ДІЄСЛОВО Дієслово-це частина мови, яка означає дію або стан предмета і відповідає на питаннящо робити? що зробити? що робиться з предметом? у якому стані він перебуває?(ходив, співатиме, займатися, буду їсти, заробляю). У реченні дієслово найчастіше виконує функції присудка або частини складеного
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 23-09-2014, 18:53
ЗНАЧЕННЯ І ГРАМАТИЧНІ ОЗНАКИ ПРИКМЕТНИКА Прикметник - це самостійна повнозначна частина мови, що виражає ознаку предмета за допомоги синтаксично залежних граматичних категорій роду, числа й відмінка. Прикметники відповідають на питання який? яка? яке? чий? чия? чиє? Поняття ознаки широке, воно ох
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 16-09-2014, 22:42
Іменник— це самостійна, повнозначна частина мови, яка об’єднує слова зі значенням предметності, вираженої у формах роду, числа і відмінка.

Під предметністю розуміється досить широке поняття. У граматиц
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 7-09-2014, 16:08
Спрощення в групах приголосних
Вимовляючи слова, потрібно уникати збігу голосних і приголосних. Якщо всловах виникає збіг приголосних, для полегшення вимови застосовують спрощення у групах приголосних.
У групах -ждн-, -здн-, -зкн-, -скн-, -стн-, -стл- випадає середній приголосний
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 19-08-2014, 17:22
АВТОБІОГРАФІЯ

Я, Іващенко Катерина Андріївна, народилася 9 травня 1985 року в селі Лебедівка Вишгородського району Київської області. Українка, громадянка України.

З вересня 1992 року до липня 2003 року навчалась у Лебедівській середній школі, де одержала атестат про середню ос
Додав: maria
Коментарів: 0
Додано: 5-05-2014, 16:48
Заява
Документація з кадрово-контрактових питань
Заява — це документ, у якому приватна чи посадова особа звертається з проханням тобто пропозицією на адресу установи чи посадової особи.
Заява може бути:
— простою (викладається тільки прохання);
— мотивованою (вказується моти
Додав: maria
Коментарів: 0
Додано: 5-05-2014, 16:46
Марко Вовчок  СЕСТРА   І Мати вмерла — я ще малесенькою була, добре й не запам'ятаю. Тільки мені наче сниться, що хитав мене хтось у колисці і співав надо мною тихесенько. Як поховали паніматку, батько не хотів удруге оженитись. Не буде вже над мою першу милу, — було, каже. — Коли
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 1-05-2014, 23:42

Стилі сучасної української літературної мови
1. Стилі сучасної української літературної мови. Стильові риси і мовні засоби, функція, сфера спілкування та жанри реалізації.
Стиль (від латин. Stilus - паличка для письма). Сталь літературної мови - різновид мови (її функціонувальна підс
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 27-02-2014, 13:13
Службові частини мови (прийменник, сполучник, частка)

План.

1. Сполучник.

2. Правопис сполучників.

3. Вигук.

4. Прийменник.

5. Правопис прийменників.

6. Правопис часток.

Сполучник

Сполучником називаєть
Додав: maria
Коментарів: 0
Додано: 26-02-2014, 16:11
ЗАГАЛЬНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ У СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Затверджені наказом МОН україни №371 від 5.05.2008 року
Удосконалення загальної середньої освіти спрямовано на переорієнтацію процесу навчання на розвиток особистості учня, навчання його самостій
Додав: maria
Коментарів: 0
Додано: 26-02-2014, 16:08

"Функціональні стилі сучасної української мови”

ПЛАНВступ
Стиль (від латин. Stilus – паличка для письма). Сталь літературної мови – різновид мови (її функціонувальна підсистема), що характеризується відбором таких засобів із багатоманіт
Додав: maria
Коментарів: 0
Додано: 23-02-2014, 22:52
Частка як службова частина мови
Частка — це службова частина мови, яка надає слову чи реченню додаткових відтінків або служить для творення деяких граматичних форм і нових слів.
Походження назви
Стародавні латиняни називали частку particula. У нашій мові термін частка з'являєтьс
Додав: maria
Коментарів: 0
Додано: 23-02-2014, 22:49
Прийменник як службова частина мови
Прийме?нник — службова частина мови, яка разом з відмінковими закінченнями іменників, займенників і числівників виражає відношення між словами у реченні.
Прийменники не мають самостійного лексичного значення, тому членами речення не виступають.
Додав: maria
Коментарів: 0
Додано: 22-02-2014, 16:10
Дієслово - самостійна частина мови, що позначає дію або стан предмета як процес і відповідає на питання що робити? що зробити?
Українська мова
В українській мові дієслово має 5 типових форм. Ці форми можна розпізнати за характерними закінченнями:
неозначена форма (інфінітив): пи
Додав: maria
Коментарів: 0
Додано: 22-02-2014, 16:02
Смислові відношення у безсполучниковому складному реченні
Безсполучниковим складним реченням називається таке речення, у якому окремі прості речення об’єднуються в одне граматичне і смислове ціле не сполучниками чи сполучними словами, а лише за допомогою інтонації (Стояла мертва тиша, тільки
Додав: maria
Коментарів: 0
Додано: 20-02-2014, 00:26
Тести для підготовки до екзамену в університеті з української мови
Орфоепічні норми мови професійного спілкування
1. У котрих словах на місці крапок треба вимовляти звук [ґ]?
Агрус. 2. …азета. 3. На …рунті. 4. …валт. 5. А…ресія.

2. У котрих із поданих слі
Додав: maria
Коментарів: 0
Додано: 9-02-2014, 16:19
Основні риси конспектування
Конспект — письмовий текст, що систематично, коротко, логічно і зв'язно передає зміст основного джерела інформації (статті, книги, лекції та ін.). Це запис, основу якого становлятьплан, тези, цитати та виписки (щонайменше два типи запису). Це спосіб роботи з текстом,
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 30-12-2013, 23:24
ЗАВДАННЯ для учасників Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 13-11-2013, 00:50
Меню
Архів матеріалів