Тема: Уживання неповних речень в діалозі, а також у складних реченнях для уникнення повторів. Мета:закріпити знання про неповні речення, вживання в них  тире, вміння вирізняти неповні речення, правильно їх інтонувати, доречно вживати неповні речення в діалогах; виховувати повагу до загаль
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 26-02-2013, 19:20
Тема:Тире в неповних реченнях. Мета:закріпити знання про неповні речення, вживання в них  тире, вміння вирізняти неповні речення, правильно їх інтонувати, вживати тире в неповних реченнях, обгрунтовувати вживання й невживання тире в неповних реченнях; виховувати повагу до образного влучног
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 26-02-2013, 19:17
Тема: Повні і неповні речення. Мета:дати поняття про неповні речення, пояснити вживання тире в неповних реченнях, формувати вміння розрізняти речення повні й неповні, встановлювати опущений у неповному реченні член речення, обгрунтовувати вживання простих неповних речень у складі складних речень
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 26-02-2013, 19:16
Тема: Односкладні речення як частини складного речення Мета:звернути увагу на складні речення, частинами яких є односкладні прості речення, формувати вміння визначати в таких складних реченнях граматичні основи, визначати типи односкладних речень, що є їх частинами; виховувати  повагу до в
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 26-02-2013, 19:14
Зв’язне мовлення Види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо). Різновиди аудіювання (глобальне, докладне, критичне) та читання (вивчальне, ознайомлювальне, вибіркове). Навчальне аудіювання. Навчальне читання мовчки. Мета: повторити відомості про види мовленнєвої дія
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 26-02-2013, 12:08
Тема: Односкладні речення з головним членом у формі підмета. Називні речення. Вживання називних речень в описах.
Мета: дати поняття про називні речення, пояснити, на яку дію вказує головний член називного речення та способи вираження присудка з називних реченнях; формувати вміння впізнавати
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 25-02-2013, 17:24
Тема: Безособові речення
Мета: дати поняття про безособові речення, пояснити, на яку дію вказує головний член безособового речення та способи вираження присудка з безособових реченнях; формувати вміння впізнавати такі речення, визначати в них головний член та другорядні члени; виховувати пов
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 25-02-2013, 17:23
Усний твір-опис місцевості на основі особистих спостережень і вражень.
Мета: на основі здобутих текстологічних знань формувати текстотворчі вміння, зокрема вміння складати опис місцевості за власними спостереженнями в художньому стилі; виховувати увагу до довкілля, любов до природи й бажання з
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 25-02-2013, 17:22
Тема: Узагальнено-особові речення.
Мета: дати поняття про узагальнено-особові речення, пояснити, на яку дію вказує головний член узагальнено-особового речення та способи вираження присудка з узагальнено-особових реченнях; формувати вміння впізнавати такі речення, визначати в них головний чле
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 25-02-2013, 17:20
Тема: Неозначено-особові речення.
Мета: дати поняття про неозначено-особові речення, пояснити, на яку дію вказує головний член неозначено-особового речення та способи вираження присудка з неозначено-особових реченнях; формувати вміння впізнавати такі речення, визначати в них головний член та
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 25-02-2013, 17:19
Тема: Основні правила правопису. Мета: повторити вивчене про типи орфограм, удосконалювати вміння визначати в словах орфограми й обґрунтовувати вибір написання відповідним орфографічним правилом; виховувати любов до рідної землі та її природи; розвивати увагу, пам’ять, логічне й образне мислен
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 25-02-2013, 11:02
Тема: Частини мови, їхні основні смислові, морфологічні та синтаксичні ознаки. Мета: повторити вивчене про частини мови, закріпити вміння розрізняти частини мови, визначати їх граматичні ознаки; виховувати любов до природи рідного краю; удосконалювати орфографічну й пунктуаційну грамотність; ро
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 25-02-2013, 10:39
Тема: Вступ. Розвиток української мови. Мета: ознайомити з тенденціями розвитку української мови, зокрема її лексичного складу, в наші дні; виховувати любов і повагу до української мови як мови  державної та мови материнської, виховувати патріотизм; розвивати увагу, логічне й образне мисле
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 25-02-2013, 10:02
Стислий письмовий переказ розповідного тексту, що містить опис місцевості
Мета: на основі здобутих текстологічних знань формувати в учнів відповідні текстотворчі вміння, зокрема вміння відмежовувати головне від другорядного, письмово переказувати з прослуханого тексту головне, опускаючи вс
Додав: admin
Коментарів: 1
Додано: 25-02-2013, 09:39
Тема: Означено-особові речення.
Мета: дати поняття про означено-особові речення, пояснити способи вираження присудка з означено-особових реченнях; формувати вміння впізнавати такі речення, визначати в них головний член та другорядні члени; виховувати патріотичні почуття, повагу до людської ін
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 25-02-2013, 09:37
8 клас ПИСЬМОВИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ ХУДОЖНЬОГО СТИЛЮ ІЗ ТВОРЧИМ ЗАВДАННЯМ Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про особливості художнього стилю мовлення, удосконалювати вміння й навички усно докладно переказувати прослуханий або прочитаний текст художнього стилю мовлення за с
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 25-02-2013, 07:04
Тема: Односкладні прості речення.
Мета: пояснити особливості будови односкладних речень, ознайомити з їхньою класифікацією, формувати вміння розрізнати речення двоскладні й односкладні, визначати в односкладних реченнях головний член у формі присудка або підмета, відрізняти поширені односклад
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 24-02-2013, 16:50
Зв’язне мовлення Повторення відомостей про мовлення. Види аудіювання: глобальне, докладне, критичне (практично). Навчальне аудіювання.
Види читання: вивчальне, ознайомлювальне, вибіркове. Навчальне читання мовчки
Мета: систематизувати й узагальнити знання про мовлення, види мовленнєвої д
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 24-02-2013, 16:48
Меню
Архів матеріалів