 

 

19

Письмова нумерація чотирицифрових чисел. Порівняння виразів. (№№ 197–208)

 

 

20

Одиниці маси. Письмова нумерація чотирицифрових чисел. (№№ 209–221)

 

 

21

Кути. Види кутів. (№№ 222–233)

 

 

22

Заміна одних одиниць вимірювання довжини та маси іншими. Дії з іменованими числами. (№№ 234–243)

 

 

23

П’ятицифрові числа. Письмове додавання і віднімання чотирицифрових чисел. (№№ 244–255)

 

 

24

П’ятицифрові числа. Периметр трикутника. (№№ 256–267)

 

 

25

П’ятицифрові числа. Складання рівнянь. (№№ 268–279)

 

 

26

Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел. (№№ 280–293)

 

 

27

Контрольна робота.

 

 

28

Аналіз контрольної роботи.

 

 

29

Нумерація шестицифрових чисел: читання і записування шес- тицифрових чисел у межах 200 000. (№№ 294–307)

 

 

30

Одиниці часу. Нумерація шестицифрових чисел. (№№ 308–319)

 

 

31

Письмова нумерація шестицифрових чисел. Мільйон. (№№ 320–332)

 

 

32

Нумерація шестицифрових чисел. Додавання і віднімання іменованих чисел. (№№ 333—345)

 

 

33

Класи і розряди. Задачі на зведення до одиниці. (№№ 346–357)

 

 

34

Множення і ділення на 10, 100, 1000. (№№ 358–371)

 

 

35

Помісцеве значення цифр у запису багатоцифрового числа. Обчислення виразів. (№№ 372–383)

 

 

36

Поняття про клас найбільших чисел. Порівняння мір часу. (№№ 384–394)

 

 

37

Міри довжини. Додавання і віднімання іменованих чисел. (№№ 395–405)

 

 

38

Міри маси. Нумерація багатоцифрових чисел. (№№ 406–416)

 

 

39

Заміна одних одиниць вимірювання довжини та маси іншими. Розв’язування задач (№№ 417–427)

 

 

40

Перетворення одиниць вимірювання часу. Знаходження частини від числа. (№№ 428–439)

 

 

41

Контрольна робота

 

 

42

Аналіз контрольної роботи

 

 

 

 

43

Додавання та віднімання багатоцифрових чисел.

Швидкість. Час. Відстань.

Додавання натуральних чисел. Закони додавання. (№№ 440–454)

 

 

44

Віднімання. Правило віднімання числа від суми. Письмове додавання та віднімання багатоцифрових чисел. (№№ 455–464)

 

 

45

Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел. (№№ 465–477)

 

 

46

Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел. (№№ 478–489)

 

 

47

Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел. Розв’язування рівнянь на знаходження невідомого зменшуваного, від’ємника. (№№ 490–500)

 

 

48

Додавання і віднімання багатоцифрових чисел. (№№ 501–511)

 

 

49

Обчислення значень виразів. Складання і розв’язування рівнянь. (№№ 512–522)

 

 

50

Додавання і віднімання іменованих чисел. (№№ 523–534)

 

 

51

Круглі числа. Іменовані числа (№№ 535–546)

 

 

52

Застосування способу округлення при додаванні і відніманні. (№№ 547–557)

 

 

53

Швидкість. Час. Відстань. Розв’язування задач на знаходження швидкості руху. (№№ 558–568)

 

 

54

Розв’язування задач на знаходження відстані. (№№ 569–579)

 

 

55

Розв’язування задач на знаходження часу. (№№ 580–591)

 

 

56

Задачі на рух. Поняття про геометричні тіла й плоскі фігури. (№№ 592–603)

 

 

57

Контрольна робота.

 

 

58

Аналіз контрольної роботи. Обчислення виразів, розв’язування типових рівнянь.

 

 

 

 

59

Множення і ділення багатоцифрових чисел.

Площа фігури

Множення на одноцифрове число. Закони множення. (№№ 604– 616)

 

 

60

Письмове множення багатоцифрових чисел на одноцифрові. (№№ 617–626)

 

 

61

Множення на одноцифрове число. Задачі на рух. (№№ 627–638)

 

 

62

Множення багатоцифрових чисел на одноцифрові, коли в першому множнику є кілька нулів. (№№ 639–652)

 

 

63

Ознайомлення з поняттям «площа фігури». Квадратний сантиметр. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Розв’язування задач на спільну роботу. (№№ 653–665)

 

 

64

Площа прямокутника. Обчислення площі прямокутника. (№№ 666–675)

 

 

 

 

 

65

 

II семестр

 

Обчислення площі прямокутника. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на спільну роботу. (№№ 676–685)

