Шановні відвідувачі сайту!!!

На даному сайті розміщені план-конспекти уроків, короткий та повний обсяг творів із шкільної програми, біографії та портрети письменнників, матеріали для підготовки до ЗНО, багато теоретичного матеріалу з української мови і літератури, літературні ігри, матеріали для проведення гурткової роботи, календарне планування на всі предмети, презентації для уроків, дуже багато творів за шкільною програмою та багато іншого цікавого матеріалу. Маєте пропозиції та побажання пишіть адміністратору, всі вони будуть обов'язково враховані!!!

P.S. Вибачте за рекламу на сайті. Це необхідність для подальшого сталого розвитку даного ресурсу.

Календарне планування з біології 7-й клас (2 години на тиждень, разом 70 годин, із них 4 години - резервні)
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 16-09-2015, 23:44

7-й клас

(2 години на тиждень, разом 70 годин, із них 4 години - резервні)

 

Номер уроку

Тема уроку

Кількість годин

Дата

проведення

Примітки

 

І семестр –годин

 

Вступ (4 години)

 

1

Тварина-живий організм

1

 

 

 

2

Основні відмінності тварин від рослин і грибів

1

 

 

 

3

Будова тварин: клітини, тканини

1

 

 

 

4

Будова тварин: органи та системи

1

 

 

 

Тема № 1. Різноманітність тварин (26 години)

 

5

Поняття про класифікацію тварин

1

 

 

 

6

Різноманітність тварин

1

 

 

 

7

Кишковопорожнинні

1

 

 

 

8

Кільчасті черви

1

 

 

 

9

Членистоногі: ракоподібні, павукоподібні

1

 

 

 

10

Членистоногі: комахи

1

 

 

 

11

Практична робота № 1 Різноманітність членистоногих

1

 

 

 

12

Молюски Практична робота № 2 Порівняння та визначення молюсків за будовою мушлі

1

 

 

 

13

Паразитичні безхребетні тварини

1

 

 

 

14

Загальна характеристика хордових

1

 

 

 

15

Риби. Клас Хрящові риби

1

 

 

 

16

Риби. Клас кісткові риби

1

 

 

 

17

Амфібії

1

 

 

 

18

Амфібії (різноманітність та значення в природі)

1

 

 

 

19

Рептилії

1

 

 

 

20

Рептилії (різноманітність та значення в природі)

1

 

 

 

21

Узагальнення знань із теми «Земноводні. Плазуни»

1

 

 

 

22

Птахи . Загальна характеристика класу.

1

 

 

 

23

Птахи. Розмноження та розвиток птахів.

1

 

 

 

24

Птахи. Сезонні явища в житті птахів. Різноманітність птахів.

1

 

 

 

25

Птахи. Практична робота № 3

1

 

 

 

26

Ссавці

1

 

 

 

27

Ссавці (особливості внутрішньої будови)

1

 

 

 

28

Ссавці. Розмноження та розвиток ссавців.

1

 

 

 

29

Різноманітність ссавців

1

 

 

 

30

Ссавці.

1

 

 

 

31

Узагальнення знань із теми «Різноманітність тварин»

1

 

 

 

ТЕМА 2. ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТВАРИН (16 год + 1 резервна).

 

32

Особливості обміну речовин гетеротрофного організму

1

 

 

 

33

Живлення і травлення. Різноманітність травних залоз

1

 

 

 

34

Дихання та газообмін у тварин. Органи дихання, їх різноманітність та функції. Значення процесів дихання для виявлення енергії в клітині.

1

 

 

 

35

Транспорт речовин у тварин. Незамкнена та замкнена кровоносні системи. Кров, її основні функції. Практична робота № 4 Порівняння будови кровоносної системи хребетних тварин.

1

 

 

 

36

Виділення, його значення для організму. Форми виділення у тварин. Органи виділення тварин.

1

 

 

 

37

Опора і рух. Види скелета. Значення опорно-рухової системи. Практична робота № 5 Порівняння будови скелетів хребетних тварин.

1

 

 

 

38

Два типи симетрії як відображення способу життя. Способи пересування тварин.

1

 

 

 

39

Покриви тіла тварин, їх різноманітність і функції. Захист. Пристосування до активного захисту та нападу.

1

 

 

 

40

Подразливість як загальна властивість тварин. Органи чуття, їх значення.

1

 

 

 

41

Нервова система, її значення та розвиток у різних тварин. Практична робота № 6

1

 

 

 

42

Поняття про регуляцію діяльності організму тварин

1

 

 

 

43

Розмноження та його значення. Форми розмноження тварин

1

 

 

 

44

Статеві клітини та запліднення

1

 

 

 

45

Розвиток тварин (із перетворенням та без перетворення)

1

 

 

 

46

Загальне поняття про регенерацію у тварин

1

 

 

 

47

Періоди і тривалість життя тварин

1

 

 

 

48

Узагальнення знань із теми «Процеси життєдіяльності тварин»

1

 

 

 

ТЕМА 3. ПОВЕДІНКА ТВАРИН( 10 год).

