Шановні відвідувачі сайту!!!

На даному сайті розміщені план-конспекти уроків, короткий та повний обсяг творів із шкільної програми, біографії та портрети письменнників, матеріали для підготовки до ЗНО, багато теоретичного матеріалу з української мови і літератури, літературні ігри, матеріали для проведення гурткової роботи, календарне планування на всі предмети, презентації для уроків, дуже багато творів за шкільною програмою та багато іншого цікавого матеріалу. Маєте пропозиції та побажання пишіть адміністратору, всі вони будуть обов'язково враховані!!!

P.S. Вибачте за рекламу на сайті. Це необхідність для подальшого сталого розвитку даного ресурсу.

Календарно-тематичне планування з хімії 7 клас на 2015/2016 навчальний рік
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 11-09-2015, 22:40

Календарно-тематичне планування з хімії 7 клас на 2015/2016 навчальний рік

ПРОГРАМА

для загальноосвітніх навчальних закладів

 

Х І М І Я

(1,5 год на тиждень, разом 52 год, із них 5 год — резервний час)

 

№ п/п

Зміст навчального матеріалу

Кількість годин

Дата проведення

ВСТУП (3 год).

1

Вступний інструктаж з БЖД під час занять з хімії. Інструкція з БЖД* №1, 2, 3, 6. Хімія — природнича наука. Речовини та їх перетворення у навколишньому світі. Короткі відомості з історії хімії. Навчальні проекти: 1. Хімічні знання в різні епохи

1

 

2

Правила поведінки учнів у хімічному ка­бінеті. Ознайомлен­ня з обладнанням ка­бінету хімії та лабо­раторним посудом. Демонстрації: 1. Взаємодія натрій гідрогенкарбонату з розчином оцтової кислоти. 2. Зміна забарвлення індикаторів у різному середовищі. Інструкція з БЖД* №1, 2, 3, 6, 8, 10, 12.

1

 

3

Практична робота №1. Правила техніки безпеки під час роботи в хімічному кабінеті. Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівними приладами. Будова полум'я. Інструкція з БЖД* №1, 2, 3, 6, 8, 10.

1

 

ТЕМА 1. ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ (21 ГОД).

4

ТЕМА 1.1. РЕЧОВИНИ ТА ЇХ СКЛАД (11 ГОД).

Фізичні тіла. Матеріали. Речовини. Молекули. Атоми. Як вивчають речовини. Спостереження й експеримент у хімії.

1

 

5

Фізичні властивості речовин. Лабораторний дослід №1: Ознайомлення з фізичними властивостями речовин. Опис спостережень. Формулювання висновків. Інструкція з БЖД* №1, 2, 3, 6, 10.

1

 

6

Чисті речовини і суміші (однорідні, неоднорідні). Способи розділення сумішей.

1

 

7

Практична робота №2. Розділення неоднорідної суміші. Інструкція з БЖД* №1, 2, 3, 6, 8, 10, 12.

1

 

8

Атом, його склад. Хімічні елементи, їхні назви і символи. Ознайомлення з періодичною системою хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Демонстрації: 3. Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Інструкція з БЖД* №1, 2, 3.

1

 

9

Маса атома. Атомна одиниця маси. Відносні атомні маси хімічних елементів.

1

 

10

Хімічні формули речовин. Прості та складні речовини. Багатоманітність речовин. Лабораторний дослід №2: Ознайомлення зі зразками простих і складних речовин. Інструкція з БЖД* №1, 2, 3.

1

 

11

Метали й неметали. Металічні та неметалічні елементи. Демонстрації: 4. Зразки металів і неметалів. Інструкція з БЖД* №1, 2, 3, 6, 10, 12.

1

 

12

Валентність хімічних елементів. Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів.

1

 

13

Визначення валент­ності за формулами бінарних сполук.

1

 

14

Розв’язування вправ.

Проміжне оцінювання й коригування знань учнів.

1

15

ТЕМА 1.2. ХІМІЧНІ ЯВИЩА (10 ГОД).

Відносна молекуляр­на маса речовини, її обчислення за хіміч­ною формулою. Розв’язування розрахункових задач №1: Обчислення відносної молекулярної маси речовини за її формулою.

