У навчальному посібнику «Практичний курс української мови» у зручній і доступній формі розглядаються питання основних розділів української мови —
лексикології, фразеології, орфоепії, орфографії і пунктуації. Наведено різноманітні схеми, таблиці, приклади перекладу з російської мови на українс
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 27-01-2013, 11:09
ВСТУП
Рушійною силою розвитку України є формування потужного освітнього потенціалу нації, досягнення найвищої якості підготовки фахівців у всіх галузях. Розв’язання цього завдання вимагає нової стратегії освіти, створення сучасних вищих навчальних закладів європейського рівня
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 27-01-2013, 11:06
У виданні подано найбільш поширені категорії й поняття соціальної педагогіки. Публікація адресована соціальним педагогам та соціальним працівника, учителям, іншим практикам соціальної сфери, науковцям, аспірантам, докторантам та студентам, які опановують фах соціального педагога чи соціального праці
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 27-01-2013, 11:00
Для студентів фізикоматематичних і технічних спеціальностей вищих навчальних закладів усіх форм навчання. Буде корисним усім, хто вивчає фахову українську мову або користується нею.
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 27-01-2013, 10:57
Навчальний посібник Присвячений розгляду базових тем із зазначеного курсу мовознавства і містить їхній короткий огляд, який супроводжується вправами для практичного засвоєння розглянутого матеріалу. Подані теми рефератів, тести для самоконтролю та список рекомендованої літератури сприятимуть інтенси
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 27-01-2013, 10:52
У посібнику подається навчальнометодичний комплекс із дисципліни «Усна народна творчість» для студентів першого курсу освітньокваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності «Українська мова і література», адаптований до умов навчання за кредитномодульною системою.
Пропонується філологам (студе
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 27-01-2013, 10:46
МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Навчальний посібник спрямований на допомогу викладачам методики та студентам філологам вищих навчальних закладів в організації вивчення навчальних дисциплін: «Ме
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 27-01-2013, 10:35
ПЕРЕДМОВА
Останнім часом зріс інтерес до української мови як державної. На сьогодні мало володіти лише тими знаннями, що дала школа. Молодий спеціаліст із вузівською освітою сьогодні повинен добре знати українську мову і використовувати її при виконанні службових обов`язків. Адже
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 26-01-2013, 23:14
ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Навчальний посібник
У навчальному посібнику розглядаються граматичні парадигми частин мови в ділових паперах, особливості писемного й усного
ділового мовлення, реквізити і правила оформлення документів. Наводяться приклади перекладу з російської м
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 26-01-2013, 22:58
Наша енциклопедія розповідає про стародавню землю України, про її тисячолітню історію, про неповторні душевні якості її талановитого
і стійкого народу.
Прекрасна й самобутня природа України, невичерпна багатовікова культурна спадщина українців.
Книга розрахована на широкие коло чи
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 26-01-2013, 16:31
РИТОРИКА
Навчальний посібник
для студентів вищих навчальних заклад

скачати електронну версію
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 15-01-2013, 23:43
Діловодство в органах державного управління та місцевого само
врядування. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літерату
ри, 2007. – 360 с

скачати всю книгу Dilovodstvo-Ivanova.pdf [1,1 Mb]
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 27-12-2012, 17:25
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ І БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС
Навчальний посібник
За редакцією В.Г. Кременя Затверджено Міністерством освіти і науки України
ТЕРНОПІЛЬ
НАВЧАЛЬНА КНИГА - БОГДАН
2004

скачати всю книгу Bolnskiy-proces-kremenya.rar [920,7 Kb]
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 27-12-2012, 17:22
Повний текст
Ірина Вільде "ПОВНОЛІТНІ ДІТИ"

скачати Vlde-Povnoltn-dti.doc [2,29 Mb]
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 25-12-2012, 12:27
Меню
Архів матеріалів