Фізкультхвилинки у початкових класах
Додав: maria
Коментарів: 0
Додано: 17-03-2014, 17:27
Фізкультхвилинки у початкових класах
«Каченята»
Раз-два — всі пірнають,
Три, чотири — виринають,
П'ять, шість — на воді
Кріпнуть крильця молоді,
Сім, вісім — що є сили
Всі до берега поплили,
Дев'ять, десять — обтрусились
І за парти опустились.
«Гори Карпати»
Раз-два — піднімається гора,
Три, чотири — це круті гірські схили,
П'ять, шість — це орли дивний танець завели,
Сім, вісім — це смерічки похилилися до річки,
Дев'ять, десять — це вода з водоспаду витіка.
«Буратіно»
Буратіно потягнувся,
Раз — нагнувся, два — нагнувся,
Руки в сторону розвів —
Мабуть, ключик загубив.
А щоб ключик відшукати,
Треба нам навшпиньки встати.
«Зайченята»
Сірі зайчики маленькі
(Вушка є у них довгенькі)
В лісі грались, веселились, —
Працювати вже стомились.
А щоб добре працювати,
Треба трішки пострибати.
Відпочили, розім'ялись
Й до роботи знову взялись.
Один комплекс вправ виконується протягом 2—3-х тижнів.
«Ходить білочка по лісі»
Ходить білочка по лісі, — Діти ходять по кімнаті, прос-
По високому, густому, тягають руки вперед, розводять
По зеленому, рясному. в сторони, слідкують поглядом,
В неї стежечок багато: відводять руку у загадану сторо-
По землі і по деревах. ну, слідкують поглядом, поверта-
Справа стежечка — до зірки, ються назад, простягають руки
Зліва стежечка — до шишки, вперед, слідкують поглядом.
Ззаду стежка — до горішка.
«На зеленій галявині»
На зеленій галявині, Діти ходять по колу.
Де рясна трава,
Дзюркотить криниченька,
Чиста, лісова.
До води схиляються Нахили тулуба вперед, руки
Квіти запашні. витягнуті вперед, слідкують по-
Камінці поблискують глядом за витягнутими пальцями.
В темній глибині.
Ми збирали ягоди, Збирають ягоди: слідкують за
Забрели сюди. рукою, присідають.
Відпочити в затишку сіли
край води. Ходять в лісі шелести, Ходьба.
дзюркотить вода —
Це казки криниченька
нам розповіда.
«Долоні»
— Де ваші долоні? — Діти показують руки, склада-
Тут-тут-тут! ють в кулачки.
А в долонях пальчики живуть. Розкривають кулачки і пока-
Працювали пальчики — зують пальчики в русі.
не лінувалися:
Ліпили, ліпили, малювали, Імітують ліплення, будівниц-
Будували, будували — тво.
зупинилися.
А потім, а потім, а потім Повільно опускають руки на
стомилися, стіл.
«Ми теж умієм так»
Подивись скоріш, котра година, Дивляться вперед, вгору, ве-
Тік-так, тік-так, тік-так. дуть пальцем зліва направо і на-
Наліво — раз, направо — раз! впаки, нахиляються у вказаний
Ми теж умієм так! бік.
Щоб стати схожим на орла
І налякать собак,
Розправив півень два крила . Піднімають праву руку в сто-
Ми теж умієм так! рону, потім ліву, махають ними.
Іде ведмідь, шумить в кущах,
Спускається униз.
На двох ногах, на двох руках,— Нахиляються і рачкують як
Ми теж умієм так. ведмідь.
Основне призначення фізкультхвилинок, які проводяться під час занять, — підвищити працездатність, зняти втому, дати відпочинок організму, в першу чергу — нервовій системі та мускулам.
У запропонованих фізкультхвилинках діти стежать за рухами рук, імітують різні види рухів, вчаться орієнтуватись в просторі, що спо¬нукає розвиток зорових функцій. Необхідною умовою є повна розку¬тість у рухах, вільне переміщення в кімнаті.
