Шановні відвідувачі сайту!!!

На даному сайті розміщені план-конспекти уроків, короткий та повний обсяг творів із шкільної програми, біографії та портрети письменнників, матеріали для підготовки до ЗНО, багато теоретичного матеріалу з української мови і літератури, літературні ігри, матеріали для проведення гурткової роботи, календарне планування на всі предмети, презентації для уроків, дуже багато творів за шкільною програмою та багато іншого цікавого матеріалу. Маєте пропозиції та побажання пишіть адміністратору, всі вони будуть обов'язково враховані!!!

P.S. Вибачте за рекламу на сайті. Це необхідність для подальшого сталого розвитку даного ресурсу.

Календарне планування уроків української мови 8 клас 2015-2016 н.р.
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 5-09-2015, 23:42
Календарне планування уроків української мови


8 клас

(70 год., 2 год. на тиждень)

 

 

№ уроку

Зміст навчального матеріалу

К-сть годин

Дата

Примітка

 

Вступ

 

1

 

 

1

Мова – найважливіший засіб пізнання, спілкування і впливу

 

1

 

 

2

Зв’язне мовлення №1. Повторення відомостей про текст, стилі, жанри й типи мовлення, вимоги до мовлення, ситуацію спілкування; засоби міжфразового зв’язку в тексті. Різновиди аудіювання

1

 

 

Повторення та узагальнення вивченого

 

3

Лексикологія

 

1

 

 

4

Фразеологія

 

1

 

 

5

Основні правила правопису

 

1

 

 

6

Зв’язне мовлення №2. (п) Конспект прочитаного науково-навчального тексту; тематичні виписки

 

1

 

 

Синтаксис і пунктуація

 

7

Словосполучення

 

1

 

 

8

Будова і види словосполучень за способами вираження головного слова

 

1

 

 

9

Зв’язне мовлення №3. (у) Особливості будови опису місцевості, пам'я­ток історії й культури. Вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису пам'яток історії й культури в художньому стилі

 

1

 

 

10

Речення. Речення прості й складні (повторення)

 

1

 

 

11

Зв’язне мовлення №4. (п) Діалог, складений на основі телепередач, дібраних запитань за текстом, як обмін думками, повідомлення, відповідно до створеної в класі ситуації спілкування, пов’язаної із життєвим досвідом учнів, дискусійного характеру, розігрування його в різних стилях мовлення

1

 

 

12

Речення двоскладні та односкладні

 

1

 

 

13

Зв’язне мовлення №5. (п) Протокол. Витяг із протоколу

1

 

 

14

Тематична контрольна робота за темами «Повторення та узагальнення вивченого», «Синтаксис і пунктуація». Контрольне читання мовчки тексту публіцистичного стилю

1

 

 

Просте речення. Двоскладне речення

 

15

Головні і другорядні члени речення. Підмет і присудок як головні члени речення. Способи вираження підмета

1

 

 

16

Простий і складений присудок (іменний і дієслівний). Способи вираження присудка

 

1

 

 

17

Тире між підметом і присудком

1

 

 

18

Зв’язне мовлення №6. (п) Докладний переказ розповідного тексту з елементами опису пам'яток історії й культури в публіцистичному стилі

1

 

 

19

Узгодження головних членів речення. Речення поширені і непоширені (повторення)

 

1

 

 

20

Порядок слів у реченні. Логічний наголос

 

1

 

 

21

Означення, додаток і обставини як другорядні члени речення (повторення)

 

1

 

 

22

Види обставин (за значенням), способи вираження їх. Порівняльний зворот

 

1

 

 

23

Прикладка як різновид означення. Написання непоширених прикладок через дефіс; прикладки, що беруться в лапки

 

1

 

 

24

Тематична контрольна робота за темою «Просте речення. Двоскладне речення»

 

1

 

 

Односкладні речення

 

25

Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка і підмета (огляд)

 

1

 

 

26

Означено-особові речення

 

1

 

 

27

Зв’язне мовлення №7. (у) Твір-опис пам'яток історії й культури за картиною в публіцистичному стилі

1

 

 

28

Неозначено-особові речення

 

