Тема уроку: Життєвий і творчий шлях Лесі Українки. Роль родини, культурного оточення й самоосвіти у формуванні світобачення письменниці.
Мета:
- розширити й поглибити знання учнів про життєвий і творчий шлях Лесі Українки; визначити роль родини, культурного оточення й самоосвіти у ф
Додав: maria
Коментарів: 0
Додано: 28-02-2014, 23:59
9 клас
Урок № 45.
Тарас Шевченко «І мертвим, і живим, і ненародженим …» Продовження теми земляків у посланні. Викриття конформізму. Настроєві інтонації твору (суперечка, пересторога, заклик)
Мета: поаналізувавши поетичне послання, учні мають усвідомити та з’ясувати історичні передумов
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 28-02-2014, 00:10

Методи і форми роботи з розвитку творчих компетентностей учнів на уроках української літератури

План
Вступ. 2
І. Творчий підхід учителя до викладання української літератури. 4
??. Діалогічні форми та методи навчання на уроці літератури. 9
III. Підвищ
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 27-02-2014, 21:24
Поняття про фольклор України та український фольклор
Поняття "фольклор України" та "український фольклор" не тотожні. Так склалося історично, що споконвіку на території теперішньої України жили й представники інших етносів.

У Києві, наприклад, з давніх давен існувала єврейська колон
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 27-02-2014, 13:19

Стилі сучасної української літературної мови
1. Стилі сучасної української літературної мови. Стильові риси і мовні засоби, функція, сфера спілкування та жанри реалізації.
Стиль (від латин. Stilus - паличка для письма). Сталь літературної мови - різновид мови (її функціонувальна підс
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 27-02-2014, 13:13
Службові частини мови (прийменник, сполучник, частка)

План.

1. Сполучник.

2. Правопис сполучників.

3. Вигук.

4. Прийменник.

5. Правопис прийменників.

6. Правопис часток.

Сполучник

Сполучником називаєть
Додав: maria
Коментарів: 0
Додано: 26-02-2014, 16:11
ЗАГАЛЬНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ У СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Затверджені наказом МОН україни №371 від 5.05.2008 року
Удосконалення загальної середньої освіти спрямовано на переорієнтацію процесу навчання на розвиток особистості учня, навчання його самостій
Додав: maria
Коментарів: 0
Додано: 26-02-2014, 16:08
Карел Чапек історія створення твору «Війна з саламандрами»
Мене запитали, як виник у мене задум написати «Війну з саламандрами» і чому я обрав саме саламандр, щоб зробити з них носіїв ідеї свого так званого роману-утопії про загибель людської цивілізації. Що ж, коли розповідати відверто, як вин
Додав: maria
Коментарів: 0
Додано: 26-02-2014, 16:04
Річард Олдінгтон аналіз роману "Смерть героя"
За своє досить довге життя, а прожив він трохи більше сімде¬сяти років, Річард Олдінгтон створив не так вже й багато художніх творів. Крім кількох поетичних збірок («Образи», «Образи війни», «ббрази бажань» та іп.), з-під його пера вийшло сім романі
Додав: maria
Коментарів: 0
Додано: 26-02-2014, 15:57
План конспект Підготовка до написання нарису про людину – представника певної професії.
Мета:систематизувати знання про публіцистичний стиль,ознайомити з жанром публіцистичного стилю – нарисом та його особливостями, розвивати вміння учнів аналізувати текст даного стилю, навички логічного мис
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 25-02-2014, 21:23
План конспект Тема уроку: Речення, його граматична основа (підмет і присудок). Речення з одним головним членом (загальне ознайомлення).
Мета: поглибити засвоєні в початкових класах знання про основні ознаки речення; удосконалити вміння відрізняти словосполучення від речення; формувати вміння ви
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 25-02-2014, 21:20
План конспект
Тема уроку: Словосполучення. Головне й залежне слово в словосполученні. Граматична помилка та її умовне позначення
Мета: розкрити сутність словосполучення як одиниці синтаксису; навчити учнів самостійно складати словосполучення та виділяти їх у реченні; ознайомити учнів із су
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 25-02-2014, 21:15
План конспект на тему: Складні речення із сурядним і підрядним зв’язком. Розділові знаки у таких реченнях Мета: поглибити знання учнів про складне речення, ознайомити їх з особливостями складного речення з сурядним і підрядним зв'язком, формувати уміння і навички правильно визначати структуру
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 25-02-2014, 01:42

"Функціональні стилі сучасної української мови”

ПЛАНВступ
Стиль (від латин. Stilus – паличка для письма). Сталь літературної мови – різновид мови (її функціонувальна підсистема), що характеризується відбором таких засобів із багатоманіт
Додав: maria
Коментарів: 0
Додано: 23-02-2014, 22:52
Частка як службова частина мови
Частка — це службова частина мови, яка надає слову чи реченню додаткових відтінків або служить для творення деяких граматичних форм і нових слів.
Походження назви
Стародавні латиняни називали частку particula. У нашій мові термін частка з'являєтьс
Додав: maria
Коментарів: 0
Додано: 23-02-2014, 22:49
Прийменник як службова частина мови
Прийме?нник — службова частина мови, яка разом з відмінковими закінченнями іменників, займенників і числівників виражає відношення між словами у реченні.
Прийменники не мають самостійного лексичного значення, тому членами речення не виступають.
Додав: maria
Коментарів: 0
Додано: 22-02-2014, 16:10
Дієслово - самостійна частина мови, що позначає дію або стан предмета як процес і відповідає на питання що робити? що зробити?
Українська мова
В українській мові дієслово має 5 типових форм. Ці форми можна розпізнати за характерними закінченнями:
неозначена форма (інфінітив): пи
Додав: maria
Коментарів: 0
Додано: 22-02-2014, 16:02
Сценарий  к 8 Марта   1.Дорогие, любимые мамы и бабушки! Лучше вас на свете нет! Примите от нас, наши милые, Первый весенний букет!
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 21-02-2014, 21:01
Меню
Архів матеріалів