Ці фізкультхвилинки можна проводити у різних вікових групах.
«Квіти»
(Діти присіли, імітують не- Діти повільно підносять руки
розкриті голівки квіточок). вгору і розкривають долоні з ро-
Вихователь. Раз-два-три, зімкнутими пальцями, імітуючи
виросли квіточки! квіти.
До сонця потягнулися високо, Тягнуться на пальчиках, див-
Стало їм приємно і тепло! ляться вгору. Дитина-«вітерець»
Вітерець пролітав, пролітає серед дітей.
Гілочками похитав.
Вліво похитнулись —
Низько пригнулись. Нахилили тулуб вліво, впра-
Вправо похитнулись — во, вперед. Низько пригнулись.
Вітерець, тікай! Вітерець тікає.
Квіточки не ламай!
Нехай вони цвітуть, ростуть, Дітям радість несуть!
«Прогулянка в лісі»
Діти лісом гуляли, Діти ходять по кімнаті.
За природою спостерігали.
Вгору — на сонце — Дивляться на сонце, рух «ліх-
подивились, тарики». промінчиками зігрілись.
Метелики літали, Імітують метелика.
Крильцями махали.
Дружно плеснімо: раз, Плещуть в долоні.
два, три, чотири, п'ять.
Треба нам букет зібрать. Присідають, імітують букет
Раз присіли, два присіли, в руках.
В руках дзвоники задзвонили.
Вправо дзвін: Нахилили тулуб вліво —
Дінь-дінь! вправо (з «букетом»).
Вліво дзвін: Показують пальцями і слідку-
Дінь-дінь! ють поглядом, як бджола летить
На ніс сіла бджола. і сідає на ніс.
«Зозуля»
Облітала я лісок вздовж, Махають руками в сторони,
ушир і навкосок. вперед, навкоси.
Відпочила в холодку,
на кленовому листку.
І росинок з тирличу Імітують пиття води.
напилася досхочу.
Діти йшли через лісок — Ходьба по кімнаті.
подала їм голосок.
Налічила їм літа: двадцять, Піднімаються на носки, руки
тридцять, аж до ста. вгору, дивляться на них.
Щоб ні горя, ні біди,
щоб росли як із води.
«На морі»
Хвилі бавляться та б'ються, Роблять хвильові рухи руками
Наче неслухи-хлоп'ята. перед собою, зліва направо і на-
I стрибають, і сміються: впаки.
Вітер їм лоскоче п'яти. Стрибають.
Вгору, вниз і знову вгору Руки вниз — вгору, очима
Підганяє дужий вітер. слідкують за рухами.
Розгойдав він ціле море — Розводять руки в сторони,
Як же хвилям не радіти! усміхаються.
«Кленові листочки»
Осінь, осінь . Лист жовтіє, Пальцем показують рух до-
3 неба часом дощик сіє. щика.
Червонясте, золотисте
Опадає з клена листя.
Діти ті листки збирають, Руки в сторони, присідають,
У книжки їх закладають. імітують збирання листочків.
Наче човники, рікою Роблять ліхтарики.
їх пускають за водою.
З них плетуть вінки барвисті,
Червонясті, золотисті. Кружляють.
Фізкультпаузи (10—15 хв)
1-й клас
1. «Виростемо великі»
В. п. — основна стійка
1 — руки в сторони
2 — руки вгору, піднятись на носки, потягнутись
3 — руки в сторони, опуститись на ступні
4 — в. п. (Повторити 4—6 разів.)
2. В. п. — основна стійка
1 — праву ногу вперед на носок, руки вперед
2 — праву ногу в сторону на носок, руки в сторони
3 — праву ногу назад на носок, руки вгору
4 — в. п.
5—8 — те саме з лівою ногою.
Фізкультурні паузи
1. Руханка
Станьмо діти рівненько. вийти з-за парт
Отак! Отак!
Вклонімося низенько. нахиляння тулуба вперед
Отак! Отак!
Далі руки отак в боки,
Веселенько підем в скоки! стрибки
Отак усі стриб! стриб!