1

 

 

29

Узагальнено-особові речення

 

1

 

 

30

Зв’язне мовлення №8. (у) Стислий переказ тексту публіцистичного стилю (зокрема на основі прослуханих телепередач)

 

1

 

 

31

Безособові речення. Називні речення

 

1

 

 

32

Односкладне речення як частина складного речення

 

1

 

 

33

Повні й неповні речення. Незакінчені речення, стилістичні функції їх. Тире в неповних реченнях

1

 

 

34

Зв’язне мовлення №9. (п) Стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі

 

1

 

 

35

Тематична контрольна робота за темою «Односкладні речення»

1

 

 

Просте ускладнене речення. Речення з однорідними членами

 

36

Однорідними члени речення (із сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв’язком)

 

1

 

 

37

Зв’язне мовлення №10. (у) Твір-опис місцево­сті (вулиці, села, міста) на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі

1

 

 

38

Поширені і непоширені однорідні члени речення. Смислові відношення між однорідними членами речення (єднальні, протиставні, розділові)

 

1

 

 

39

Речення з кількома рядами однорідних членів. Однорідні і неоднорідні означення

 

1

 

 

40

Узагальнювальні слова в ре­ченнях з однорідними членами (повторення й поглиблення). Кома між однорід­ними членами речення

 

1

 

 

41

Двокрапка й тире при узагальню­вальних словах у реченнях з однорідними членами

 

1

 

 

42

Зв’язне мовлення №11. (п) Твір-опис місцево­сті (вулиці, села, міста), пам'яток історії й культури на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі

1

 

 

Речення із звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)

 

43

Звертання непоширені і поширені

 

1

 

 

44

Риторичне звертання

 

1

 

 

45

Вставні слова (словосполучення, речення)

 

1

 

 

46

Зв’язне мовлення №12. (у) Повідомлення на тему про мову, що потребує зіставлення й узагальнення матеріалу в науково­му стилі

1

 

 

47

Групи вставних слів і словосполучень за значенням

1

 

 

48

Розділові зна­ки при звертанні й вставних словах

 

1

 

 

49

Тематична контрольна робота за темами «Просте ускладнене речення. Речення з однорідними членами», «Речення із звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)». Контрольне аудіювання художнього тексту

 

1

 

 

Речення з відокремленими членами

 

50

Поняття про відокремлення

 

1

 

 

51

Відокремлені другорядні члени речення

 

1

 

 

52

Розділові знаки при відокремлених членах речення

 

1

 

 

53

Розділові знаки при відокремлених членах речення

 

1

 

 

54

Відокремлені означення

 

1

 

 

55

Відокремлені означення

 

1

 

 

56

Зв’язне мовлення №13. (п) Стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі

 

1

 

 

57

Відокремлені прикладки

 

1

 

 

58

Відокремлені прикладки

 

1

 

 

59

Відокремлені обставини

 

1

 

 

60

Відокремлені обставини

 

1

 

 

61

Відокремлені додатки

 

1

 

 

62

Відокремлені уточнюючі члени речення

 

1

 

 

63

Зв’язне мовлення №14. (п) Інтерв’ю в публіцистичному стилі

 

1

 

 

64

Тематична контрольна робота за темою «Речення з відокремленими членами»

1

 

 

Повторення в кінці року

 

65

Словосполучення і речення

 

1

 

 

66

Зв’язне мовлення №15. (у) Докладний переказ розповідного тексту з елементами опису пам'яток історії й культури в публіцистичному стилі

 

1

 

 

67

Види речень. Розділові знаки в кінці речень

1

 

 

68

Зв’язне мовлення №16 (п) Стислий переказ тексту публіцистичного стилю (зокрема на основі прослуханих телепередач)

 

1

 

 

69

Головні і другорядні члени речення

 

1

 

 

70

Означення, додаток і обставини як другорядні члени речення

1

 

 

 

 

Інформація
Відвідувачі, Ви також можете залишити коментар до даного матеріалу
 Залишити коментар
Схожі матеріали:
Меню
Авторизація
Архів матеріалів
Популярні матеріали
Яндекс.Метрика

загрузка...