 

49

Поведінка тварин у природі та методи її вивчення

1

 

 

 

50

Стратегії поведінки. Інстинкт Практична робота № 7

1

 

 

 

51

Структура поведінкового акту

1

 

 

 

52

Типи поведінкових реакцій

1

 

 

 

53

Видова схильність до деяких форм поведінки

1

 

 

 

54

Суспільна поведінка тварин

1

 

 

 

55

Територіальна поведінка

1

 

 

 

56

Еволюція поведінки тварин, її пристосувальне значення

1

 

 

 

57

Захист міні проектів

1

 

 

 

58

Узагальнення знань із теми «Поведінка тварин»

1

 

 

 

ТЕМА 4. ОРГАНІЗМИ ТА СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ (6 год+ 2 резервні).

 

1

59

Поняття про популяцію, екосистему та чинники середовища

1

 

 

 

60

Ланцюги живлення та потік енергії

1

 

 

 

61

Взаємозв’язок компонентів екосистеми. Співіснування організмів в угрупуваннях

1

 

 

 

62

Вплив людини та її діяльності на організми

1

 

 

 

63

Екскурсія «Пристосованість рослин і тварин до сумісного життя в природному угрупованні»

1

 

 

 

64

Природоохоронні території

1

 

 

 

65

Червона книга України

1

 

 

 

66

Екскурсія «Різноманітність тварин свого краю»

1

 

 

 

УЗАГАЛЬНЕННЯ (2 ГОДИНИ)

 

67

Подібності у будові та проявах життєдіяльності рослин, бактерій, грибів, тварин – свідчення єдності живої природи

1

 

 

 

68

Подібності у будові та проявах життєдіяльності рослин, бактерій, грибів, тварин – свідчення єдності живої природи (продовження)

1

 

 

 

69

Семестрове та підсумкове оцінювання

1

 

 

 

70

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-й клас

(2 години на тиждень, разом 70 годин, із них 4 години - резервні)

 

Номер уроку

Тема уроку

Кількість годин

Дата

проведення

Примітки

І семестр – 32 години

Вступ (2 години)

1

Тваринний світ – складова частина природи

1

 

 

2

Різноманітність тварин та їх класифікація.

1

 

 

ТЕМА № 1. БУДОВА ТА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ ТВАРИН (6 ГОДИНИ)

3

Особливості будови тваринної клітини. Тканини тваринного організму.

1

 

 

4

Організація організму тварин. Лабораторна робота №1. Вивчення особливостей будови тваринних клітин і тканин

1

 

 

5

Органи і системи органів тварин, їх функції

1

 

 

6

Основні прояви життєдіяльності тварин

1

 

 

7

Середовище існування тварин. Поведінка тварин

1

 

 

8

Узагальнення знань

1

 

 

ТЕМА № 2. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН. НАЙПРОСТІШІ. (3 ГОДИНИ)

9

Загальна характеристика та різноманітність найпростіших.

1

 

 

10

Найпростіші – мешканці прісних водойм, морів та грунту. ЛР №2 Спостереження за будовою та процесами життєдіяльності найпростіших

1

 

 

11

Паразитичні найпростіші. Роль найпростіших у екосистемах та їх значення для людини

1

 

 

ТЕМА № 3. БАГАТОКЛІТИННІ. ГУБКИ. КИШКОВОПОРОЖНИННІ (4 ГОДИНИ)

12

Підцарство Багатоклітинні. Загальна характеристика типу Губки, їх роль у природі й значення для людини

1

 

 

13

Загальна характеристика та різноманітність тварин типу Кишковопорожнинні. ЛР №3 Вивчення будови прісноводної гідри

1

 

 

14

Роль кишковопорожнинних у екосистемах, їх значення для людини. Охорона губок та кишковопорожнинних

1

 

 

15

Узагальнення знань

1

 

 

ТЕМА № 4. ЧЕРВИ (4 ГОДИНИ)

16

Загальна характеристика типу Плоскі черви

1

 

 

17

Різноманітність плоских червів, їх життєві цикли. Значення плоских червів у природи й житті людини

1

 

 

18

Тип Круглі черви. Загальна характеристика та різноманітність

1

 

 

19

Загальна характеристика типу Кольчасті черви. ЛП №4 Вивчення зовнішньої будови та характеру рухів кольчастих червів

1

 

 

20

Внутрішня будова та процеси життєдіяльності кільчастих червів, їх різноманітність

1

 

 

21

Узагальнення знань

1

 

 

ТЕМА № 5. ЧЛЕНИСТОНОГІ (8 ГОДИН)

22

Загальна характеристика типу Членистоногі

1

 

 

23

Загальна характеристика класу Ракоподібні. ЛР № 5 Вивчення ознак пристосованності у зовнішній будові ракоподібних до середовища існування

1

 

 

24

Різноманітність ракоподібних, їх роль в екосистемах та значення в житті людини

1

 

 

25

Загальна характеристика класу Павукоподібні. Різноманітність, роль екосистемах, їх значення для людини.

