Першоджерела історичної пам'яті Було літо 1113 року, теплий вітерець проник у вузьке ві­конце келії, приголубив стомлені повіки ченця, ворухнув дов­гою бородою. День за днем, місяць за місяцем, рік за роком старий чернець Києво-Печерського монастиря Нестор опису­вав минувшину. Він не помічав, я
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 14-07-2013, 15:21
Хай живе і благоденствує Україна! До незалежності Україна йшла довгим, тяжким і жертов­ним шляхом, дорого за неї заплатила. У підвалині україн­ської державності — століття боротьби наших предків, у якій кристалізувалася ідея самостійності, і символізована насампе­ред в іменах Шевченка та Франка
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 13-07-2013, 15:20
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Методика проведення контрольного переказу відзначається більшою самостійністю учнів у роботі з текстом, ніж під час написання навчальних переказів. Під час державної підсумкової атестації робота повинна ви­конуватися самос
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 12-07-2013, 16:03
 Український центр Європи Це гарне місце. Води Тиси і дорога, що в'ється вздовж неї, малюють на землі витончений античний візерунок; щільно вкриті лісом гори підходять близько і круто, створюючи вра­ження не тільки захищеності, а й відчуженості від світу, на­віть найближчого. Встановлення к
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 11-07-2013, 16:04
План-конспект. Тема. Леся Українка. "Мрії", "Як дитиною бувало".Образ мужньої, сильної духом дівчинки, її життєрадісний погляд на світ, вільнолюбство, впевненість, розвинена уява.
Додав: larisa
Коментарів: 0
Додано: 11-07-2013, 15:49
Багатство української мови Усе життя наше пов'язане з мовою. Завжди ми шукаємо найточнішого вираження думок або почуттів словом. Можли­вості нашого пізнання безмежні, і невичерпні можливості роз­витку мови. Тому треба постійно піклуватися про здоров'я нашого слова, оберігати його коріння, леліят
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 10-07-2013, 16:06
Цілюща сила пісні й любові Скільки з уст народу нашого можна почути різних легенд, переказів, скільки пісень, приказок, співаночок, оповідок — трагічних і смутних, веселих і безжурних, - скільки всіх цих багатств можна записати по наших українських селах, хуто­рах! Кілька років тому в Чигирині
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 9-07-2013, 16:08
Перлина Поділля Національний природний парк «Подільські Товтри» - осе­редок збереження ландшафтного та біологічного різноманіт­тя, історико-культурної спадщини Поділля. Він також є цен­тром оздоровчого й пізнавально-спортивного туризму. У 1995 році в Софії була прийнята Всеєвропейська страте­гі
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 8-07-2013, 16:10
Захоплення Добре, коли діти захоплюються. У захопленнях виховують­ся звички творчої людини, нахили, виробляється характер. Але багато що залежить від того, чим захоплюватися, чи ви­стачає в тебе волі довести до кінця розпочату справу. І біда, коли ці захоплення нерівні, поривчасті, носять випадк
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 7-07-2013, 16:10
Символ щедрого таланту В історії науки небагато імен, які були б відомі на світово­му рівні, знані кожною освіченою людиною. Ім'я Софії Васи­лівни Ковалевської - видатного вченого-математика, механі­ка і астронома, першої в світі жінки - професора і академіка, обдарованої письменниці, публіцистк
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 6-07-2013, 16:12
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Переказ (переказування) з певною метою використовується на заняттях практично з усіх предметів. Головною метою пе­реказів на уроках української мови є формування в школярів комунікативних умінь. Цим і визначається специфіка роботи над переказами різних видів, кожний з яких
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 5-07-2013, 16:14
Унікальний українець Патріот і меценат Петро Яцик належав до того рідкісного типу людей, які вже з першого погляду викликають глибоку довіру. Ще не знаєш, хто і яка людина, та навіть і приблизно не здогадуєшся про те, але вже відчуваєш: вона не прагне видаватися кимось кращим чи значнішим, аніж
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 4-07-2013, 16:52
Найбільша святість Немає в людини нічого милішого над Батьківщину, над свою рідну землю! Де хто народився, де провів безтурботні ди­тячі роки, до тієї землі прив'язується він усією душею своєю на ціле життя. А хто змушений буває відірватися від Батьків­щини, той мріє завжди про неї, як про святі
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 4-07-2013, 16:22
Збірник переказів пропонується для проведення державної підсумкової атестації з української мови випускників усіх ти­пів загальноосвітніх навчальних закладів. Державна підсумкова атестація є формою контролю за від­повідністю освітнього рівня випускників загальноосвітніх на­вчальних закладів І, I
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 4-07-2013, 16:00
Одинадцятикласники повинні навчитися самостійно, повно, з ураху­ванням комунікативних завдань, будувати текст (твір); висловлювати власну думку, зіставляти її з іншими думками; розв’язувати обговорюва­ний предмет (літературний твір) із власним життєвим досвідом; добира­ти переконливі докази для
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 1-07-2013, 11:52
Меню
Архів матеріалів