8 клас
Михайло Коцюбинський. «Дорогою ціною» (скорочено). Пригодницький, романтичний сюжет повісті. Вічний тип шукача правди. Протест Остапа і Соломії проти кріпосницької наруги — протест проти будь-якого насильства над людиною
Мета: Ознайомити школярів з життєвим і творчим шляхом М. К
Додав: maria
Коментарів: 0
Додано: 27-02-2013, 20:47
Контрольний диктант. Тематичне тестування (тема: Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями) Мета: з’ясувати рівень орфографічної й пунктуаційної грамотності, а також  рівень засвоєння знань, сформованості вмінь і навичок з теми "Речення зі звертаннями, вставни
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 27-02-2013, 17:43
Тема:Складання діалогів із використанням звертання та вставних слів. Контрольне аудіювання. Мета: з’ясувати рівень сформованості комунікативних умінь та навичок, зокрема вміння вибудовувати репліки-стимули й репліки-реакції та вміння слухати-розуміти; формувати вміння доречно й правильно вживати
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 27-02-2013, 17:42
Тема:Інтонація речень зі звертаннями, вставними словами (словосполу ченнями, реченнями). Розділові знаки при звертаннях, вставних словах, словосполученнях, реченнях. Мета: закріпити знання про звертання та вставні слова (словосполучення, речення), навички  вживання  розділових знаків у
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 27-02-2013, 17:39
Зв’язне мовлення Контрольний письмовий  твір-опис пам’ятки історії та культури Мета: з’ясувати рівень сформованості в учнів текстотворчих умінь, граматичних і правописних умінь і навичок; розвивати культуру писемного мовлення, мислення, сприяти збагаченню словника, удосконалювати навичк
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 27-02-2013, 17:37
Тема: Вставні речення. Розділові знаки при вставних реченнях. Мета: пояснити, які значення можуть мати вставні речення та особливості вживання розділових знаків у конструкціях зі вставними реченнями; формувати вміння розпізнавати вставні речення, правильно інтонувати конструкції зі вс
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 27-02-2013, 17:36
Тема: Вставні слова (словосполучення). Розділові знаки при вставних словах. Мета: поглибити  знання про вставні слова, удосконалювати вміння визначати вставні слова в реченнях, правильно інтонувати такі речення, розставляти в них розділові знаки,  доречно й правильно вживати встав
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 27-02-2013, 17:35
Зв’язне мовлення Контрольний письмовий докладний  переказ художнього розповідного тексту  з елементами опису пам’ятки історії та культури Мета: з’ясувати рівень сформованості в учнів текстотворчих умінь, граматичних і правописних умінь та навичок; розвивати культуру писемного
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 27-02-2013, 17:33
Тема: Звертання непоширені й поширені. Розділові знаки при звертанні. Мета: закріплювати вивчене про звертання; уміння й навички визначати в реченнях звертання, правильно вживати розділові знаки в реченнях зі звертаннями, правильно інтонувати речення зі звертаннями, вживати звертання у
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 27-02-2013, 17:32
Тема: Звертання непоширені й поширені. Розділові знаки при звертанні. Мета: поглибити знання про звертання, удосконалювати вміння визначати  звертання в реченнях, правильно інтонувати речення зi звертаннями, вживати розділові знаки у реченнях зi звертаннями; розвивати увагу, логічне
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 27-02-2013, 17:31
Показ любові до України в романі Пантелеймона Куліша «Чорна рада» Роман Пантелеймона Куліша «Чорна рада» посідає в українській літературі особливе місце, як перший український історичний роман. Його основою були реальні події, що сталися після Переяславської ради 1654 р. через загострення боротьб
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 27-02-2013, 17:28
Проблема взаємозв'язку вождя і народу в романі Пантелеймона Куліша «Чорна рада» Роль вождя, провідника в народному поступі —одна з так званих «вічних тем» у світовій літературі. П. Куліш, видатний український письменник і культурний діяч,. також звернувся до цієї проблеми у своїй «Чорній раді» —
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 27-02-2013, 17:27
Зображення козацького лицарства і любові до України в романі Пантелеймона Куліша «Чорна рада» При вивченні української літератури XIX ст. обов'язково слід звертатися до першого українського історичного роману П. Куліша «Чорна рада». Це глибокий багатопроблемний твір. Серед поставлених питань чі
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 27-02-2013, 17:26
Проблема історичної пам'яті народу в поемі Миколи Вороного «Євшан-зілля» (І варіант) Не раз закликали митці (від безіменних кобзарів та літописців до відомих письменників і поетів) не відриватися від рідної землі, не забувати, «яких батьків ми діти». Здавна проблема збереження історичної пам'яті
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 27-02-2013, 17:24
Проблема історичної пам'яті народу в поемі Миколи Вороного «Євшан-зілля» (IIваріант) Батьківщину не обирають. Вона, як і мати, у людини одна, куди б не закинуло нас життя. Це вона, Вітчизна, вибрала нас і сповнила душу дивними піснями, напоїла чар-зіллям широких степів та буйних лісів і полонила
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 27-02-2013, 17:23
Добро і Зло — не просто абстракція (Деякі думки за повістю Марка Вовчка «Інститутка») Можна, звичайно, розглядати образи твору традиційно, даючи їм вичерпну характеристику і поділяючи на позитивних і негативних. А я б хотіла розглянути образи з твору «Інститутка» Марка Вовчка як проблему борот
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 27-02-2013, 17:18
Тема.                         Одиниці мови. Тематичне тестування. Мета:            закріпити знання про одиниці мови (звуки мовл
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 27-02-2013, 12:50
Тема.                         Стилістичні засоби фонетики. Мета:            повторити та систематизувати знання про такі засоби фоне
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 27-02-2013, 12:48
Меню
Архів матеріалів