УРОК № 33 Тема. Запорозька Січ у другій половині XVII ст. Кошовий отаман Іван Сірко. Мета: з'ясувати особливості розвитку Січі у складі Гетьман­щини; схарактеризувати роль Запорозької Січі у воєнно- політичних подіях другої половини XVII ст.; розповідати про кошового отамана І. Сірка; визначат
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 1-04-2013, 10:14
УРОК № 32 Тема. Україна в 70—80-ті pp. XVII ст. Завершення періоду Руї­ни. Мета:охарактеризувати останній етап боротьби сусідніх дер­жав за землі козацької України; дати оцінку цим подіям; визначити роль козацької еліти у цих подіях; удосконали­ти навички давати оцінку історичним явищам; виховув
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 1-04-2013, 10:08
УРОК № 31 Тема. Україна в 60—70-ті pp. XVII ст. Мета: розповісти про гетьманство П. Дорошенка і його спроби об'єднати під гетьманською булавою всі українські землі; охарактеризувати втручання у внутрішні справи України сусідніх держав; дати оцінку запеклій боротьбі за Пра­вобережжя між сторона
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 1-04-2013, 10:05
УРОК №ЗО Тема. Розкол козацької України. Андрусівське перемир'я. Мета: з'ясувати причини громадянської війни, що спалахну­ла в Україні і призвели до її розколу на Правобережну і Лівобережну Гетьманщину; дати оцінку Андрусівському перемир'ю; формувати уміння аналізувати, узагальнюва­ти та критич
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 1-04-2013, 10:02
УРОК № 29 Тема. Гетьманування І. Виговського. Початок Руїни. Мета: дати оцінку правління гетьмана І. Виговського; поясни­ти причини і наслідки україно-московської війни 1658— 1659 pp.; з'ясувати причини громадянської війни, що спа­лахнула в Україні й призвела до її розколу на Правобережну і Лів
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 1-04-2013, 09:59
УРОК № 28 Тема: Оцінювання навчальних досягнень учнів Мета  за темою «На­ціонально-визвольна війна українського народу середи­ни XVII ст. Відродження Української держави», здійснити тематичне оцінювання знань, умінь і навичок, набутих учнями впродовж вивчення теми; удосконалю­вати набуті
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 1-04-2013, 09:57
УРОК № 27 Тема. Узагальнення знань учнів за темою «Національно-ви­звольна війна українського народу середини XVII ст. Відродження Української держави». Мета: повторити, узагальнити та закріпити знання, набуті учня­ми впродовж вивчення теми; розвивати вміння та навич­ки, які формувалися на поперед
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 1-04-2013, 09:54
УРОК № 26 Тема.Воєнно-політичні події 1654—1657 pp. Мета:розповідати про перебіг воєнних дій у 1654—1655 рр.; пояснювати, як і чому відбулася зміна зовнішньополі­тичної орієнтації Б. Хмельницького; характеризувати дії українського війська в Польщі в 1657 р.; давати оцінкуБ. Хмельницькому як люд
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 1-04-2013, 09:50
Меню
Архів матеріалів