1

 

16

Масова частка елемента в складній речовині.

1

 

17

Розв’язування розрахункових задач №2: Обчислення масової частки елемента в складній речовині.

1

 

18

Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують. Демонстрації: 5—9. Хімічні реакції, що супроводжуються виділенням газу, випаданням осаду, зміною забарвлення, появою запаху, тепловим ефектом. Інструкція з БЖД* №1, 2, 3, 6, 8, 10, 12.

1

 

19

Практична робота №3. Дослідження фізичних і хімічних явищ.

Домашній експеримент: 1. Взаємодія харчової соди із соком квашеної капусти, лимонною кислотою, кефіром. Інструкція з БЖД* №1, 2, 3, 6, 8, 10, 12.

1

 

20

Хімічні властивості речовин. Лабораторний дослід №3: Проведення хімічних реакцій. Інструкція з БЖД* №1, 2, 3, 6, 8, 10, 12.

1

 

21

Навчальні проекти

2. Хімічні явища в природному довкіллі

3. Хімічні явища в побуті

4. Використання хімічних явищ у художній творчості й народних ремеслах

5. Речовини і хімічні явища в літературних творах і народній творчості

Інструкція з БЖД* №1, 2, 3, 6, 8, 10, 12.

1

 

22

Захист навчальних проектів

1

 

23

Захист навчальних проектів та розв’язування вправ

1

 

24

Узагальнення та систематизація матеріалу. КОНТРОЛЬНА РОБОТА №1. Тематичне оцінювання.

1

ТЕМА 2. КИСЕНЬ (13 ГОД).

25

Повітря, його склад. Оксиген. Поширеність Оксигену в природі.

1

 

26

Кисень, склад його молекули, поширеність у природі. Фізичні властивості кисню.

1

 

27

Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій. Схема хімічної реакції. Демонстрації: 10. Дослід, що ілюструє закон збереження маси речовин. Інструкція з БЖД* №1, 2, 3, 6, 8, 10, 12.

1

 

28

Хімічні рівняння.

1

 

29

Добування кисню в лабораторії та промисловості. Реакція розкладу. Поняття про каталізатор. Способи збирання кисню. Доведення наявності кисню. Демонстрації: 11. Добування кисню з гідроген пероксиду. 12. Збирання кисню витісненням повітря та витісненням води. 13. Доведення наявності кисню. Інструкція з БЖД* №1, 2, 3, 6, 8, 10, 12.

1

 

30

Практичні роботи 4. Добування кисню з гідроген пероксиду, збирання, доведення його наявності. Інструкція з БЖД* №1, 2, 3, 6, 8, 10, 12.

1

31

Хімічні властивості кисню: взаємодія з простими речовинами (вуглець, водень, сірка, магній, залізо, мідь). Реакція сполучення.

1

 

32

Поняття про оксиди, окиснення (горіння, повільне окиснення, дихання).

1

 

33

Взаємодія кисню зі складними речовинами (повне окиснення метану, гідроген сульфіду, глюкози). Демонстрації: 14. Спалювання простих і складних речовин. Інструкція з БЖД* №1, 2, 3, 6, 10, 12.

1

 

34

Умови виникнення та припинення горіння.

Маркування небезпечних речовин. Демонстрації: 15. Маркування небезпечних речовин. Інструкція з БЖД* №1, 2, 3, 6, 8, 10, 12.

1

 

35

Колообіг Оксигену в природі. Озон. Проблема чистого повітря. Застосування та біологічна роль кисню.

1

 

36

Навчальні проекти

6. Проблема забруднення повітря та шляхи розв’язування її

7. Дослідження зміни концентрації вуглекислого газу у класній кімнаті під час занять

Інструкція з БЖД* №1, 2, 3, 6, 8, 10, 12.

1

 

37

Узагальнення та систематизація матеріалу. Тематичне оцінювання.

1

ТЕМА 3. ВОДА (10 ГОД)

38

Вода, склад и молекули, поширеність у природі, фізичні властивості. Вода — розчинник.

1

 

39

Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина.

1

 

40

Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини. Виготовлення розчину. Демонстрації: 16. Виготовлення розчинів.