1

 

 

26

Загальна характеристика класу Комахи. ЛР № 6 Вивчення ознак пристосованності у зовнішній будові комахх до середовища існування

1

 

 

27

Внутрішня будова та процеси життєдіяльності комах. Особливості розвитку та поведінки комах

1

 

 

28

Різноманітність комах. ЛР № 7 Вивчення комах за допомогою картки - визначника

1

 

 

29

Узагальнення знань.

1

 

 

ТЕМА 6. молюски (3 години).

30

Загальна характеристика типу Молюски. ЛР № 8 Вивчення зовнішньої будови та способу руху черевоногих молюсків

1

 

 

31

Різноманітність молюсків. ЛР № 9 Порівняння та визначення черепашок молюсків

1

 

 

32

Роль молюсків у екосистемах, їх значення для людини

1

 

 

ІІ семестр – 38години

ТЕМА 7. Хордові тварини. Безчерепні. Риби. (7 годин)

33

Загальна характеристика типу Хордові. Підтип Безчерепні. Загальні ознаки класу Головохордові. ЛР № 10 Зовнішня та внутрішня будова ланцетника

1

 

 

34

Загальна характеристика типу Черепні. Клас хрящові риби. Загальна характеристика класу.

1

 

 

35

Особливості процесів життєдіяльності та поведінки, різноманітність хрящових риб. Роль в екосистемах та господарське значення.

1

 

 

36

Клас Кісткові риби. Загальна характеристика класу, особливості процесів життєдіяльності ЛР № 11. Вивчення зовнішньої будови та поведінки риб.

1

 

 

37

Поведінка та сезонні явища в житті риб.

1

 

 

38

Різноманітність кісткових риб. Роль риб у водних екосистемах.

1

 

 

39

Узагальнення знань.

1

 

 

ТЕМА 8. Земноводні (3 години)

40

Загальна характеристика класу Земноводні. ЛР № 12. Порівняння скелетів земноводних риб

1

 

 

41

Особливості процесів життєдіяльності та поведінки, сезонні явища в житті земноводних. Різноманітність земноводних.

1

 

 

42

Роль в екосистемах їх значення для людини. Охорона земноводних.

1

 

 

ТЕМА 9. Плазуни (3 години)

43

Загальна характеристика класу Плазуни. Особливості процесів життєдіяльності та поведінки, сезонні явища в житті плазунів.

1

 

 

44

Різноманітність плазунів. Роль в екосистемах їх значення для людини. Охорона плазунів.

1

 

 

45

Узагальнення знань.

1

 

 

ТЕМА 10. Птахи (7 годин)

46

Загальна характеристика класу Птахи. ЛР № 13. Вивчення зовнішньої будови птахів та будови пір’я

1

 

 

47

Особливості життєдіяльності птахів. Риси пристосованості до польоту. ЛР № 14. Вивчення особливостей будови скелета птахів

1

 

 

48

Розмноження, розвиток та поведінка птахів.

1

 

 

49

Сезонні явища в житті птахів. Перельоти птахів. Пристосування до різних середовищ життя.

1

 

 

50

Різноманітність птахів. Основні ряди птахів.

1

 

 

51

Різноманітність птахів. Роль в екосистемах їх значення для людини. Охорона птахів.

1

 

 

52

Узагальнення знань.

1

 

 

ТЕМА 11. Ссавці (8 годин)

53

Загальна характеристика класу Ссавці

1

 

 

54

Особливості життєдіяльності ссавців

1

 

 

55

Сезонні явища в житті ссавців, їх поведінка

1

 

 

56

Різноманітність ссавців. Першозвірі та сумчасті ссавці.

1

 

 

57

Різноманітність ссавців. Планцентарні ссавці

1

 

 

58

Різноманітність ссавців. Роль в екосистемах

1

 

 

59

Значення ссавців для людини. Тваринництво. Охорона ссавців

1

 

 

60

Узагальнення знань.

1

 

 

ТЕМА 12. Організм і середовище існування (6 годин)

61

Вплив факторів середовища тварин

1

 

 

62

Етничне ставлення людини до тварин. Роль тварин у природі.

1

 

 

63

Взаємовідносини людини з іншими видами тварин. Роль тварин у природі.

1

 

 

64

Охорона тваринного світу. Червона книга України. Природоохоронні території.

1

 

 

65

Основні етапи історичного розвитку тваринного світу

1

 

 

66

Узагальнення знань.

1

 

 

67

Повторення

1

 

 

68

Річне значення

 

 

 

69

 

 

 

 

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація
Відвідувачі, Ви також можете залишити коментар до даного матеріалу
 Залишити коментар
Схожі матеріали:
Меню
Авторизація
Архів матеріалів
Популярні матеріали
Яндекс.Метрика

загрузка...