Тема. Основне в змісті виступу (об’єктивність, ясність, образність, цілеспрямованість, повторення основних думок, лаконізм, гумор, дотепи, іронія). Мета: пояснити, у чому виявляється об’єктивність, цілеспрямованість та лаконізм оратора, ясність та образність його мовлення, пояснити, як можна ви
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 28-02-2013, 15:12
Тема. Вступ. Риторика – наука і мистецтво переконувати. Мета: пояснити, що є предметом вивчення риторики як науки; окреслити роль і місце риторики в античному світі, внесок, зроблений у розвиток риторики східними слов’янами, з’ясувати причину необхідності поновлення статусу риторики як науки та
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 28-02-2013, 15:05
І МЕРТВИМ, І ЖИВИМ, І НЕНАРОЖДЕННИМ Т.Шевченко   ЗЕМЛЯКАМ МОЇМ В УКРАЙНІ І НЕ В УКРАЙНІ МОЄ ДРУЖНЄЄ ПОСЛАНІЄ   Аще кто речет, яко люблю бога, а брата своего ненавижу, ложь есть. Соборное послание Иоанна Глава 4, ст. 20.   І смеркає, і світає, День божий минає, І знову люд
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 28-02-2013, 12:40
Тематичне тестування. Контрольне читання мовчки Мета:    з’ясувати рівень сформованості знань про систему частин мови, а також рівень набуття ними комунікативних умінь, необхідних для читання мовчки; розвивати мислення та мовлення, відпрацьовувати навички самостійної роботи. Тип урок
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 28-02-2013, 12:30
Удосконалення вмінь здійснювати мовний аналіз Мета:    удосконалювати вміння та навички учнів застосовувати здобуті ними теоретичні знання на практиці – шляхом здійснення різноманітних видів мовного аналізу; удосконалювати логічне мислення, вміння робити висновки, систематизувати
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 28-02-2013, 12:28
ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ Аналіз письмового переказу Мета:    підбити підсумки перевірки учнівських робіт, відзначити позитивне в їх виконанні, проаналізувати допущені в роботах типові помилки; спрямувати учнів на індивідуальне опрацювання допущених помилок, належним чином їх проінструктувавш
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 28-02-2013, 12:26
Тема. Система частин мови: спільне і відмінне в них. Складні випадки правопису різних частин мови. Мета: повторити та систематизувати знання школярів про систему частин мови,  ознаки, за якими виділяється і характеризується кожна з частин мови (лексичне значення, морфологічні ознаки, синта
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 28-02-2013, 12:22
ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ Аналіз переказу Мета:    підбити підсумки перевірки учнівських робіт, відзначити позитивне в їх виконанні, проаналізувати допущені учнями типові помилки та недоліки творчих робіт; спрямувати учнів на індивідуальне опрацювання допущених помилок, удосконалювати логічн
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 28-02-2013, 12:20
Тема. Лексикологія і фразеологія. Тематичне тестування. Мета: закріпити знання з лексикології та фразеології, з’ясувати рівень здобутих з цих розділів знань; розвивати мислення та мовлення, збагачувати та уточнювати словниковий запас учнів. Тип уроку:    комбінований урок (закріп
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 28-02-2013, 12:18
ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ Письмовий переказ із творчим завданнямм Варіант №2 Мета:    продовжувати формування в учнів уміння сприймати прослухане (або прочитане) висловлювання та відтворювати його із застосуванням відпрацьованих у попередніх класах текстотворчих умінь, а також завершувати від
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 28-02-2013, 12:16
ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ Усний переказ із творчим завданням Мета: продовжити формування в учнів умінь сприймати прослухане (або прочитане) висловлювання та відтворювати його із застосуванням відпрацьованих у попередніх класах текстотворчих умінь, а також завершувати відповідно до одержаного завдання;
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 28-02-2013, 12:15
Тема.     Роль фразеологізмів у мовленні. Стилістичні засоби фразеології та лексикології. Мета:    повторити та систематизувати знання учнів про українську фразеологію; формувати в них уміння визначати стилістичне призначення фразеологізмів; систематизувати знання
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 28-02-2013, 12:13
ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ Письмовий переказ із творчим завданням  Варіант №3 Мета:    продовжувати формування в учнів умінь сприймати прослухане (або прочитане) висловлювання та відтворювати його із застосуванням відпрацьованих у попередніх класах текстотворчих умінь, а також завер
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 28-02-2013, 12:10
Тема.     Власне українські слова. Складні випадки слововживання. Мета:    закріпити й поглибити знання школярів про власне українські слова; закріплювати навички роботи зі словниками; спрямувати учнів на введення слів цієї групи до їхнього активного словника; розвивати
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 28-02-2013, 12:06
ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ Письмовий відгук про твір  мистецтва (книжку, спектакль, кінофільм, картину та ін.). Мета:    ознайомити учнів з визначенням відгуку як жанру публіцистики, вчити аналізувати відгуки та складати відгуки про мистецькі твори; удосконалювати логічне та образне мисле
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 28-02-2013, 11:53
Тема.     Основні способи словотворення. Тематичне тестування. Мета:    закріпити знання про способи словотворення, вміння й навички визначати способи творення слів; з’ясувати рівень засвоєння знань про будову слова та способи словотворення, а також уміння визначати спо
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 28-02-2013, 11:51
Тема. Творення слів. Стилістичні засоби словотвору. Мета: пояснити вплив застосування різних способів словотворення на стилістичну маркованість слів, а відтак на вживання слів у різних стилях мовлення; формувати увагу до слова, смак до точного і влучного вислову, відпрацьовувати вміння співставл
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 28-02-2013, 11:45
Тарас ШЕВЧЕНКО
Сон ( У всякого своя доля )
Комедія

Дух истины, его же мир не
может прияти, яко не видит
его, ниже знает его.
Иоанна глава 14, стих 17

У всякого своя доля
І свій шлях ши
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 27-02-2013, 21:16
Меню
Архів матеріалів