Тема.             Знаки письма. Мета:            повторити та систематизувати знання з графіки; розвивати зорову пам'ять, логічне мислення, уміння користуватись таблицями, уміння виділяти
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 27-02-2013, 12:48
ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ Сприймання чужого мовлення. Конспектування висловлювань, що сприймаються на слух. Тематичні виписки, тези, конспект прочитаного (художнього твору, публіцистичної та науково-публіцистичної статті). Мета:            узагальнити зна
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 27-02-2013, 12:47
Тема.                         Основні норми української літературної вимови. Мета:            систематизувати знання про норми
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 27-02-2013, 12:45
ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ Створення власних висловлювань. Складання діалогів відповідно до  запропонованої ситуації Мета:            систематизувати та узагальнити знання про види мовленнєвої діяльності, дати уявлення про особливості діалогічного мо
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 27-02-2013, 12:44
Тема.                         Звуки мови. Мета:            узагальнити та систематизувати знання з фонетики, повправляти в застосуван
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 27-02-2013, 12:38
Тема.             Одиниці мови: основні звуки мовлення, значущі частини слова, слово, словосполучення, речення, складне синтаксичне ціле. Мета:            повторити та систематизувати зна
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 27-02-2013, 12:05
ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ Мовлення і спілкування. Види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо).  Сприймання чужого мовлення. Різновиди аудіювання. Навчальне аудіювання Мета:            систематизувати та узагальнити з
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 27-02-2013, 11:58
ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ Сприймання чужого мовлення. Різновиди читання. Навчальне читання мовчки Мета:            дати уявлення про механізм та різновиди читання, повправляти в читанні мовчки; розвивати логічне мислення, зорову пам'ять, збагачуват
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 27-02-2013, 11:56
Тема.             Українська мова в світі. Мета:            подати інформацію про звучання української мови у світі – в Україні та за її межами; формувати відчуття причетності до світово
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 27-02-2013, 11:28
Тематичне тестування (тема: Речення з однорідними членами) Контрольне читання мовчки Мета: з’ясувати рівень здобутих учнями знань і сформованості умінь з теми "Речення з однорідними членами”, а також рівень сформованості комунікативних умінь, зокрема вміння читати мовчки; розвивати логічне мисле
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 26-02-2013, 19:41
Зв’язне мовлення Усний твір-опис пам’ятки історії та культури (за складним планом) Мета: на основі здобутих текстологічних знань формувати текстотворчі вміння, зокрема вміння описувати пам’ятку історії й культури; удосконалювати культуру усного мовлення, сприяти збагаченню й уточненню сл
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 26-02-2013, 19:40
Тема: Двокрапка та тире при узагальнювальних  словах у реченнях з однорідними членами.  Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами речення.  Мета:закріпити знання про вживання розділових знаків у реченнях з узагальнювальними словами при однорідних членах речення,
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 26-02-2013, 19:35
Мета:пояснити правила вживання розділових знаків у реченнях з узагальнювальними словами при однорідних членах; формувати вміння вирізняти в реченнях узагальнювальні слова при однорідних членах, правильно розставляти розділові знаки в таких реченнях, правильно інтонувати такі речення; виховувати&
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 26-02-2013, 19:34
Тема:  Однорідні й неоднорідні означення Мета:пояснити різницю між однорідними і неоднорідними  означеннями, формувати вміння розрізняти їх у реченнях, розставляти розділові знаки у реченнях з однорідними означеннями; виховувати патріотичні почуття, любов до природи; розвивати&nb
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 26-02-2013, 19:32
Тема:Однорідні члени речення (зі сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв’язком). Розділові  між однорідними членами речення з кількома рядами однорідних членів. Мета: закріпити знання учнів про однорідні члени речення, уміння визначати їх у реченнях, ставити до них питання, визначати
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 26-02-2013, 19:29
Тема: Однорідні члени речення (зі сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв’язком). Розділові  між однорідними членами речення з кількома рядами однорідних членів. Мета: пояснити вживання розділових знаків між однорідними членами речення, формувати вміння ставити коми між однорідними ч
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 26-02-2013, 19:27
Тема:Однорідні члени речення (зі сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв’язком). Кома  між однорідними членами речення. Мета: дати поняття про однорідні члени речення як такі, що поєднуються між собою сурядним зв’язком, формувати вміння визначати їх у реченнях, ставити до них питання,
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 26-02-2013, 19:24
Тематичне тестування (тема: Односкладне речення. Неповні речення) Мета: з’ясувати рівень засвоєння знань та сформованості вмінь і навичок стосовно тем "Односкладні речення. Неповні речення”; формувати вміння самостійної роботи, вміння застосовувати здобуті теоретичні знання на практиці;  ро
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 26-02-2013, 19:23
Меню
Архів матеріалів