ІВАН ВИШЕНСЬКИЙ Доповідь про письменника
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 18-04-2013, 10:18

ІВАН ВИШЕНСЬКИЙ Доповідь про письменника

Іван Вишенський народився в 30—40-х роках XVI ст.в м.Судова Виш­ня на Львівщині. Вірогідно, там здобув початкову освіту. Проживав у Луць­ку та в Острозі. У 70—80-х рр. переселився в Грецію на Афон, де прожив майже сорок років. Помер у 20-хрр. XVII ст., усамітнившись у печері-келії над Егейським морем.

Іван Вишенський — видатний український письменник-полеміст, автор багатьох трактатів і послань. Його діяльність була пов’язана з полемічним протистоянням між католицькою та православною цер­квами в Польській державі. Полеміка загострилася після Берестей­ської церковної унії, яку ухвалив православний церковний собор 1596 р. Тоді частина православних єпископів визнала юридичну зверхність католицької церкви. Прихильників унії почали називати уніатами, або греко-католиками. Деякі православні єпископи не ви­знали унії. Спираючись на підтримку православних братств, вони ви­ступили за збереження попереднього статусу церкви. Церковний роз­кол і пов’язане з ним протистояння зумовили пожвавлення полемічного руху, де кожна сторона обґрунтовувала виправданість власної позиції. Полеміка мала значний суспільний резонанс, що нерідко виходив за межі релігійної та церковної проблематики.

Творчість Івана Вишенського тісно пов’язана з церковним життям. У церковній полеміці він виступив як послідовний прихильник збере­ження давніх традицій українського православ’я. Серед його послань і трактатів особливою силою викривального пафосу відзначається «По­слання до єпископів», де автор засуджує церковних владик, які виступи­ли ініціаторами Берестейської унії. Полеміст звинувачує їх у нехтуванні євангельських заповідей та церковних традицій. Унія для Івана Вишен-ського — логічний наслідок моральної деградації церковних ієрархів, що поставили користолюбство вище за скарби духовного вдосконалення. По­леміст дає церковним владикам надзвичайно гострі негативні характе­ристики, застерігає їх від подальших непродуманих вчинків, закликає до покаяння й виправлення.

Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів