ВКАЗІВКИ Про ведення журналу планування та обліку роботи гуртка
Додав: maria
Коментарів: 0
Додано: 24-12-2013, 22:40
ВКАЗІВКИ

Про ведення журналу планування та обліку роботи гуртка

Журнал повинен бути заведений для кожного гуртка окремо на весь навчальний рік.

У журнал заносяться плани відповідно до програми, затвердженої Міністерством освіти України, і обліковується зміст роботи гуртка, ведеться облік відвідування учнів та подаються відомості про членів гуртка.

Журнал веде особисто керівник гуртка. Всі записи потрібно вести чітко, обов'язково чорнилом, забороняється викреслювати членів гуртка, які вибули; проти прізвища учня, що вибув, пишеться "вибув".

Для відміток у розділі "Облік відвідування" вживаються такі умовні знаки: спізнився - "сп", був відсутній з невідомої причини - "нб", був відсутній з поважної причини - "пов", був хворий - "хв".

Плани роботи гуртка на перше і друге півріччя навчального року і на період літніх канікул складається керівником гуртка на основі програми або згідно з положенням відповідної установи та затверджується керівником цієї установи.

На кожне заняття керівник гуртка складає окремий план-конспект, записує тему, зміст і методи роботи.

Звіт за навчальний рік складається керівником гуртка станом на 1 червня, окремий звіт про роботу гуртка влітку - на 1 вересня.

У розділі "Облік роботи гуртка" після кожного заняття записується тема і зміст заняття, його тривалість.

У розділі "Масова і суспільно корисна робота гуртка" записуються проведені масові заходи гуртка, участь його в загальних заходах установи, виконана суспільно корисна робота тощо.

У розділі "Список закінчених робіт гуртка" записуються роботи, що їх виготовлено гуртківцями і які зберігаються в позашкільному закладі, дитячому будинку, на виставках і т.д.

Адміністрація позашкільної установи, зобов'язана систематично перевіряти роботу гуртка, виконання плану його роботи та правильності ведення журналу керівником гуртка.

Журнал підписують керівник установи і керівник гуртка.

Журнал зберігається в позашкільному закладі.
Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів
Популярні матеріали