ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ ТВОРУ Слово «твір» походить від слова «творити», що означає писати самостійно, не списуючи звідкись, не переказуючи підручник чи інше джерело. Письмова робота (твір) має повністю відповідати темі. У творі-роздумі не слід підміняти роздум (аргументацію, тези) розповіддю.
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 27-05-2013, 00:18
Як готувати докладний переказ тексту із творчим завданням 1. Прочитати (або прослухати) текст. 2.    Визначити стиль, тип, жанр мовлення, тему та основну думку висловлювання. 3. З'ясувати значення незнайомих слів. 4.    Висловити власну думку про прочи
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 27-05-2013, 00:17
Як оформляти доручення В особистому дорученні пишеться: 1)   назва документа; 2)   хто доручає (прізвище, ім'я, по батькові); 3)   кому доручається (прізвище, ім'я, по батькові в давальному відмінку); 4)   що доручається (числові дані
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 26-05-2013, 02:07
Як працювати над виписками 1.Виберіть з тексту потрібний матеріал і випишіть його на картки як цитати в такій послідовності: цитата, прізвище та ініціали автора твору, назва твору, видавництво, рік і місце видання, розділ книги чи том, сторінка. 2. Чужі слова потрібно наводити з абсолютно
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 26-05-2013, 01:06

  Як працювати над твором-описом місцевості в художньому стилі 1. Вдало   дібрати   фактичний   матеріал   (виділіть   об'єкти,   що   складають   основу опису місцевості) і підготувати план майбутнього твору. 2. Дібрати яскравий заголово
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 26-05-2013, 00:17
Як працювати над вибірковим переказом текстів 1.     Прочитайте текст. 2.     Визначте його тему й основну думку. 3.     Вдумайтеся в тему, запропоновану для вибіркового переказу. 4.     Виберіт
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 26-05-2013, 00:16
  Пам'ятка «Як виконувати роботу над помилками» 1. Уважно прочитай слово, в якому допущена помилка. Знайди його в словнику, запиши. 2. Підкресли у слові орфограми, постав наголос. 3. Визнач частину мови, до якої належить слово (усно). 4.  Поясни орфограму, повтори відповідне правило
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 26-05-2013, 00:14
Як оформляти протокол Протокол повинен містити такі реквізити: 1)  назву виду документа; 2)  порядковий номер протоколу; 3)назва заходу, який протоколюється (нарада, засідання, збори); 4)  назва організації, де проводиться захід; 5)  дата проведення заходу; 6)  мі
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 26-05-2013, 00:05
Поради щодо написання твору-оповідання
•   Описуючи події, покажіть героїв у дії, а не тільки розповідайте про них; •   включайте в оповідання (якщо це відповідає темі й основній думці) описи природи, обставин, місця, зовнішності героїв; •  &nb
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 26-05-2013, 00:04
Послідовність у роботі над рефератом Добір двох-трьох першоджерел відповідно до теми. Обмірковування меж теми, осмислення головної думки реферату. Опрацювання     дібраних     джерел    (помітки,     виписки, систе
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 26-05-2013, 00:03
Як працювати над твором-роздумом дискусійного характеру публіцистичного стилю 1.  Обов'язковими складовими частинами твору-роздуму є теза (основна думка), аргументи (обгрунтування висловленої думки) і висновок. 2.  В основу власного роздуму покладіть питання, яке викликає незгоду між
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 26-05-2013, 00:01
Поради щодо написання твору-роздуму: •  дотримуйтеся будови тексту-роздуму (теза, аргументи, висновок); •  чітко викладіть тезу, яку треба довести; •   в основній частині наведіть два-три переконливі докази, які найкраще аргументуватимуть ваші міркування (приклади
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 26-05-2013, 00:00
ПАМ'ЯТКА «Як складати твори на морально-етичну тему в публіцистичному стилі» 1. Продумати тему твору та його зміст. 2. Опрацювати необхідну літературу. 3. Визначити основну думку твору. 4. Продумати послідовність твору-роздуму, дотримуючись його композиційних особливостей (вступ, основн
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 25-05-2013, 23:59
Тлумачний словник Бібліографія — перелік книжок, журналів, статей із зазначенням вихідних даних (місце і рік виходу, видавництво тощо); покажчик літератури. Гречний - 1. Шанобливо ввічливий у поводженні з людьми; чемний.2. Який виражає шанобливість, вві
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 25-05-2013, 23:57
Тести з української літератури по творчості Васильченка
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 24-05-2013, 13:13
Тести з української літератури по творчості Винниченка
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 24-05-2013, 13:13
Тести з української літератури по творчості Ольги Кобилянської
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 23-05-2013, 11:07
Тести з української літератури по творчості В.Стефаника
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 23-05-2013, 10:54
Меню
Архів матеріалів