УРОК № 9 Тема. Архітектура, образотворче та декоративно-ужитковемистецтво. Мета: скласти уявлення про розвиток архітектури на українських землях у XVI ст.;описувати видатні архітектурні пам'ятки цього періоду; характеризувати основні здобутки й до­сягнення в образотворчому та декоративно-ужит
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 30-03-2013, 21:52
УРОК № 8 Освіта, книговидання і літописання Мета:  скласти уявлення про розвиток української культури в XVI ст.; пояснювати, якими були умови розвитку куль­тури на українських землях у XVI ст.; характеризувати розвиток української мови у цей період; розповідати про розвиток шкільництва; в
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 30-03-2013, 20:23
УРОК № 7 Тема. Військо Запорозьке. Перші козацькі повстання. Мета: дізнатися про виникнення Запорозької Січі; показуватина карті місця запорозьких січей-фортець та володінь Запорозької Січі; розповідати про утворення реєстрово­го козацтва та Війська Запорозького; визначати харак­терні риси пол
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 30-03-2013, 20:18
УРОК № 6 Виникнення українського козацтва та перших січей Мета : з'ясувати, як і чому виникло українське козацтво; роз­повідати про появу перших січей і діяльність Дмитра Вишневецького; характеризувати життя й побут козаків; продовжити формування навичок критичного мислення учнів; виховувати
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 30-03-2013, 20:15
УРОК № 5 Тема. Берестейська унія 1596 p. Мета: пояснювати передумови укладення церковної унії; склас­ти уявлення про процес укладення унії; з'ясувати наслід­ки утворення греко-католицької церкви; продовжити формувати навички аналізу історичного минулого; вихо­вувати почуття поваги до історично
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 30-03-2013, 20:12
УРОК № 4 Тема. Церковне життя другої половини XVI ст. Мета: скласти уявлення про розгортання реформаційних і контрреформаційних рухів на українських землях; оці­нювати значення діяльності православних братств; ви­значати особливості становища православної церкви; продовжувати формувати навички
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 30-03-2013, 20:09
УРОК № З Тема. Люблінська унія та її вплив на розвиток українських зе­мель. Мета: з'ясувати, якими були передумови укладення Люблін­ської унії; дізнатися, як на Люблінському сеймі відбулося об'єднання Польського королівства і Великого князівс­тва Литовського в єдину державу; показувати на кар
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 30-03-2013, 20:07
УРОК № 2 Тема. Соціальна структура українського суспільства та еконо­мічне життя. Мета: дізнатися, якими були основні верстви тогочасного ук­раїнського суспільства; порівнювати становище непри- вілейованих і привілейованих груп населення; характе­ризувати особливості тогочасного економічного
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 30-03-2013, 20:03
УРОК № 1 Тема. Вступ до нової доби історії українських земель. Мета: охарактеризувати зміст і завдання курсу історії України; визначити джерела і періодизацію; з'ясувати, як працю­вати з підручником, атласом; розвивати в учнів інтерес до історії; виховувати повагу до історичного минулого своє
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 30-03-2013, 20:00
Борис Комар – український дитячий письменник і перекладач. Народився в с. Хвощевка Хорольського району Полтавської області. Хлопчик рано осиротів, втративши матір, і до 1941 року навчався в місцевій семирічній школі. У ній за завданням літературного гуртка збирав народні пісні, загадки, прислів'я та
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 28-03-2013, 19:53
Урок 24       7 клас Історія України Тема: Галицько-Волинська держава за наступників Данила Романовича. Мета: ·        характеризувати соціально-економічне та політич­не становище Галицько-Волинської держави за наступників Данила Гал
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 28-03-2013, 10:58
Урок 21 Історія України    7 клас Тема. Утворення Галицько-Волинської держави. Мета: ·      характеризувати процес становлення та зміцнен­ня Галицько-Волинської держави за Романа Мстиславича; ·      розвивати в учнів
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 28-03-2013, 10:51
І варіант 1.   Позначте причину політичної роздробленості Київської Русі. а)  Зростання феодальної власності на землю, посилення місцевої землевласницької знаті б)  Значний розвиток торгівлі, поява нових торговельних
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 28-03-2013, 10:46
Урок 17 Історія України   7 клас Тема. Політичний і соціально-економічний розвиток Київського, Чернігово-Сіверського та Переяслав­ського князівств у середині XII — першій половині XIII ст. Мета: ·               
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 28-03-2013, 08:59
Урок 16  ТЕМА. ФЕОДАЛЬНА РОЗДРОБЛЕНІСТЬ. ПОЯВА УДІЛЬНИХ КНЯЗІВСТВ ВАРІАНТ 1 Мета: ·                  познайомити учнів з причинами роздробленості Київської Русі; підвести їх до розуміння причин і на
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 28-03-2013, 08:52
Урок 15 Історія України   7 клас Тема. Київська Русь за Володимира Мономаха. Мета: ·      характеризувати процес посилення великок­нязівської влади за Володимира Мономаха та до­вести, що за його правління Київська Русь зазнає періоду піднесення; · &nb
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 28-03-2013, 08:49
Урок 14.   7 клас Тема: Київська Русь за наступників Ярослава. Мета: · ознайомити учнів з періодом міжкнязівських усобиць по смерті Ярослава, розкрити причини занепаду Київської держави за Ярославовичів та зміцнення її за Володимира Мономаха, · розвивати навички роботи з історичними дж
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 28-03-2013, 08:41
Урок №14    7 клас Історія України Тема. Київська Русь за наступників Ярослава. Володимир Мономах.   Мета. Проаналізувати становище Київської держави за наступників Ярослава, підкреслити складність історичного періоду. Визначити історичне значення Любецького з’їзду, рол
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 28-03-2013, 08:38
Меню
Архів матеріалів