Положення про школу молодого педагога
Додав: maria
Коментарів: 0
Додано: 16-03-2014, 15:18
Положення
про школу молодого педагога
1. Загальні положення
Школа молодого педагога є складовою частиною системи підвищення кваліфікації вчителів і об’єднує вчителів з вищою та середньою спеціальною освітою, що мають стаж менше 3 років і кваліфікаційну категорію “спеціаліст”.Школа молодого педагога – це постійно діюче професійне об’єднання педагогів, створене за ініціативою інформаційно-методичного центру (методичного кабінету).

2. Мета і завдання
Мета: Формування у молодих педагогів високих професійних ідеалів, потреб в постійному саморозвитку і самовдосконаленні.
Завдання школи:
? задовольняти потреби молодих педагогів у неперервній освіті і надавати допомогу у подоланні різних утруднень;
? сприяти формуванню індивідуального стилю творчої діяльності педагогів;
? допомагати молодим вчителям впроваджувати сучасні підходи і передові педагогічні технології у навчально-виховний процес.

3. Функції і обов’язки
3.1. Організація групових занять для молодих педагогів, проведення практичних семінарських занять, науково-практичних конференцій, заслуховування звітів слухачів школи молодого педагога з питань організації навчальної діяльності і професійної освіти.
3.2. Організація вивчення професійних потреб молодих педагогів, допомога в самовдосконаленні.
3.3. Організація роботи щодо вивчення передового педагогічного досвіду в освітніх закладах.

4. Права слухачів школи молодого педагога
? брати участь у конференціях, творчих і педагогічних майстернях;
? використовувати матеріальну базу школи для самоосвіти;
? одержувати консультативну допомогу від педагога-наставника;
? підвищувати свою кваліфікацію.

5. Відповідальність
Учасники і керівник школи молодого педагога несуть відповідальність за виконання поставлених перед ними завдань, функцій і обов’язків.

6. Управління школою молодого педагога
Для організації роботи школи молодого вчителя призначається керівник із числа досвідчених педагогів, що мають вищу кваліфікаційну категорію чи педагогічні звання. В річний план роботи включаються графік проведення занять, відкритих уроків з певної тематики. Протягом навчального року проводиться не менше 4 занять школи молодого педагога, практичні семінари.
До основних форм роботи з молодими педагогам відносяться:
? круглі столи, семінари з науково-методичних питань, творчі звіти вчителів;
? відкриті уроки і позакласні заходи;
? лекції, повідомлення і дискусії з методики викладання предмету і виховання;
? рольові та ділові ігри, моделювання навчальних занять, тренінги тощо;
? вивчення передового педагогічного досвіду.

7. Діловодство
? положення про школу молодого педагога;
? план роботи;
? банк даних про слухачів школи в молодого педагога: кількісний і якісний склад (вік, освіта, спеціальність, педагогічний стаж, рік закінчення вищого навчального закладу);
? звіти про роботу школи молодого вчителя;
? методичні рекомендації.
Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів
Популярні матеріали