Урок №31. ЗМ№7. Особливості побудови художнього і наукового описів. Твір-опис предмета за власним спостереженням у художньому стилі
Мета: ознайомити учнів зі світом рослин; пробуджувати пізнавальний інтерес до рослин; вчити складати тексти-описи за власним спостереженням у художньому стилі;
Додав: maria
Коментарів: 0
Додано: 29-10-2014, 23:56
Іван Франко "Фарбований лис"

Жив собi в однiм лiсi Лис Микита, хитрий-прехитрий. Кiлька разiв гонили його стрiльцi, травили його псами, заставляли на нього залiза* (* Залiзо — пастка.) або пiдкидали йому затруєного м'яса, нiчим не могли йому доїхати кiнця. Лис Микита кпив* (* Кпити — глу
Додав: maria
Коментарів: 0
Додано: 29-10-2014, 23:44
Урок №30. Речення з однорідними членами. Тренувальні вправи
Мета: закріпити знання учнів про речення з однорідними членами, вміння визначати узагальнювальні слова при однорідних членах, правильно інтонувати такі речення, розставляти в них розділові знаки, уживати однорідні члени речення з уза
Додав: maria
Коментарів: 0
Додано: 29-10-2014, 23:02
Урок № 29. Узагальнювальне слово при однорідних членах речення. Дво­крапка і тире при узагальнювальних словах у реченнях з одно­рідними членами
Мета: поглибити знання учнів про однорідні члени речення, навчити розрізняти узагальнювальні слова при них; формувати навички пунктуаційної грамотнос
Додав: maria
Коментарів: 0
Додано: 29-10-2014, 22:09
Урок №28. Робота над помилками, допущеними в тестових завданнях. Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і). Кома між однорідними членами речення
Мета: поглибити поняття про однорідні члени речення; формувати вміння визначити в реченнях однорідні члени, правильн
Додав: maria
Коментарів: 0
Додано: 29-10-2014, 21:24

ЯК ЗДІЙСНИТИ САМОАНАЛІЗ УРОКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Самоаналіз уроку - інструмент самовдосконалення вчителя, засіб формування й розвитку професійних якостей педагога, що виявляються передовсім у його вмінні чітко сформулювати мету та завдання уроку, спланувати навчальну роботу і передба
Додав: maria
Коментарів: 0
Додано: 27-10-2014, 21:08
Самоаналіз уроку української мови

Специфіка уроку полягає в нетрадиційному його проведенні. Тип уроку –
інформаційно – ігровий проект (урок формування практичних умінь і навичок).
Однотипність уроку знижує учнівську активність, притупляє увагу.
Нестандартна форма
Додав: maria
Коментарів: 0
Додано: 27-10-2014, 21:07
Відповіді, розв’язання та вказівки до оцінювання 5 клас 1. Відповідь: 2400метрів. З умови задачі випливає, що відстань між першою і третьою зупинками 600 м, отже між першою і другою – 300 м. зупинок у нас 9, а відстаней між ними вісім, отже 300 помножити на вісім дорівнює 2400 метрів. О
Додав: maria
Коментарів: 0
Додано: 21-10-2014, 02:03
Завдання математичної олімпіади 5 клас 1. Дев1ять автобусних зупинок розташовані на прямій вулиці так, що відстані між будь – якими двома сусідніми зупинками однакова. Між першою і третьою зупинками відстань 600 м. яка відстань між першою і останньою? 2. Запишіть число 2010 за допомогою
Додав: maria
Коментарів: 0
Додано: 21-10-2014, 02:01
Урок №27. Контрольна робота № 2 з теми «Словосполучення Речення. Головні й другорядні члени речення» (тестові завдання) Мета:
- навчальна: перевірити знання учнів про головні й другорядні члени
речення;
- розвивальна: розвивати вміння школярів виконувати тестові завдання;
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 19-10-2014, 23:42
Урок № 26. Головні та другорядні члени речення. Тренувальні вправи Мета: вдосконалювати вміння учнів визначати в реченнях головні та другорядні члени речення; розвивати навички самостійної роботи, увагу, пам’ять, логічне мислення; виховувати любов до мови, природи. Тип уроку: узагальненн
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 19-10-2014, 21:45
Урок №25. Обставина. Способи вираження обставини Мета: сформувати поняття обставина, формувати вміння розпізнавати їх у реченнях, поширювати речення обставинами; розвивати логічне й образне мислення, мовлення, спостережливість, пам’ять виховувати повагу до фольклору, любов до природи. Тип уро
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 19-10-2014, 20:01
Урок №24. Другорядні члени речення. Означення. Способи вираження означення Мета уроку:поглибити знання учнів про другорядні члени речення, ознайомити з поняттям «означення»; формувати вміння ставити питання до означень,розрізняти означення в реченні, виділяти їх умовними позначками,розвивати вміннн
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 14-10-2014, 18:52
Як запобігти насильству в сім’ї

Мета: ознайомити з термінологією насильства, сформувати уявлення про різноманітність про¬явів насильства; розвивати навички аналізу та порівняння; виховувати повагу до думки іншої люди¬ни, права приймати своє рішення

Хід заняття
1. Розповід
Додав: maria
Коментарів: 0
Додано: 14-10-2014, 18:15
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з планування діяльності загальноосвітнього навчального закладу ЗМІСТ Вступ………………………………………………………… 1. Принципи та види планування………………………… 2. Стратегічне планування………………………………… 2.1. Структура стратегічного планування діяльності закладу……………………………………………………… 2.2. Ос
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 13-10-2014, 23:17
Урок №23. Додаток як другорядний член речення. Способи вираження додатка Мета: подати теоретичні відомості про прямий і непрямий додаток; сформувати уміння і навички визначати додаток у реченні: відрізняти його від інших членів речення; будувати висловлювання, вживаючи правильно прямі і непрямі дод
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 13-10-2014, 00:33
Урок №22. Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина Мета: поглибити знання учнів про другорядні члени речення; фор- мувати навички розпізнавання їх у реченнях, різних за метою висловлювання; дати поняття про поширені та непоширені речення; удосконалювати вміння роб
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 12-10-2014, 23:21
Урок №21. ЗМ№6. Типи мовлення (різновид текстів): розповідь, опис, роздум. Особливості побудови розповіді на основі власного досвіду. Навчальний твір-розповідь Мета: повторити з учнями типи мовлення, навчати учнів розрізняти тексти різних типів, складати висловлювання різних типів, розвивати мовлен
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 12-10-2014, 22:27
Меню
Архів матеріалів