Розгорнулась земля, наче книжка   (дороги, дороги, дороги).   Зашуміла трава і принишкла,   простелилась нам юним під ноги.
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 12-12-2013, 15:23
Був собі дід Андрушка, а в нього — баба Марушка, а в баби — донечка Мінка, а в дочки — собачка Хвінка, а в собачки —товаришка, киця Варварка, а в киці — вихованка, мишка Сіроманка.   Раз весною взяв дід лопату та мотику, скопав у городі грядку велику, гною трохи наносив, грабельками підпушив;
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 12-12-2013, 15:18
Підсумкова контрольна робота з біології за І семестр 8 клас
І рівень
Виберіть правильне твердження
1.Гетеротрофи – це організми, які живляться:
А) неорганічними речовинами;
Б) органічними речовинами;
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 12-12-2013, 12:46
Сценарій нового року Новый год 2014. 
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 12-12-2013, 12:43
Александр Блок - известная личность, гениальный поэт. Каким он был? Любил ли он свой народ? Природу? Кого лю­бил? О чем мечтал? На все эти вопросы можно найти ответы в строках его произведений. Я хотела бы рассказать о юноше­ской лирике Блока, его раннем творчестве. Может быть, по­тому, что мне наиб
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 12-12-2013, 12:32
СОЧИНЕНИЯ ПО РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ А. А. БЛОК Лирический герой А. А. Блока Блоку —верьте. Это настоящий — волею божией — поэт и человек бесстрашной ис­кренности. М. Горький Стихотворения настоящего поэта являются его дневни­ком, отражением мыслей человека в момент создания очередного шедевра. Ведь л
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 12-12-2013, 12:28
Игорь Северянин - необычный поэт, творчество которого сочетало "классическую банальность и мелодическую музы­кальность". Его стихи, насыщенные музыкой,зажигали огонек счастья в сердцах читателей. Как поэт, Северянин нахо­дит себя в 1907 году, когда определил свое место в жизни: "Не изменяй намеченно
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 12-12-2013, 12:27
Урок № 28.
Складнопідрядне речення. Тренувальні вправи
Мета: повторити відомості про складнопідрядне речення, його види; удосконалювати пунктуаційну грамотність;
розвивати мовлення, увагу, логічне та практичне мислення;
виховувати духовність, працелюбність, любов до рід
Додав: maria
Коментарів: 0
Додано: 11-12-2013, 15:11
Судьба,личность и творчество Николая Степановича Гу­милева вызывают сейчас большой интерес. Это неудивитель­но, так как его творчество полно смелости, новизны,остроты чувств, взволнованной мысли. Гумилев был необоснованно причислен к участникам контрреволюционного движения и расстрелян в 1921 году (
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 11-12-2013, 13:54
СОЧИНЕНИЯ ПО РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ В. Я. БРЮСОВ Мои размышления над строкой В. Я. Брюсова Вокруг талантливые трусы И обнаглевшая бездарь!.. И только вы, Валерий Брюсов, Как некий равный государь... И. Северянин Мне кажется,что поэзия Валерия Брюсова стоит как-то особняком от основного потока"серебря
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 11-12-2013, 13:53
СОЧИНЕНИЯ ПО РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ В. Я. БРЮСОВ Мои размышления над строкой В. Я. Брюсова Вокруг талантливые трусы И обнаглевшая бездарь!.. И только вы, Валерий Брюсов, Как некий равный государь... И. Северянин Мне кажется,что поэзия Валерия Брюсова стоит как-то особняком от основного потока"серебря
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 11-12-2013, 13:52
САВА ЧАЛЫЙ
Драматические сцены на южнорусском языке

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

П е т р о Ч а л ы й – старшина козацкий

П а в л о Б у л ю к - старшина козацкий

А н д р и й Г о р д и й - старшина козацкий
А н т и н Г а й д а р е в и ч - старшина козацки
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 10-12-2013, 22:57
Урок № 27.
Робота над помилками, допущеними у контрольному творі. Складнопідрядні речення з підрядними обставинними
Мета: поглибити знання дев’ятикласників про основні типии підрядних обставинних частин, їх місце в складнопідрядних реченнях відповідно до головної частини; формувати заг
Додав: maria
Коментарів: 0
Додано: 10-12-2013, 22:55
  Тема. Наталка як уособлення кращих рис української жінки   Мета: охарактеризувати головну героїню Наталку, розкрити її зовнішню та внутрішню красу; виробляти вміння й навички характеризувати образи, внутрішній світ героїв; удосконалювати вміння працювати з текстом, формувати в
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 10-12-2013, 22:48
Тема: Осип Турянський «Поза межами болю». Духовна воля до життя. Ідея перемоги духа над матерією. Мета: поглибити знання учнів про творчий світ Осипа Турянського; з'ясувати типологію та генезис формування особливостей образів-символів «Поза межами болю» з огляду на біографію і под
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 10-12-2013, 22:44
Мета: ознайомлювати дітей з оберегами української родини, пробуджувати пізнавальні інтереси до історії свого родоводу, української нації, її культури і побуту; виховувати глибокі почуття любові до батьків, роду свого, почуття пошани до людей, праці, гордості за майстерність родичів, близьких; сприят
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 10-12-2013, 01:00
Сценарі для проведення нового року на тему : «Старі казки на новий лад»
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 10-12-2013, 00:58
  Мета: вчити учнів вдумливо, виразно читати й розуміти прочитане; розвивати навички читання вголос з елементами коментарю, спостереження за текстом, уміння робити висновки на основі прочитаного, будувати власне висловлювання з опорою на текст твору;виховувати емоційно-ціннісне ставлення до пр
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 10-12-2013, 00:55
Меню
Архів матеріалів
Популярні матеріали