ВУСПП (Всеукраїнська Спілка Пролетарських письменників)
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 26-12-2012, 11:04
ВУСПП (Всеукраїнська Спілка Пролетарських письменників) була організована в січні 1927-32рр. з наміром об`єднати всіх лояльних режимові у протидії тим, що партія вважала носіями буржуазно-націоналістичної чи буржуазно-естетської небезпеки. . Правління знаходилось у Харкові. Склад її не був постійним. У різний час до орг-ції входили відомі письменники і критики. Очолив спілку I. Микитенко.
ВУСПП утворилася із членів літературної організації «Гарт», що не ввійшли після її розпаду в ВАПЛІТЕ, а також зі членів організацій «Плуг», «Жовтень» і пролетарського письменницького молодняку.
До складу цієї організації входили: Іван Кулик, Іван Микитенко, Володимир Сосюра, Микола Терещенко, Дмитро Загул, Володимир Коряк, Яків Савченко, Володимир Гадзінський, Леонід Первомайський, Наталя Забіла, Антон Шмигельський, Б. Коваленко, Іван Ле, Михайло Доленґо та ін.
Однак при всій своїй строкатості ідейно-естетичних тенденцій та угруповань вирішальним було визначеня Жовтневої революції як початку нового стану у розвитку літератури. "Наше відродження, - писав у 1926 році М.Хвильовий, - іде під прапором пролетарських революцій і кожен своїм нервом спрямовано туди, де маячать і горять під осіннім димком прекрасні озера загірної комуни". Радянська література народилася насамперед як літопис пролетарської революції. Тепер, здобувши у своїй трагічності досвід, ми розуміємо, що революція не лише давала трудящим виміряну, вистраждану свободу, а й часто-густо спричиняла масове насильство, яке у відповідь могло теж породити теж насильство на руйницькі настрої. Засліплення в оцінці наслідків і перспектив революції було притаманне багатьом митцям. І в цьому теж трагізм пожовтневого відродження. ВУСПП прагнув узяти під контроль усе літературне життя і перебирав на себе роль прямого речника партії в літературних справах (його політику фактично визначали керівники організації — І. Кулик, В. Коряк, І. Микитенко, І. Кириленко).
Перший з'їзд ВУСПП, що відбувся 25 січня — 28 січня 1927, так формулював свої завдання:
«Перший з'їзд пролетарських письменників України, усвідомлюючи класові завдання пролетарської літератури й величезну відповідальність, що покладає пролетаріат, висуває гасло рішучої боротьби за інтернаціональний-класовий союз літератури України проти міщансько-націоналістичного, за вольовий активний пролетарський світогляд у літературі проти буржуазного пассеїстичного, за соціальну художність проти індивідуалістично-богемської».
Поставивши собі ці завдання й організаційно оформившись, ВУСПП в особі своїх критиків почав вести завзяту ідейну боротьбу головним чином з такими літературними організаціями, як ВАПЛІТЕ, МАРС, а також і з окремими письменниками, незгодними з тактикою або літературними поглядами членів ВУСПП. У роботі цієї організації спостерігалися часто випадки вузькогрупової нетерпимості, тенденційно-групового висвітлення й оцінки літературних явищ, а також й інші негативні явища.
Маючи у своїх рядах письменників різних напрямків, ВУСПП пропагує як єдиний стиль — «пролетарський конструктивний реалізм». ВУСПП входить в ВОАПП (Всесоюзне об'єднання асоціації пролетарських письменників), має секції пролетарських літератур національних меншостей України — російську і єврейську, що видають в Україні журнали на своїх мовах («Червоне слово», «Промет»). Крім столичної Харківської організації ВУСПП має відділення й в інших містах, випускає два органи: щомісячник «Гарт» і двотижневу «Літературну газету» (Київ), "Красное слово", "Проліт" (єврейс. мовою).
ВУСПП підтримувала лінію ЦК КП(б)У з питань літератури і зайняла вкрай непримиренну позицію щодо так званих бурж.-націоналістичних тенденцій в літ. і до письменників, які не досить чітко з точки зору вусппівців визначили свою класову позицію. ВУСПП брала дійову участь у розгромі Вільної академії пролетарської літератури (ВАПЛIТЕ), у цькуванні письменників, які не поділяли її ідейних і творчих позицій. Розглядала себе як орг-цію, що реалізує парт. лінію в літ., практикувала адміністрування, групівщину, "начіплювання ярликів".
ВУСПП, як і решту літ.-худож. орг-цій, було ліквідовано згідно з постановою ЦК ВКП(б) від 23 квіт. 1932 "Про перебудову літературно-художніх організацій". Більшість членів ВУСПП, які стояли на соціаліст. позиціях, було прийнято до Спілки рад. письменників України.
Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів