Зв’язне мовлення
Письмовий твір-розповідь про процес праці за власним спостереженням
Мета: на основі здобутих текстологічних знань формувати текстотворчі вміння, зокрема вміння складати роповідь про процес праці за власними спостереженнями; виховувати повагу до праці, до людей, які працюют
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 21-02-2013, 17:04
Тематичне тестування (тема: Прийменник, правопис прийменників)
Мета: з’ясувати рівень засвоєння знань і сформованості вмінь та навичок стосовно теми “Прийменник, правопис прийменника; закріплювати вміння застосовувати здобуті теоретичні знання на практиці, навички самостійної роботи, розвивати
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 21-02-2013, 17:01
Тема: Написання похідних прийменників разом, окремо і через дефіс.
Мета: закріпити знання про правопис прийменників разом окремо та через дефіс; формувати вміння визначати в словах орфограму “Написання прийменників разом, окремо і через дефіс” та обгрунтовувати вибір написання відповідним прав
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 21-02-2013, 16:57
Тема: Непохідні і похідні прийменники.
Мета: пояснити відмінність між прийменниками непохідними і похідними, особливості написання похідних прийменників разом і окремо; формувати вміння їх розрізняти, визначати спосіб утворення похідних прийменників; виховувати повагу до влучного й доречного с
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 21-02-2013, 16:54
Тема: Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб зв’язку в словосполученні та реченні.
Мета: поглибити знання учнів про прийменник як службову частину мови, формувати вміння розпізнавати прийменники в реченнях, визначати відмінкові форми іменних частин мови, з якими вживаються пр
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 21-02-2013, 16:52
ОКСАНА СЕНАТОВИЧ
(1941-1997)
Оксана Павлівна Сенатович народилася 2 січня 1941 року в Бережанах Тернопільської області, у родині сільських учителів. Писати почала ще у шкільні роки. У 1957 р. в колективному збірнику «Яблуневий цвіт» були вміщені її поезії.
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 20-02-2013, 19:16
ОКСАНА СЕНАТОВИЧ
МАЛИЙ ВІЗ
Червневе небо обтрушувало в озеро зорі. Зоряне озеро — як небо, здавалось, дай нурка і полетиш. Дмитрик полетів, намацав ногою дно неба, розплющив очі. Вхопився рукою за дишель Малого Воза і витягнув його з озера. Прогуркотів небом Великий Віз і заїхав за хмари.
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 20-02-2013, 19:09
Тема: Контрольна робота №4 з теми «Просте речення: однорідні члени речення, звертання, вставні слова.»
Мета: перевірити отримані з поданої теми знання.
Тип уроку: перевірка знань.
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 20-02-2013, 12:30
Тема: Звертання. Непоширені й поширені звертання. Розділові знаки при них
Мета: поглибити знання учнів про звертання, виробити вміння вживати розділові знаки при звертаннях, використовувати їх у зв’язному мовленні; розвивати уважність, мислення учнів; виховувати любов до рідного, слова, Укра
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 20-02-2013, 12:28
Тема: Узагальню вальне слово при однорідних членах речення. Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами.

Мета: навчальна: Навчити розрізняти узагальню вальні слова при однорідних членах речення; моделювати схеми речень з узагальню вальним словом при однор
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 20-02-2013, 12:26
Тема: Узагальню вальне слово при однорідних членах речення. Двокрапка й тире при узагальню вальних словах у реченнях з однорідними членами.

Мета: навчальна: Навчити розрізняти узагальню вальні слова при однорідних членах речення; моделювати схеми речень з узагальню вальним словом при одно
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 20-02-2013, 12:23
Тема: Речения з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але,і), кома між однорідними членами
Мета: навчити учнів розрізняти однорідні члени речення (головні і другорядні), виділяти їх у зв'язному висловлюванні; моделювати схеми речень з однорідними членами; формувати загальн
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 20-02-2013, 12:21
ТЕМА: Контрольна робота з теми «Речення»

МЕТА: перевірити отримані знання з теми «Речення»; виховувати повагу до фольклору, любов до природи, розвивати логічне й образне мислення, мовлення, спостережливість, пам’ять.
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 20-02-2013, 12:17
Тема: Види речень за метою висловлювання. Окличні речення. Розділові знаки в кінці речень.
Мета: ознайомити учнів з класифікацією речень за метою висловлювання, дати поняття про спонукальне речення; уточнити поняття про окличне речення; формувати вміння правильно інтонувати розповідні, питальні
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 20-02-2013, 12:13
Тема: Тематична контрольна робота №2 (тести).
Мета: перевірити рівень засвоєння знань учнями; удосконалювати вміння застосовувати теоретичні знання на практиці; розвивати комунікативні вміння та навички; формувати логічне мислення.
Тип уроку: перевірка знань.
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 20-02-2013, 12:10
Тема: Типи мовлення. Особливості побудови опису приміщення і природи. Сполучення в одному тексті різних типів мовлення.
Мета: поновити в учнів знання про типи і стилі мовлення; вдосконалювати вміння їх розпізнавати; навчати учнів правильно висловлювати і будувати думку; розвивати мислення; вихо
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 20-02-2013, 12:08
Тема: Навчальний усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення.
Мета: формувати вміння учнів докладно переказувати зміст почутого, дотримуючись вимог щодо типу мовлення; розвивати любов до людини праці..
Тип уроку: розвиток мовлення.
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 20-02-2013, 12:06
Літературний вечір «Лесиними стежками»
Святково прикрашений зал, в центрі – портрет Лесі Українки, виставка книг, учнівські малюнки до поетичних творів письменниці, фото, на яких зображено музей-садибу у Колодяжному.
Хотіла б я піснею стати
У сюю хвилину ясну,
Щоб вільно по світ
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 19-02-2013, 22:45
Меню
Архів матеріалів