В.Стефаник СИНИ

Старий Максим волочив яру пшеницю кіньми добрими, молодими. Борони літали по землі, як пера. Максим кинув капелюх на ріллю, сорочка розіпнялася і впала аж на плечі. Хмара куряви з-під борін засипала його сивий чупер на голові і на грудях. Він галасував, лютився, а люди з
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 22-02-2013, 19:10
ВАСИЛЬ СТЕФАНИК
КАМІННИЙ ХРЕСТ

I

Відколи Івана Дідуха запам'ятали в селі газдою, відтоді він мав усе лиш одного коня і малий візок із дубовим дишлем. Коня запрягав у підруку, сам себе в борозну; на коня мав ремінну шлею і нашильник, а на себе Іван накладав малу мотузяну
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 22-02-2013, 18:54
Тема: Простий і складений присудок (іменний і дієслівний).
Мета: поглибити знання про способи вираження присудка; формувати вміння визначати в реченнях присудок, розрізняти простий і складений присудки; розрізняти дієслівний складений та іменний складений присудки; виховувати повагу до поети
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 22-02-2013, 08:05
Зв’язне мовлення. Створення діалогів дискусійного характеру відповідно до запропонованої ситуації. Замітка дискусійного характеру.
Мета: пояснити особливості складання замітки в газету дискусійного характеру; на основі здобутих текстологічних знань формувати текстотворчі вміння; формувати вмін
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 22-02-2013, 07:54
Тематичне тестування (тема: Вигук, правопис вигуків).
Мета: з’ясувати рівень засвоєння знань, сформованості вмінь і навичок стосовно теми «Вигук, правопис вигуків»; удосконалювати вміння застосовувати здобуті теоретичні знання на практиці, навички самостійної роботи, розвивати логічне мислен
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 22-02-2013, 07:53
Тема: Вигук як особлива частина мови. Кома і знак оклику при вигуках. Дефіс у вигуках.
Мета: дати поняття про вигук як частину мови; формувати вміння впізнавати вигуки в реченнях, визначати їхню роль, правильно та доречно вживати в мовленні, правильно розставляти розділові знаки в реченнях і
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 22-02-2013, 07:52
Тематичне тестування (тема: Частка. Правопис часток)
Мета: з’ясувати рівень засвоєння знань і сформованості вмінь і навичок стосовно теми “Частка, правопис часток; закріплювати вміння застосовувати здобуті теоретичні знання на практиці, навички самостійної роботи, розвивати логічне мислення, ув
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 22-02-2013, 07:50
Тема: Не, ні з різними частинами мови (узагальнення).
Мета: узагальнити й систематизувати вивчене про написання не, ні з різними частинами мови; формувати вміння обгрунтовувати вибір написання заперечних часток з різними частинами мови відповідними правилами; виховувати повагу до усної наро
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 22-02-2013, 07:49
Тема: Написання часток бо-, но-, то-, -от, таки-
Мета: пояснити особливості написання часток, формувати вміння визначати в словах орфограму “Написання часток окремо і через дефіс”, обгрунтовувати вибір написання відповідним правилом; виховувати повагу до поетичного слова та усної народної твор
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 22-02-2013, 07:47
Особливості будови роздуму. Усний докладний переказ розповідного тексту з елементами роздуму
Мета: поглибити знання про будову роздуму, формувати вміння відрізняти роздум від опису й розповіді, визначати в роздумі тезу й докази; формувати загальні текстотворчі вміння, зокрема вміння переказу
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 22-02-2013, 07:46
Тема: Розряди часток за значенням
Мета: пояснити поділ часток на розряди за значенням; формувати вміння визначати, до якого з розрядів належить частка, правильно вживати частки в мовленні; виховувати повагу до влучого слова; розвивати увагу, пам’ять, емоційну сферу, логічне й образне мислення
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 22-02-2013, 07:44
Тема: Частка як службова частина мови
Мета: дати поняття про частку як службову частину мови, формувати вміння впізнавати частки у реченнях, визначати їх морфологічні ознаки; виховувати повагу до фольклору, любов до природи; розвивати увагу, логічне мислення,
пам’ять.
Тип уроку: у
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 22-02-2013, 07:43
Зв’язне мовлення Письмовий cтислий переказ тексту, що вміщує розповідь про процес праці
Мета: на основі здобутих текстологічних знань формувати в учнів відповідні текстотворчі вміння, зокрема вміння виділяти в тексті головне й переказувати його, опускаючи все другорядне, менш істотне; удоскона
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 22-02-2013, 07:42
8 клас
ВСТАВНІ РЕЧЕННЯ, РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ ПРИ НИХ
Мета: поглибити знання восьмикласників про вставні конструкції, зокрема про вставні речення; сформувати вміння правильно розставляти розділові знаки та інтонувати речення зі вставними конструкціями; розвивати творчі вміння складати синтаксичн
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 21-02-2013, 18:27
Тематичне тестування (тема: Сполучник, правопис сполучників).
Мета: з’ясувати рівень засвоєння знань і сформованості вмінь та навичок стосовно теми “Сполучник, правопис сполучників”; закріплювати вміння застосовувати здобуті теоретичні знання на практиці, навички самостійної роботи, розвивати л
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 21-02-2013, 17:23
Тема: Написання сполучників разом і окремо.
Мета: пояснити правила написання сполучників разом і окремо, формувати вміння визначати в словах орфограму “Написання сполучників разом і окремо”; виховувати повагу до влучного слова; розвивати увагу, логічне мислення, пам’ять.
Тип уроків: урок
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 21-02-2013, 17:20
Тема: Вживання сполучників у простому й складному реченнях.
Мета: закріпити знання учнів про функції сполучника, закріпити вміння розрізняти сполучники, що з’єднують однорідні члени речення, та сполучники, що з’єднують частини складного речення; розвивати логічне мислення, увагу, пам’ять.
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 21-02-2013, 17:08
Тема: Сполучник як службова частина мови. Сполучники сурядності й підрядності, їх види.
Мета: дати поняття про сполучник як службову частину мови, формувати вміння впізнавати сполучники в реченнях, визначати їхню функцію, розрізняти сполучники сурядності й підрядності; виховувати повагу до вл
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 21-02-2013, 17:06
Меню
Архів матеріалів