А ніжками диб! диб!
Вгору ручки піднімай вправа для нормалізації дихання
І всі разом присідай!
Станьмо знов рівненько!
Катерина Переліска
2. Раз - підняти руки вгору, нахиляння тулуба вперед, торкаючись
Два - нагнутися додолу. руками підлоги
Не згинайте, діти, ноги,
Як торкаєтесь підлоги.
Три, чотири - прямо стати,
Будем знову починати.
Руки - в боки, нахиляння тулуба вперед-назад, вправо-
Нахились вперед, вліво
Нахились назад
І направо, і наліво,
Щоб нічого не боліло.
Раз, два, три, чотири - стрибки на місці
Набираємося сили.
Нахилились, повернулись,
До товариша всміхнулись.

3. (Можна використати при вивченні теми "Прислівник").
Руки за голову ставимо сміло руки за головою, повороти тулуба
І повертаємось вправо, вліво, вправо-вліво
Двічі наліво, двічі направо,
Зробимо чітко, діти, цю вправу.
Двічі наліво, двічі направо –
Будемо мати гарну поставу.
4. Вже стомилися ми трішки, ходьба на місці
Вийдем, дітки, на доріжку.
Наші ручки: раз, два, три. поплескали
Наші ніжки: раз, два, три. потупотіли
Ось голівонька стомилась, нахиляння головою в сторони
Вліво-вправо нахилилась:
Раз, два, три.
Будем пальчики стискати, стискання пальців рук
Будем знову працювати.
5. Ми писали, ми трудились, стискання пальців рук
Наші пальчики втомились,
А щоб гарно написати,
Треба пальці розім'яти.
Раз, два, три, чотири, п'ять - струшування кистями рук
Будем знову ми писать.
Відпочивши дружно, враз колові рухи кистями рук
Приступив до праці клас.
(З цим текстом виконуються вправи для розминання кистей рук).
6. Щось не хочеться сидіти, встати і вийти з-за парти
Треба трохи відпочити.
Руки вгору, руки вниз, потягування
На сусіда подивись.
Руки вгору, руки в боки
І зроби чотири кроки. ходьба на місці
Вище руки підніміть підняти руки, прогнути спи-
І спокійно опустіть. ну назад
Плесніть, діти, кілька раз. поплескати у долоні
За роботу - все гаразд.
7. Фізкультвправи - у пошані, встати і вийти з-за парт
Ми їх дуже любимо,
За хвилинку відпочинем
І лічити (писати, читати) будемо.
Раз, два - руки вище, вище голова, підняти руки вгору
Три, чотири - руки тихо опустили.
П'ять, шість, сім - стати тихо всім.
Хто зуміє присідати присідання
І ногам роботу дати?
Раз - піднялись, два - присіли,
Хай мужніє наше тіло.
Хто ж втомився присідати,
Може вже відпочивати.
Руки в боки, руки так, колові рухи руками
Руки вгору, як вітряк.
Раа - встав весь клас.
Два, три - свою парту ти протри. імітація протирання парти
Чотири, п'ять - на місце тихо сядь, сісти за парти
8. Всі піднесли руки - раз! потягування
На носках стоїть весь клас.
Два - присіли, руки вниз, присідання
На сусіда подивись. повороти головою вправо-вліво
Раз! — І вгору. потягування
Два! - І вниз. присідання
На сусіда подивись.
Будем дружно присідати,
Щоб ногам роботу дати.
Раз! - Піднялись.
Два! - Присіли.
Хай мужніє наше тіло.
Хто старався присідати,
Може вже відпочивати.
9. Раз, два! Час вставати, встати і вийти з-за парт
Будемо відпочивати.
Три, чотири! Присідаймо, присідання
Швидко втому проганяймо.
П'ять, шість! Засміялись,
Кілька раз понахилялись. нахиляння тулуба вперед-назад,вправо-вліво
Зайчик сонячний до нас стрибки на місці
Завітав у світлий клас.
