УРОК 4 Тема. Вплив міжнародних відносин на землі України в першій третині XIX ст. Мета: з'ясувати, яке місце посідала Україна в системі міжна­родних відносин в пер. третині XIX ст.; розвивати в учнів уміння працювати з історичними джерелами, аналізувати їх, робити ви­сновки, виділяти головне і
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 24-03-2013, 13:18
УРОК З Тема. Включення західноукраїнських земель до складу Австрійської імперії Мета: охарактеризувати адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ українських земель у складі Австрій­ської імперії наприкінці XVIII —на початку XIX ст., а також з'ясувати соціальне та національне с
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 24-03-2013, 12:59
УРОК 2 Тема. Включення українських земель до складу Російської імперії Мета: формувати в учнів знання про адміністративно-тери­торіальний та регіональний поділ українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII —на поч. XIX ст., а також охарактеризувати чисельність та етнічний скла
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 24-03-2013, 12:54
Вступ Мета: ознайомити учнів із завданням і структурою курсу «Іс­торія України» у 9 класі, його хронологічними межами та періоди­зацією; зі змістом та побудовою підручника, атласів, робочих зо­шитів, додатковою навчальною та енциклопедичною літературою, електронними та Інтернет-ресурсами; визначи
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 24-03-2013, 12:52
8 клас Відокремлені означення. Мета: поглибити знання учнів про відокремлені означення, ознайомити  з основними способами морфологічного вираження відокремлених означень, їх місцем у реченні відповідно до означуваного слова; формувати вміння знаходити у тексті відокремлені й невідокрем
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 23-03-2013, 23:19
Всі план конспекти з української мови у 6 класі   скачати  ykranska-mova-6-klas-plani-konspekti-yrokv.rar [1,48 Mb]  
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 23-03-2013, 19:35
Кількісні числів­ники (цілі, дробові, збірні) та порядкові.  Мета: поглибити знання учнів про числівник як час­тину мови, пояснити поділ числівників на групи; навчити знаходити числівники у тек­сті, відрізняти від інших частин мови, що ма­ють числове значення; виховувати в учнів кмітливість
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 23-03-2013, 19:22
Схеми граматичних розборів (фонетичний, орфоепічний, морфемний, словотвірний, морфологічний, синтаксичний) Фонетичний розбір 1.    Записати слово у фонетичну транскрипцію. 2.    Поділити слово на склади, визначити відкриті, закриті й наголошені склади. 3. 
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 23-03-2013, 19:00
Календарне планування з англійської мови 5,6,7,8,9 класи   скачати 5-9k-t-plan-English-Nesvit.rar [1,07 Mb] 
 
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 23-03-2013, 09:09
Календарно-тематичне планування "Your English Self” (академічний рівень) 10 клас     Скачати  planuvannia_kalinina_10.rar [20,63 Kb]
 
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 23-03-2013, 09:06
Календарно - тематичне планування уроків англійської мови на  2012-2013 навчальний рік в11 класі Академічний рівень (За Л. В. Калініна. Англійська мова. Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Київ: Наш час – 2011).
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 23-03-2013, 08:54
Тема.    Розвиток зв'язного мовлення. Докладний письмовий переказ тексту з описом природи. Мета:   навчити учнів складати письмові перекази текстів розповідного характеру з елементами опису природи; розвивати писемне мовлення, логічне мислення, творчу уяву; збагачувати
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 22-03-2013, 21:58
Контрольний диктант. Контрольне читання мовчки. Тема. перевірити рівень сформованості мовних умінь та орфографічних навичок школярів, вміння читати в належному темпі, усвідомлювати основний зміст прочитаного; розвивати логічне мислення, пам'ять, увагу. текст диктанту 
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 22-03-2013, 21:54
Тема.   Розбір прикметника як частини мови. Узагальнення й систематизація вивченого про прикметник. Мета:  узагальнити й систематизувати знання учнів про прикметник як частину мови, дати зразок розбору прикметника; розвивати пам'ять, увагу, культуру усного й писемного мовлення; вих
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 22-03-2013, 21:53
Микола Хвильовий  Я (РОМАНТИКА) "Цвітові яблуні” З далекого туману, з тихих озер загірної комуни шелестить шелест: то йде Марія. Я виходжу на безгранні поля, проходжу перевали і там, де жевріють кургани, похиляюсь на самотню пустельну скелю. Я дивлюсь в даль.— Тоді дума за думою, як амазо
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 22-03-2013, 18:43
Урок № 70 ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ ЗА РІК   Презентація скачати Urok-70-Pdbittya-pdsumkv-za-rk.rar [2,86 Mb] 
 
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 20-03-2013, 10:44
Урок № 69 РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ У ПРОСТОМУ УСКЛАДНЕНОМУ РЕЧЕННІ   Презентація скачати Urok-69-Rozdlov-znaki-u-prostomu-uskladnenomu-rechenn.rar [2,96 Mb] 
 
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 20-03-2013, 10:42
Урок № 68 ДІЛОВІ ПАПЕРИ. ПРОТОКОЛ   Презентація скачати Urok-68-Dlov-paperi.-Protokol.rar [2,45 Mb] 
 
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 20-03-2013, 10:11
Меню
Архів матеріалів