 

 

66

Одиниці вимірювання площі. Знаходження площі і периметра прямокутника. Розв’язування рівнянь. (№№ 686–695)

 

 

67

Одиниці вимірювання площі. Обчислення виразів. Розв’язування задач. (№№ 696-707)

 

 

68

Обчислення площі прямокутної ділянки. Задачі на обчислення площі. Розв’язування задач на рух у протилежних напрямах. (№№ 708–718)

 

 

69

Задачі на обчислення площі. Знаходження однієї зі сторін прямокутника за його площею і відомою другою стороною. (№№ 719–731)

 

 

70

Обчислення площі. Дії з іменованими числами. Множення і ділення на одноцифрове число. (№№ 732–742)

 

 

71

Палетка. Обчислення площі фігури за допомогою палетки. Задачі, пов’язані з обчисленням площі прямокутника. Розв’язування виразів. (№№ 743–755)

 

 

72

Контрольна робота.

 

 

73

Аналіз контрольної роботи.

 

 

74

Дія ділення. Властивості частки. Задачі, які розв’язуються дією ділення. Ділення трицифрових чисел на одноцифрові. (№№ 756–768)

 

 

75

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові (загальний випадок). Розв’язування задач на вивчений матеріал. (№№ 769–779)

 

 

76

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Розв’язування складених задач, рівнянь, перетворення іменованих чисел. (№№ 780–791)

 

 

77

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку, коли частка містить всередині нуль. Розв’язування задач на зустрічний рух. (№№ 792–800)

 

 

78

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку, коли частка містить всередині нулі. Розв’язування ускладнених задач на зведення до одиниці. (№№ 801–810)

 

 

79

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку, коли частка містить всередині нулі. Ускладнені задачі на зведення до одиниці. (№№ 811–822)

 

 

80

Ділення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями. Розв’язування задач на вивчений матеріал. (№№ 823–832)

 

 

81

Ділення іменованих чисел. Розв’язування задач, знаходження значень виразів. Розгортка куба. (№№ 833–844)

 

 

82

Контрольна робота.

 

 

83

Аналіз контрольної роботи

 

 

 

 

84

Ознайомлення з дробами. Множення і ділення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями.

Частини. Знаходження частини від числа і числа за його частиною. (№№ 845–855)

 

 

85

Порівняння частин. Складені задачі на знаходження частини від числа. (№№ 856–868)

 

 

86

Ознайомлення з дробами. Запис дробу. Складені задачі, які включають знаходження частини від числа. (№№ 869-879)

 

 

87

Знаходження дробу від числа. Розв’язування задач на знаходження дробу від числа. (№№ 880–888)

 

 

88

Складені задачі, які включають знаходження дробу від числа. (№№ 889–898)

 

 

89

Складені задачі, які містять знаходження дробу від числа. (№№ 899–909)

 

 

90

Знаходження дробу від числа і числа за дробом. Розв’язування задач. (№№ 910–919)

 

 

91

Знаходження числа за дробом. Повторення одиниць площі. Подання дробу як частки двох чисел. (№№ 920–929)

 

 

92

Множення чисел, що закінчуються нулями. Переставний і сполучний закони множення. Зображення круглого числа у вигляді добутку двох чисел, одним із множників якого є 10, 100, 1000. (№№ 930–940)

 

 

93

Усне множення двоцифрових і круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Складені задачі, розв’язання яких вимагає знаходження дробу від числа(№№ 941–951)

 

 

94

Усне множення на круглі числа. Повторення одиниць площі. Знаходження значень виразів. Розв’язування задач. (№№ 952–963)

 

 

95

Письмове множення багатоцифрових чисел на круглі числа. Підготовка до розв’язування задач на пропорційне ділення. (№№ 964–972)

 

 

96

Письмове множення багатоцифрових чисел на круглі та розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення. (№№ 973–982)

 

 

97

Контрольна робота.

 

 

98

Аналіз контрольної роботи.