Будем бігати, стрибати,
Щоб нам зайчика впіймати.
Прудко зайчик утікає
І промінчиками грає.
Сім, вісім! Час настав
Повернутися до справ.
10. Наші ручки: раз, два, три! плескання в долоні
Наші ніжки: раз, два, три! притупування ногами
На носок, на каблучок, виконання руху " ковирялочки" обома но-
гами по черзі
Руку вліво, руку вправо: підняти ліву руку вгору-вліво долонею
назовні; аналогічний рух правою рукою
Ми танцюєм козачок руки зігнуті до плечей, тулуб напівна-
хилений вперед, притупуємо нвгами
Раз - присядем, два - присядем, присідання
Гарний настрій - добре всім. піднятись на носки
Покружляли, повертілись покружляти на місці
Й тихо всі за парти сіли.
11. Якщо сядемо красиво, кругові рухи кистями рук
То напишемо на диво
Чисто, рівно і красиво.
Раз, два, три, чотири, п'ять стиснути руки у кулачки
Починаємо писать. струсити кистями
Ручку вправо поверніть,
Зошит гарно покладіть
І рівненько напишіть.
Імітативні руханки
1. Хто ж там, хто вже так втомився
І наліво нахилився?
Треба дружно всім нам встати, вийти з-за парт
Фізкультпаузу почати.
Сонце спить, небо спить, очі закриті долонями
Навіть вітер не шумить.
Рано-вранці сонце встало відкрити очі і підняти голови
І проміння всім послало. піднятися на носки, руки піднес¬ти
вгору, розвести у сторони
Раз, два - всі пірнають присісти
Три чотири - виринають встати
П'ять, шість - на воді помахати руками
Кріпнуть крильця молоді.
Сім, вісім - що є сили імітація плавання
Всі до берега приплили.
Дев'ять, десять - розгорнулись,
Обсушились, потягнулись потягнутися
І розбіглись хто куди. сісти за парти
2. Трава - низенька-низенька, присісти
Дерева - високі-високі. потягнутися
Вітер дерева колише, гойдає, нахили тулуба
То вправо, то вліво хитає,
То вперед, то назад,
То вниз пригинає.
Птахи летять, відлітають, помахати руками, як крилами
А учні тихенько за парти сідають
І (назва предмету) вивчають.
3. Ось іде до нас весна.
Все навколо ожива:
Підсніжники прокидаються, потягнутися
Проліски посміхаються, посміхнутися
Пташки прилітають, махають руками, як крилами
Діти вибігають, біг на місці
На луках стрибають. стрибки
4. Ми лісочком йшли, ходьба на місці
Грибочок знайшли,
Нагнулись, підняли, нахиляння тулуба вперед
У кошик поклали
І далі пішли. ходьба на місці
Ми лісочком йшли,
Малинку знайшли.
Дотягнулись, зірвали, потягування
У кошик поклали
І далі пішли. ходьба на місці
Ми лісочком йшли,
Горішок знайшли,
Потягнулись, дістали, потягування
У кошик поклали
І далі пішли . ходьба на місці
5. Із куща ліщини білка руки вгору із поворотом кистей
Нахилила дітям гілку, нахили вліво, вправо піднятих догори рук
З'їжте, любі, смакоти,
Щоб скоріше підрости. масаж лиця від основи носа до вух
На тобі, окатий синку, масаж очного яблука вказівним пальцем
Три і два даю в торбинку. натискування вказівним пальцем на оч¬не яблуко їх одразу не гризи, повороти голови вліво і вправо
Спершу скільки всіх скажи, піднімання і опускання плечей, руки на
поясі
6. Ягіл, ягіл, ягілочка,
Ягілова дочка. прискорена ходьба на півпальцях
Устала ранесенько,
Вмивалася білесенько, імітація вмивання
Голівоньку чесала,
Стьожки надівала, масаж голови від чола до потилиці
Квіточки позбирала,
Віночок заплітала. присідання і вставання, руки на поясі
На вулицю вийшла,
Як зіронька зійшла. перекочування етапів ніг з пальців на п'яти
Взялася попід боки,
Показала скоки. стрибки на місці
7. Ми - берізки і кленці.
