Стилі української літературної мови в професійному спілкуванні
Мовний стиль. Класифікація стилів літературної мови
Користуючись мовою у своєму повсякденному житті, люди вдаються до різних мовних засобів. Відповідь на практичному занятті відрізняється від виступу на зборах. Залежно від зміс
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 26-01-2013, 22:17
Українська мова - національна мова українського народу, державна мова України
Природа і функції мови
Мова, свідомість, психіка, мислення - складні для аналізу явища, що не піддаються однозначній інтерпретації. Ще вченими давніх Греції, Індії, Риму тощо було зроблено спробу пояснити, що ж т
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 26-01-2013, 22:16
ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
Адекватний переклад — це переклад, котрий точно передає зміст оригіналу, його стиль, при цьому відповідає всім нормам літературної мови.
Активна лексика — це слова, які часто вживаються в повсякденномуспілкуванні.
Анотаційний переклад - це стисла характеристи
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 26-01-2013, 22:11
8 клас
Володимир Підпалий. Щирість патріотичних почуттів ліричного героя у вірші «Тиха елегія»
Мета: ознайомити учнів із цікавими фактами життя В. Підпалого. змістом поезії «Тиха елегія»; розкрити щирість патріотичних почуттів ліричного героя у вірші; удосконалювати навички виразного читан
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 26-01-2013, 20:18
Тиха елегія Володимир Підпалий
Коли мене питають: «Любиш ріки,

річки, і річечки, і потічки?» —

відмовчуюсь: вони в мені навіки,

а для мого народу на віки...Коли мене запитують: «Народу

чи зможеш прислужитись, як і де?» —
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 26-01-2013, 20:15

ОСОБЛИВОСТІ ТА ОСНОВНІ МОТИВИ «ТИХОЇ ЛІРИКИ» ВОЛОДИМИРА ПІДПАЛОГО
Епоха шістдесятництва – оригінальне явище в літературному процесі України. Воно виникло як спонтанний рух творчої молоді за перебудову суспільства на засадах справедливості у «хрущовську відлигу» і породило цілу шляхту тала
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 26-01-2013, 20:14
ВОЛОДИМИР ПІДПАЛИЙ
(9.05.1936 — 24.11.1973)
Цей щирий, ніжний, вдумливий і прекрасний поет, син Полтавщини, яку любив соромливо й віддано, якій на славу сплів і свій поетичний вінок, прожив до болю мало — лише 37 років. Невиліковна хвороба передчасно обірвала його пісню про рідну землю, пр
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 26-01-2013, 20:13
Наша енциклопедія розповідає про стародавню землю України, про її тисячолітню історію, про неповторні душевні якості її талановитого
і стійкого народу.
Прекрасна й самобутня природа України, невичерпна багатовікова культурна спадщина українців.
Книга розрахована на широкие коло чи
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 26-01-2013, 16:31
БУДОВА РЕЧЕННЯ
Найменші складові частини речення
Найменшими складовими частинами речення є члени речення (головні і другорядні), внесення та сполучники. Прийменники і частки окремо в реченні не виділяються, вони входять до складу членів речення.
Член речення — це повнозначне слово аб
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 25-01-2013, 20:59
8 клас
Однорідні і неоднорідні означення
Мета: Ознайомити учнів з поняттям про однорідні й неоднорідні означення, виробляти вміння розрізняти ці означення, складати з ними речення, правильно інтонувати. Розвивати мислення, мовлення школярів. Виховувати любов до природи.
Тип уроку: уро
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 25-01-2013, 20:53
Головні члени речення(підмет і присудок)
Щоб правильно визначити будову речення, а отже, й поставити розділові знаки, треба насамперед знайти в ньому підмет і присудок (синтаксичний центр).
Підмет
Підмет — головний член двоскладного речення, що означає предмет (чи особу), явище, про
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 25-01-2013, 20:51
Порядок слів у реченні. Логічний наголос
Порядок слів у реченні є вільним, бо за кожним з членів речення не закріплене якесь постійне місце. Більш звичайний порядок слів називається прямим, менш звичайний — непрямим, або аворотним.
За прямого порядку слів підмет стоїть перед присудком, озн
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 25-01-2013, 20:49
ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ
Просте речення – речення, яке складається з однієї граматичної основи(підмета і присудка). Наприклад:До самого ранку горів у нас вогонь біля куреня над Десною (О. Довженко). Проте у деяких реченнях (односкладних) вона представлена одним головним членом, який у більшості шкільних
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 25-01-2013, 20:47
РЕЧЕННЯ
Речення – це послідовність слів чи окреме слово, що виражає закінчену думку про факти, події, явища. За допомогою речень передаються думки, інформація, відбувається спілкування..
Основні ознаки речення:
• Змістова завершеність (передає відносно закінчену думку);
• Інтонац
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 25-01-2013, 20:46
Синтаксис
Синтаксис (від гр.syntaxis – побудова, зв’язок, сполучення) – розділ науки про мову, у якому вивчаються будова та значення словосполучень і речень, а також види зв’язків, за допомогою яких слова поєднуються у словосполучення і речення.
Одиниці синтаксису: речення(основна одиниця
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 25-01-2013, 20:44
Пунктуація
Пунктуація – це система загальноприйнятих правил, що визначають способи правильного вживання розділових знаків.
Тире між підметом і присудком
Між групою підмета і групою присудка розділові знаки не ставляться. Як правило, не ставиться між ними й тире. Однак, коли у складено
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 25-01-2013, 20:42
Повість Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім'я»
Все своє життя Іван Семенович Нечуй-Левицький «кров'ю і нервами» був зв'язаний з простим народом: глибоко знав його життя, проймався його болями та думками, завжди прагнув допомогти скривдженим. Письменник уважно «наглядав» за життям земляків, йо
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 25-01-2013, 10:31
Своєрідність визначення і розв'язання проблеми батьків та дітей у сільській родині (за повістю Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім'я»)
Глибоке знання народного життя, вміння пропустити його крізь свою художню уяву та душу, артистичне володіння народною мовою допомогло Івану Семеновичу Нечую-Л
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 25-01-2013, 08:30
Меню
Архів матеріалів
Популярні матеріали