Урок №53. Робота над помилками, допущеними в контрольному диктан­ті та в контрольній роботі. Звуки мови й звуки мовлення. Голосні й приголосні звуки 
Мета: зробити аналіз контрольної роботи; познайомити учнів з такими розділами науки про мову, як фонетика, орфоепія, графіка,
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 11-12-2014, 02:23
Урок № 10-11. Прислівник. Правопис вивчених прислівників Мета: узагальнити та систематизуватизнанняучнів про прислівник, формувати навички правильного написання вивчених раніше прислівників;розвивати логіку, мислення, уміння узагальнювати і систематизувати; уточнювати й збагачувати словниковий запа
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 19-09-2014, 23:56
Урок української мови. 6 клас
Тема. Художній етюд про природу. Підготовка до твору-опису природи за власними спостереженнями
Мета: формувати в учнів уміння складати твір-опис на основі особистих вражень; вчитися слухати й одночасно бачити, малювати в своїй уяві за допомогою слова певні
Додав: Анжелика
Коментарів: 0
Додано: 14-10-2013, 19:04
Словосполучення і речення
 6 клас
Тема. Словосполучення і речення.
Мета:повторити вивчене про словосполучення, його будову, змістовий і граматичний зв'язок між словами у словосполученні;про речення , його будову, види речень за метою висловлювання та емоційним забарвленням
Додав: ALLAMAZYRUK
Коментарів: 0
Додано: 24-09-2013, 01:05
Всі план конспекти з української мови у 6 класі   скачати  ykranska-mova-6-klas-plani-konspekti-yrokv.rar [1,48 Mb]  
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 23-03-2013, 19:35
Кількісні числів­ники (цілі, дробові, збірні) та порядкові.  Мета: поглибити знання учнів про числівник як час­тину мови, пояснити поділ числівників на групи; навчити знаходити числівники у тек­сті, відрізняти від інших частин мови, що ма­ють числове значення; виховувати в учнів кмітливість
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 23-03-2013, 19:22
Тема.    Розвиток зв'язного мовлення. Докладний письмовий переказ тексту з описом природи. Мета:   навчити учнів складати письмові перекази текстів розповідного характеру з елементами опису природи; розвивати писемне мовлення, логічне мислення, творчу уяву; збагачувати
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 22-03-2013, 21:58
Контрольний диктант. Контрольне читання мовчки. Тема. перевірити рівень сформованості мовних умінь та орфографічних навичок школярів, вміння читати в належному темпі, усвідомлювати основний зміст прочитаного; розвивати логічне мислення, пам'ять, увагу. текст диктанту 
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 22-03-2013, 21:54
Тема.   Розбір прикметника як частини мови. Узагальнення й систематизація вивченого про прикметник. Мета:  узагальнити й систематизувати знання учнів про прикметник як частину мови, дати зразок розбору прикметника; розвивати пам'ять, увагу, культуру усного й писемного мовлення; вих
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 22-03-2013, 21:53
Тема: Прикметники твердої і м’якої груп. Відмінювання прикметників. Мета: дати учням відомості про поділ прикметників на тверду та м’яку групи, формувати в них уміння визначати належність прикметників до певної групи, вміння відмінювати прикметники, знаходити орфограму "буква и, і, ї у від
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 16-03-2013, 13:33
Аналіз контрольного диктанту. Контрольне аудіювання. Мета: з»ясувати рівень сформованості  комунікативних умінь, зокрема  вміння слухати-розуміти; проаналізувати допущені учнями в диктанті типові помилки,  удосконалювати вміння  застосовувати теоретичні знання на практиці,
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 16-03-2013, 13:31
Контрольний диктант. Контрольне читання мовчки Мета: перевірити рівень засвоєння знань, набуття вмінь та навичок з теми "Прикметник”; формувати вміння й навички використовувати здобуті теоретичні знання на практиці; розвивати логічне мислення, орфографічну і пунктуаційну грамотність. Тип урок
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 16-03-2013, 13:30
Тема: Прикметник (узагальнення). Тематичне тестування. Мета: узагальнити та систематизувати вивчене про прикметник як частину мови, з»ясувати рівень засвоєння теми «Прикметник»; розвивати логічне мислення, увагу, удосконалювати навички самостійної роботи. Тип уроку: комбінований урок (узагальн
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 16-03-2013, 13:28
Тема: Ступені порівняння прикметників. Утворення вищого й найвищого ступенів порівняння прикметників. Мета: дати відомості про ступені порівняння прикметників та їх творення, формувати вміння їх розпізнавати, розрізняти, утворювати,  правильно і доречно вживати в мовленні; розвивати увагу
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 16-03-2013, 13:27
Тема: Повні і короткі форми прикметників. Мета: дати відомості про повні та короткі форми прикметників, особливості їхнього вживання, формувати вміння їх розрізняти та правильно й доречно використовувати в мовленні; розвивати образне мислення, удосконалювати культуру усного та писемного мовленн
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 16-03-2013, 13:09
Тема: Прикметник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Якісні, відносні та присвійні прикметники. Мета: поглибити знання  про прикметник як частину мови, формувати вміння визначати рід, число та відмінок прикметників, дати відомості про поділ прикметникі на групи за з
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 16-03-2013, 13:06
Зв’язне мовлення. Письмовий переказ художнього тексту  розповідного характеру з елементами опису природи Мета: на основі здобутих текстологічних знань формувати відповідні текстотворчі вміння; удосконалювати культуру писемного мовлення; сприяти збагаченню та уточненню словникового запасу шк
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 16-03-2013, 13:04
Тема: Правопис іменників. Тематичне тестування. Мета: систематизувати й узагальнити знання про правопис іменників, удосконалювати вміння визначати в іменниках орфограми «Нез іменниками», «Букви е, є, и в суфіксах –ичк-, -ечк- (-єчк-), -енн- (-єнн-), -ив-, -ев-»;  визначити рівень знань і в
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 16-03-2013, 13:03
Меню
Архів матеріалів