В нас тоненькі стовбурці. встати
Ми в стрункі стаєм рядки,
Виправляєм гілочки. руки вперед, в сторони
Ледь зіп'ялись з корінців, потягування
Дістаємо промінців.
Ми стискаєм їх вогонь вправи для кистей рук
В зелені своїх долонь.
Хилять свіжі вітерці нахили тулуба
Вліво-вправо стовбурці.
Ще й верхівки кожен ряд вправи для шиї
Нахиля вперед-назад.
8. Раз, два - дерева. встати,
Три, чотири - вийшли звірі, ходьба на місці
Пять, шість - пада лист. нагнутися
Сім, вісім - птахи в лісі. помахи руками, як крилами
Дев'ять, десять - це сунички підняти руки і голови догори
Підняли червоні личка.
9. Підняли руки, потягнулися потягування
до сонечка дерева.
Подув вітер - нахиляння тулуба з піднятими дого-
гойдаємо руками, ри руками
А поїзд наш поїхав далі - колові рухи руками, зігнутими
чух-чух-чух. у ліктях
10. Виринай-но, рибко, близько, колові рухи кистями рук
Розсипай-но срібні бризки, стиснути руки у кулачки
Щоб зловив я карася, схопити руками рибку
Карася, як порося. руки широко в сторони
11. Сірий зайчик сів і жде, присідання
Спритно вушками пряде. приклавши кисті до вух, то розги-
Зимно зайчику стояти, нають, то згинають їх
Треба трішки пострибати. стрибки
Скік-скік, скік-скік.
Треба трішки пострибати,
Пострибавши, відпочити
Й (назва предмету) учити. сісти за парти
12. Вийшов в поле боровик вийти з-за парт
Та й узявся в боки, взяти в боки
Бо він бачити не звик розвести руками
Обрії широкі.
Покрутився на нозі, покрутитися на одній нозі
Реготом залився,
Танцюристу-конику нахиляння вперед
В пояс уклонився.
Довго зайчика ганяв, біг на місці
Виспавсь на пісочку,
Коли вечір вже настав -
Викупавсь в струмочку. імітація рухів при плаванні
13. Ой, гоп, чики, чики. встати з-за парт
В мене нові черевики. руками показати на черевики,
на¬хиляючи тулуб вперед
Підківками цвьок, цвьок, цвьок! притупування
А ніжками скок, скок, скок! стрибки
14. Прилетіли журавлі помахати руками, як крилами
І великі, і малі. руки вгору, руки вниз
Сіли собі на ріллі, присісти
Заспівали: "Тра-ра-рі". встати
Де журавка ходила - ходьба з високим підніманням стегна
Там пшениця родила,
Де журавель походив -
Там ячмінь уродив.
15. На подвір'ї біля школи імітація кидання м'яча
Петрик м'ячик кинув Олі.
Одне одному кидали,
Діти грались і співали.
Раптом м'ячик швидко зник, руки в сторони, імітація зник-
I ніхто знайти не зміг. нення м'яча
16. Столярики-молодці
Тешуть столики й стільці.
Пилочками чики-чики,
Молотками туки-туки.
Чик-тук-туки, чик-тук-туки,
В нас до праці здібні руки. рухи довільні
17. Виростем великими - стрибки на пальцях ніг, руки вгору
Яблук нарвемо. імітація рухів зривання яблук
обома руками
В кошики великі розвести руки в сторони,
Ми їх складемо. присісти, імітація складання яблук
18. Раз! Два! Три! Чотири! П'ять! встати і вийти з-за парт
Час прийшов нам спочивать.
Тож піднімем руки вгору, потягування
Ніби глянемо на зорі.
А тепер всі руки в боки, стрибки
Як зайчата, - скоки-скоки!
Десять, дев'ять, вісім, сім!
Час за парти нам усім.
