УРОК № 49 Тема Оцінювання навчальних досягнень учнів за темою «Ук­раїнські землі в другій половині XVIII ст.». Мета здійснити тематичне оцінювання знань, умінь і навичок, набутих учнями впродовж вивчення теми; удосконалю­вати набуті вміння й навички; виховати шанобливе став­лення до минул
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 1-04-2013, 11:20
УРОК № 48 Тема.Узагальнення знань учнів за темою «Українські землі в другій половині XVIII ст.». Мета: повторити, узагальнити та закріпити знання, набуті уч­нями впродовж вивчення теми; розвивати вміння та на­вички, які формувалися на попередніх уроках; виховний аспект уроку реалізується в резу
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 1-04-2013, 11:17
УРОК № 47 Тема Культура українських земель у другій половині XVIII ст. Мета охарактеризувати особливості розвитку культури у другій половині XVIII ст.; визначити основні здобутки і видатних представників української культури тієї доби; удоскона­лювати набуті знання й уміння; формувати естетич
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 1-04-2013, 11:15
УРОК № 46 Тема. Південна Україна. Ліквідація Запорозької Січі. Мета: скласти уявлення про розвиток Січі і Півдня Україниу другій половині XVIII ст.; пояснювати причини ліквідації царською владою Запорозької Січі і Кримського ханства; визначати місце Запорозької Січі в історії України; роз­кри
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 1-04-2013, 11:13
УРОК № 45 Тема. Правобережжя і західноукраїнські землі. Національно- визвольна боротьба. Мета: визначити причини могутнього народного руху на Пра­вобережній Україні у другій половині XVIII ст.; з'ясувати наслідки для подальшої долі українських земель поділів Речі Посполитої; скласти уявлення
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 1-04-2013, 11:11
УРОК № 44 Тема.Лівобережна та Слобідська Україна. Ліквідація Гетьман­щини. Мета: скласти уявлення про останнього гетьмана К. Розумов­ського та його політику; визначити причини і з'ясувати процес ліквідації гетьманства і решток автономії Гетьман­щини та Слобідської України; розвивати в учнів ін
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 1-04-2013, 11:09
УРОК № 43 Тема. Оцінювання навчальних досягнень учнів за темою «Украї­на наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст.». Мета: здійснити тематичне оцінювання знань, умінь і навичок, набутих учнями впродовж вивчення теми; удосконалю­вати набуті вміння й навички; виховати шанобливе став­лення до
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 1-04-2013, 11:06
УРОК № 42 Тема.Узагальнення знань учнів за темою «Україна наприкінціXVII — у першій половині XVIII ст.». Мета: повторити, узагальнити та закріпити знання, набуті уч­нями впродовж вивчення теми; розвивати вміння та на­вички, які формувалися на попередніх уроках; виховний аспект уроку реалізується
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 1-04-2013, 11:02
УРОК № 41. Тема. Культура українських земель кінця XVII — першої полови­ни XVIII ст. Мета визначити особливості розвитку української культури кін­ця XVII — першої половини XVIII ст.; дізнатися про основні здобутки української культури цієї доби; з'ясувати долі видатних представників українсь
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 1-04-2013, 11:00
УРОК № 40 Тема. Посилення колоніальної політики Російської імперії. Лікві­дація гетьманату. Мета: охарактеризувати колоніальну політику Російської імперії щодо України; дати оцінку гетьманству І. Скоропадсько­го, Д. Апостола; з'ясувати, як українська правляча вер­хівка намагалася протистояти
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 1-04-2013, 10:57
УРОК № 39 Тема. Україна в подіях Північної війни. Мета: розкрити перебіг Північної війни та участь у ній України;дати оцінку переходу гетьмана І. Мазепи на бік швед­ського короля КарлаХІІ; з'ясувати роль Полтавської битвив подальшій долі України; охарактеризувати гетьманство П. Орлика та його К
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 1-04-2013, 10:56
УРОК № 38 Тема. Правобережна Україна наприкінці XVII — на початку XVIII ст. Мета: розповісти про відродження козацького устрою на Правобережжі; охарактеризувати повстання С. Палія; з'ясувати, як було остаточно ліквідовано козацтво наПравобережжі; удосконалювати вміння і навички само­стійної р
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 1-04-2013, 10:55
УРОК № 37 Тема.Гетьманщина наприкінці XVII — на початку XVIII ст. І. Ма­зепа. Мета: визначити умови Коломацьких статей і обставини їх ук­ладення; охарактеризувати гетьмана І. Мазепу і початок його гетьманування; з'ясувати становище Гетьманщининаприкінці XVII — на початку XVIII ст., її роль у
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 1-04-2013, 10:53
 УРОК № 36Оцінювання навчальних досягнень учнів за темою «Ук­раїнські землі в 60—80-ті pp. XVII ст.». Мета  здійснити тематичне оцінювання знань, умінь і навичок,набутих учнями впродовж вивчення теми; удосконалю­вати набуті вміння й навички; виховати шанобливе став­лення до минулого
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 1-04-2013, 10:25
УРОК № 35 Тема. Узагальнення знань учнів за темою «Українські землі в 60—80-ті pp. XVII ст.» Мета: повторити, узагальнити та закріпити знання, набуті уч­нями впродовж вивчення теми; розвивати вміння та на­вички, які формувалися на попередніх уроках; виховний аспект уроку реалізується в результа
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 1-04-2013, 10:18
УРОК № 34 Тема.Господарське життя та політичний устрій Лівобережної Гетьманщини та Слобідської України. Мета: визначати адміністративно-територіальний устрій Ліво­бережної Гетьманщини і Слобожанщини; характеризува­ти господарський розвиток і розвиток землеволодіння на цих землях; розповідати пр
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 1-04-2013, 10:16
УРОК № 33 Тема. Запорозька Січ у другій половині XVII ст. Кошовий отаман Іван Сірко. Мета: з'ясувати особливості розвитку Січі у складі Гетьман­щини; схарактеризувати роль Запорозької Січі у воєнно- політичних подіях другої половини XVII ст.; розповідати про кошового отамана І. Сірка; визначат
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 1-04-2013, 10:14
УРОК № 32 Тема. Україна в 70—80-ті pp. XVII ст. Завершення періоду Руї­ни. Мета:охарактеризувати останній етап боротьби сусідніх дер­жав за землі козацької України; дати оцінку цим подіям; визначити роль козацької еліти у цих подіях; удосконали­ти навички давати оцінку історичним явищам; виховув
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 1-04-2013, 10:08
Меню
Архів матеріалів