Домашній експеримент: 2. Виготовлення водного розчину кухонної солі. Інструкція з БЖД* №1, 2, 3, 6, 8, 10, 12.

1

 

41

Розрахункові задачі 3. Обчислення масової частки і маси розчиненої речовини в розчині. Лабораторний дослід №4: Виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин. Інструкція з БЖД* №1, 2, 3, 6, 8, 10, 12.

1

 

42

Взаємодія води з оксидами. Поняття про гідрати оксидів: кислоти й основи. Поняття про індикатори. Демонстрації: 17. Взаємодія кальцій оксиду з водою. Дія водного розчину добутої речовини на індикатори. 18. Взаємодія фосфор(V) оксиду з водою. Дія водного розчину добутої речовини на індикатори. Інструкція з БЖД* №1, 2, 3, 6, 8, 10, 12.

1

 

43

Лабораторний дослід №5: Випробування водних розчинів кислот і лугів індикаторами. Значення води і водних розчинів у природі та житті людини. Кислотні дощі. Інструкція з БЖД* №1, 2, 3, 6, 8, 10, 12.

1

 

44

Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення.

Домашній експеримент: 3. Очищення води кип’ятінням і за допомогою побутового фільтру Інструкція з БЖД* №1, 2, 3, 6, 8, 10, 12.

1

 

45

Очищення води на водоочисних станціях та в домашніх умовах.

Навчальні проекти

8. Проблема збереження чистоти водойм

9. Дослідження якості води з різних джерел

10. Дослідження фізичних і хімічних властивостей води

11. Способи очищення води в побуті

Інструкція з БЖД* №1, 2, 3, 6, 8, 10, 12.

1

 

46

Захист навчальних проектів та розв’язування вправ

1

 

47

Узагальнення та систематизація матеріалу. КОНТРОЛЬНА РОБОТА №2. Тематичне оцінювання.

1

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ МАТЕРІАЛУ

48

Орієнтовні об’єкти екскурсій. Хімічні лабораторії промислових і сільськогосподарських підприємств, науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів.

1

 

49

Орієнтовні об’єкти екскурсій. Пожежне депо.

1

 

50

Орієнтовні об’єкти екскурсій. Водоочисна станція.

1

 

51

Резерв часу

1

52

Резерв часу

1

 

*Примітка: інструкції з БЖД згідно нумерації у паспорті кабінету хімії

ПЕРЕЛІК ОБОВ’ЯЗКОВИХ ІНСТРУКЦІЙ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ЇХ ЄДИНА НУМЕРАЦІЯ:

Інструкції з охорони праці (БЖД):

- під час проведення навчальних занять у кабінеті хімії № 1

- правила електробезпеки в кабінеті хімії № 2

- з пожежної безпеки № 3

- надання першої медичної допомоги при ураженні електричним струмом № 4

- надання першої медичної допомоги потерпілим у кабінеті хімії № 5

- під час проведення лабораторних робіт у кабінеті хімії № 6

- під час роботи з металічним натрієм № 7

- під час роботи з кислотами і лугами № 8

- при роботі з органічними розчинниками № 9

- при роботі з скляним посудом та виробами із скла № 10

- правила збереження хімічних реактивів № 11

- при користуванні витяжною шафою № 12

- дії на випадок виявлення ртуті у приміщенні. № 13

Календарне планування розроблено за програмою:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія (авт. Величко Л.П.,

Ярошенко О.Г.). 7-9. Перун, 2005. Лист МОН від 23.12.2004 № 1/11-6611

У 2015/2016 навчальному році 7 класі розпочинається вивчення хімії за новою навчальною програмою. Звертаємо вашу увагу, що наказом МОН України від 29.05.2015 № 585 затверджено оновлену редакцію програми, яка в порівнянні з попередньою редакцією зазнала деяких змін у напрямку її розвантаження.

 

Підручник:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Вчитель: ____________ _________________________

/підпис/ /ПІБ/

Інформація
Відвідувачі, Ви також можете залишити коментар до даного матеріалу
 Залишити коментар
Схожі матеріали:
Меню
Авторизація
Архів матеріалів
Популярні матеріали
Яндекс.Метрика

загрузка...