11 клас Тема: Роль мови у формуванні та  самовираженні особистості. Мета: обrрунтувати важливість значення мови, зокрема рідної, у формуванні духовного світу людини, а також як  найважливішого засобу самовираження людської індивідуальності. Тип уроку: урок вивчення нового матеріал
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 3-09-2013, 11:33
ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ Складання діалогів. Контрольне читання мовчки Мета: систематизувати  та узагальнити знання про види мовленнєвої діяльності, пояснити особливості діалогічного мовлення, формувати вміння діалогічного мовлення з урахуванням мети спілкування та ситуації спілкування; розвивати
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 14-03-2013, 10:00
Тема. Види простих речень. Тематичне тестування. Мета: закріпити знання про види простих речень: з’ясувати рівень засвоєння теми «Види простих речень», розвивати логічне мислення, пам’ять, навички самостійної роботи. Тип уроку: комбінований урок (закріплення вивченого, перевірка та облік здоб
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 14-03-2013, 09:58
Тема. Види простих речень. Мета:  повторити та узагальнити вивчене про види речень за будовою, наявністю головних членів, наявністю другорядних членів,  а також про речення, ускладнені звертаннями, вставними словами, словами-реченнями та вигуками, однорідними та відокремленими членами
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 14-03-2013, 09:58
ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ   Усний твір на морально-етичну тему Мета: удосконалювати текстотворчі вміння та навички, розвивати мислення, усне мовлення,  збагачувати й уточнювати словниковий запас, формувати моральні переконання, українську ментальність. Обладнання: підручник.
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 14-03-2013, 09:56
ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ Усний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням Мета:удосконалювати вміння  сприймати текст, відтворювати його зміст із дотриманням характерних особливостей заданого стилю та вжитих у вихідному тексті типів мовлення; удосконалювати текстотворчі вміння;
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 14-03-2013, 09:50
ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ. Навчальне читання мовчки. Тема. Види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо). Види читання. Навчальне читання мовчки. Мета: ознайомити учнів із різними видами читання; формувати відповідні комунікативно-мовленнєві уміння, повправляти в читанні мов
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 14-03-2013, 09:49
ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ Навчальне аудіювання.   Тема. Види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо). Види аудіювання. Навчальне аудіювання. Мета: узагальнити та систематизувати знання учнів про види мовленнєвої діяльності, зупинившись, зокрема, на психолінгвістич
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 14-03-2013, 09:30
Тема. Словосполучення та речення. Тематичне тестування. Мета: закріпити знання учнів про словосполучення, речення, синтаксичні зв’язки в них; з’ясувати рівень засвоєння вказаної теми; розвивати логічне мислення, пам'ять, уміння використовувати здобуті знання на практиці, формувати навички самос
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 14-03-2013, 09:27
Тема. Речення, його граматична основа. Члени речення. Мета: повторити та узагальнити знання учнів про будову простих та складних речень, про поділ речень на двоскладні та односкладні, поширені та непоширені, повні та неповні. Тип уроку:      комбінований урок (повторенн
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 14-03-2013, 09:25
Тема. Словосполучення і речення, синтаксичні зв’язки в них. Мета: поглибити та систематизувати знання школярів про синтаксичні одиниці, які є будівельним матеріалом для ССЦ, зосередивши увагу на відмінностях між словосполученням та реченням за роллю в мові, будовою та функцією; дати поняття про
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 14-03-2013, 09:23
Тема. Роль мови формуванні і самовираженні особистості. Мета: обґрунтувати важливість значення мови, зокрема рідної, у формуванні духовного світу людини, а також як найважливішого засобу самовираження людської індивідуальності. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу. Обладнання: підручник.
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 14-03-2013, 09:15
Меню
Архів матеріалів