19.Раз, два - всі присіли, присісти
Потім вгору підлетіли. підстрибнути
Три, чотири - нахилились, нахиляння тулуба вперед, імітація
Із струмочка гарно вмились. умивання
П'ять, шість - всі веселі
Крутимось на каруселі, покрутитися
Сім, вісім - в поїзд сіли,
Ніжками затупотіли. затупотіти
Дев'ять, десять - відпочили
І за парти дружно сіли.
20. Станем струнко! Руки в боки!
Пострибаєм, як сороки, стрибки
Як сороки-білобоки,
Стрибу-стрибу, скоки-скоки! стрибки
Пані горді і неквапні, ходьба на місці
По болоту ходять чаплі,
А над ними комарі
Політали угорі. помахи руками, як крилами
Жабенята пострибали: стрибки
Ква-ква-ква, ква-ква-ква! -
Щоб спочила голова.
21. Встало вранці ясне сонце, потягування
Зазирнуло у віконце.
Ми до нього потяглися,
За промінчики взялися.
Будем дружно присідати, присідання
Сонечко розвеселяти.
Встали-сіли, встали-сіли.
Бачите, як звеселили.
Стало сонце танцювати, танцювальні рухи
Нас до танцю закликати:
Нумо разом, нумо всі
Потанцюєм по росі.
22. Довгоносий чорногуз
У болотечку загруз. присісти
Будем його рятувати,
За хвостика витягати - імітація витягання чорногуза
Щоб не плакав чорногуз,
Що в болотечку загруз.
Раз, два, три, чотири, п'ять, стрибки
Будем ніжки обмивать. імітація обмивання ніжок
Хай летить собі на волю помахи руками, як крилами
І шукає кращу долю.
Ми йому допомагали ходьба на місці
І в той час відпочивали.
А тепер нам час сідати,
Будем далі працювати.
23. Сірий котик міцно спав, імітація дії
Навіть пісню не співав.
Та, нарешті, пробудився вправи для шиї
І довкола обдивився.
Став смачненько потягатись потягування
І чистенько умиватись. масаж дрібних м'язів обличчя
Порозчісував він вуса
Довгі-довгі, русі-русі.
Зуби й кігті нагострив вправи для кистей рук
Й до комірчини побрів. ходьба на місці
Буде мишку полювати
І добро оберігати.
Ми, як котик, відпочили,
Щоб зміцніли наші сили.
24.Хмарка сонечко закрила, закрити обличчя руками
Слізки срібнії зронила.
Ми ті слізки пошукаєм, присідання
У травичці позбираєм.
Пострибаєм, як зайчата, стрибки
Політаєм, як пташата, помахи руками, як крилами
Потанцюємо ще трішки, танцювальні рухи
Щоб спочили ручки, ніжки.
Всі веселі? От чудово!
А тепер до праці знову.
25. Йшов по лісу їжачок, ходьба на місці
В нього шубка з голочок.
Ніс багато грушечок, нахиляння тулуба в сторони
Аж болів йому бочок.
Раз, два, три, чотири, п'ять! стрибки
Зупинився спочивать.
Піклувався їжачок вправи для кистей рук
Про маленьких діточок,
Чарівних, непосидючих,
Дуже милих і колючих.
Десять, дев'ять, вісім, сім! стрибки
Грушечки ці ніс він їм.
26. Сірі гуси прилетіли, помахи руками, як крилами
На галяві тихо сіли. присісти
Посиділи, посиділи,
Потім встали, встати
Побігали, біг на місці
Пострибали, стрибки
Пір'ячко зронили
І далі полетіли . рухи руками, як крилами
27. Дід у полечко ходив. ходьба на місці
Раз ходив, два ходив, три ходив.
В полі ріпку посадив. нахиляння тулуба вперед-назад
Раз садив, два садив, три садив.
А тоді сидів, чекав, присідання
Вже й мороз його лякав, стрибки
Вже і дощик накрапав,
Вже і сонечко пекло - помахати руками перед обличчям
Вгору ріпку потягло. потягування
Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів
Популярні матеріали