 

 

99

Ділення числа на добуток. Усне ділення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями, на розрядні. Задачі на пропорційне ділення. Ділення з остачею. (№№ 983–991)

 

 

100

Ділення з остачею на двоцифрове число. Усне ділення круглих чисел на розрядні. Розв’язування задач на пропорційне ділення. (№№ 992–1002)

 

 

101

Письмове ділення круглих багатоцифрових чисел. (№№ 1003–1015)

 

 

102

Письмове ділення багатоцифрових круглих чисел на двоцифрові круглі числа. Розв’язування задач, рівнянь. (№№ 1016–1026)

 

 

103

Закріплення письмового ділення круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Розв’язування рівнянь, задач. (№№ 1027–1038)

 

 

104

Письмове ділення. Перевірка ділення множенням. (№№ 1039–1050)

 

 

105

Дії з іменованими числами. (№№ 1051–1060)

 

 

 

 

106

Множення і ділення багатоцифрових чисел на двоцифрове число

Повторення множення на двоцифрове число. Розв’язування рівнянь, задач вивчених видів. (№№ 1061–1071)

 

 

107

Письмове множення двоцифрового числа на двоцифрове. Підготовча робота до розв’язування задач за двома різницями. (№№ 1072–1081)

 

 

108

Письмове множення трицифрового числа на двоцифрове. (№№ 1082–1091)

 

 

109

Письмове множення багатоцифрового числа на двоцифрове (загальний випадок). Множення іменованих чисел. (№№ 1092–1101)

 

 

110

Знаходження значень виразів на сумісні дії. Розв’язування задач на знаходження числа за двома різницями. (№№ 1102–1110)

 

 

111

Контрольна робота.

 

 

112

Аналіз контрольної роботи.

 

 

113

Ділення на двоцифрове число. Розв’язування задач. (№№ 1111–1121)

 

 

114

Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові. (№№ 1122–1131)

 

 

115

Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження середнього арифметичного (ознайомлення). (№№ 1132–1143)

 

 

116

Письмове ділення багатоцифрових чисел. Задачі на знаходження середнього арифметичного. (№№ 1144–1156)

 

 

117

Ділення багатоцифрових чисел на числа другого десятка. Задачі на знаходження середнього арифметичного. (№№ 1157–1166)

 

 

118

Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові у випадку, коли частка містить нулі. Задачі на знаходження серед- ньої врожайності. (№№ 1167–1176)

 

 

119

Письмове ділення багатоцифрового числа на двоцифрове, коли частка містить нулі. Розв’язування задач на середнє арифметичне. (№№ 1177–1187)

 

 

120

Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові, коли в кінці частки є нуль. Задачі на знаходження середнього арифметичного. (№№ 1188–1198)

 

 

121

Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові. Ділення з остачею. Розв’язування задач, рівнянь. (№№ 1199–1210)

 

 

122

Ділення з остачею на двоцифрове число. Ділення іменованих чисел. Розв’язування задач. (№№ 1211–1221)

 

 

123

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові та трицифрові. Повторення множення на трицифрове число. Розв’язування задач. (№№ 1222–1234)

 

 

124

Ділення багатоцифрового числа на двоцифрове. Розв’язування виразів, складання і розв’язування задач. (№№ 1235–1244)

 

 

125

Ділення багатоцифрових чисел на трицифрові. Розв’язування задач. (№№ 1245–1254)

 

 

126

Письмове ділення на трицифрове число. Розв’язування задач. (№№ 1255–1264)

 

 

127

Ділення багатоцифрових чисел на трицифрові у випадку, коли в частці є нулі. Повторення вивченого. (№№ 1255–1264)

 

 

128

Контрольна робота

 

 

129

Аналіз контрольної роботи.

 

 

 

130

Міри часу. Повторення вивченого матеріалу.

Міри часу. Таблиця одиниць вимірювання часу. Століття, секунда. Задачі на зведення до одиниці. (№№ 1275–1282)

 

 

131

Визначення тривалості подій за календарем. Перетворення одиниць часу. Задачі на зведення до одиниці. Знаходження значень виразів. (№№ 1283–1292)

 

 

132

Міри часу. Перетворення одиниць часу. Визначення часу за годинником. (№№ 1293–1299)

 

 

133

Додавання іменованих чисел, виражених мірами часу. Розв’язування задач. (№№ 1300–1306)

 

 

134

Задачі на визначення тривалості події, її закінчення та початку. Повторення вивченого матеріалу. (№№ 1307–1314)

 

 

135

Додавання і віднімання іменованих чисел, виражених мірами часу. Розв’язування задач на час. (№№ 1315–1322)

 

 

136

Повторення вивченого матеріалу. Розв’язування задач, виразів, рівнянь. (№№ 1323–1330)

 

 

137

Підсумкова контрольна робота.

 

 

138

Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого.

 

 

139

Підсумковий урок. Тест.

 

 

140

Підсумковий урок. Повторення вивченого за рік.

 

 

 


Скачати matematyka_budna_miy.rar [21,91 Kb]
Інформація
Відвідувачі, Ви також можете залишити коментар до даного матеріалу
 Залишити коментар
Схожі матеріали:
Меню
Авторизація
Архів матеріалів
Популярні матеріали
Яндекс.Метрика

загрузка...