Тема: Головні і другорядні члени речення.
Мета: повторити, узагальнити й систематизувати вивчене про члени речення; удосконалювати вміння визначати члени речення – головні й другорядні, вміння здійснювати різні види мовного розбору; виховувати любов і повагу до рідної мови; розвивати логічне м
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 24-02-2013, 16:45
Тема: Частини мови.
Мета: повторити, узагальнити й систематизувати вивчене про частини мови; удосконалювати вміння розрізняти частини мови, диференціювати частини мови самостійні та службові, вміння здійснювати різні види мовного розбору; виховувати любов і повагу до рідного слова; розвивати у
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 24-02-2013, 16:43
Контрольний диктант. Тематичне тестування (тема: Просте речення; головні й другорядні члени речення).
Мета: з’ясувати рівень орфографічної й пунктуаційної грамотності учнів; рівень засвоєння знань та сформованості вмінь і навичок стосовно теми “Просте речення; головні й другорядні члени речен
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 24-02-2013, 09:15
Тема: Порівняльний зворот. Виділення порівняльних зворотів комами. Контрольне читання мовчки.
Мета: дати поняття про порівняльний зворот; формувати вміння визначати порівняльні звороти в реченнях, правильно інтонувати речення з порівняльними зворотами, правильно розставляти розділові знаки при
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 24-02-2013, 09:14
Тексти для контрольного аудіювання

1. Добродій

Народився Євген Харлампійович Чикаленко у рік смерті Кобзаря – 1861 на Херсонщині. Козацький його рід походив з Полтавщини, де слово чикала, означало рибальське знаряддя. Чикаленків дід Іван наприкінці ХVІІІ століття мешкав у за
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 24-02-2013, 09:12
Тема: Прикладка як різновид означення. Написання непоширених прикладок через дефіс; прикладки, що беруться в лапки.
Мета: дати поняття про прикладку як різновид означення, формувати вміння розрізняти прикладку й означуване нею слово, правильно записувати прикладки-загальні та власні назви, о
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 24-02-2013, 09:11
Тема: Означення, додаток і обставина як другорядні члени речення (повторення). Види обставин за значенням.
Мета: повторити вивчене про другорядні члени речення; формувати вміння визначати в реченнях другорядні речення, зокрема узгоджені й неузгоджені означення, визначати види обставин за значе
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 24-02-2013, 09:09
Тема: Лексичне і граматичне значення слова.
Мета: повторити вивчене про лексичне й граматичне значення слова; удосконалювати вміння визначати лексичне й граматичне значення слів, навички користуватися словниками; виховувати повагу й любов до рідної мови; розвивати спостережливість, логічне м
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 23-02-2013, 16:41
Тема: Розділи науки про мову та мовні одиниці.
Мета: повторити вивчене про мовні одиниці та розділи науки про мову; удосконалювати вміння здійснювати різні види мовного розбору; виховувати любов і повагу до рідної мови; розвивати увагу, логічне мислення, пам’ять.
Тип уроку: урок повторення
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 23-02-2013, 16:40
Тема: Вступ. Мова – найважливіший засіб пізнання, спілкування і впливу.
Мета: пояснити основні функції мови, основну увагу зосередивши на таких, як гносеологічна, комунікативна, волюнтативна; виховувати любов і повагу до рідної мови; розвивати логічне мислення, увагу, пам’ять, комунікативні
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 23-02-2013, 16:38
Контрольний докладний переказ розповідного тексту з елементами опису зовнішності людини або елементами роздуму
Мета: з’ясувати рівень сформованості текстотворчих умінь, зокрема вміння письмово переказувати текст розповідного характеру, що вміщує елементи опису зовнішності людини або роздуму;
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 23-02-2013, 09:07
Тема: Тире між підметом і присудком.
Мета: пояснити правила вживання тире на місці опущеного дієслова-зв’язки в іменному складеному присудку; формувати вміння правильно вживати тире в реченнях з іменним складеним присудком, обгрунтовувати його вживання відповідним правилом, формувати навички п
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 23-02-2013, 09:06
Тема: Підмет і присудок як головні члени речення. Способи вираження підмета.
Мета: поглибити знання про головні члени речення; формувати вміння визначати в реченнях граматичну основу та спосіб вираження підмета; виховувати повагу до влучного й образного слова, розвивати увагу, логічне мислен
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 23-02-2013, 09:04
Зв’язне мовлення Усний твір-оповідання за поданим сюжетом
Мета: формувати текстотворчі вміння, зокрема вміння створювати текст, що відповідає вимогам конкретного жанру; розвивати уяву, фантазію, логічне й образне мислення, збагачувати й уточнювати словниковий запас учнів.
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 23-02-2013, 09:02
Тема: Порядок слів у реченні. Логічний наголос. Тематичне тестування (тема: Словосполучення і речення).
Мета: пояснити відмінність між прямим і зворотним порядком слів у реченнях; формувати вміння впізнавати інверсовані речення та пояснювати роль інверсії; розвивати увагу, логічне й образне мис
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 23-02-2013, 09:01
Тема: Словосполучення. Будова і види словосполучень за способами вираження головного слова.
Мета: ознайомити з предметом вивчення синтаксису і пунктуації, поглибити знання про такі синтаксичні одиниці, як словосполучення і речення; формувати вміння визначати змістовий і граматичний зв’язок між
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 23-02-2013, 08:59
Тема: Найскладніші орфограми.
Мета: систематизувати й узагальнити вивчене про найскладніші орфограми, удосконалювати вміння визначати орфограми в словах і обгрунтовувати вибір написання відповідними правилами; розвивати логічне мислення, удосконалювати орфографічну грамотність.
Тип уроку:
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 23-02-2013, 08:58
Тема: Частини мови (самостійні, службові, вигук), їх значення та граматичні ознаки.
Мета: систематизувати й узагальнити вивчене про самостійні й службові частини мови; удосконалювати вміння розрізняти частини мови, визначати їхні морфологічні ознаки й синтаксичну роль; розвивати логічне мислен
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 23-02-2013, 08:57
Меню
Архів матеріалів