Тема: Порядок інформування населення про екстремальні ситуації та порядок дій
Додав: maria
Коментарів: 0
Додано: 6-04-2014, 14:46
Тема: Порядок інформування населення про екстремальні ситуації та порядок дій
Мета: Ознайомити школярів з основними способами оповіщення, сигналами ЦО і правилами дій при оповіщенні населення про екстремальну ситуацію; розвивати самостійність під час дій; виховувати у них дисциплінованість, ор-ганізованість, чіткість і впевненість у діях.
Обладнання: магнітофон, таблиці по ЦО.
Хід уроку
І. Організація класу.
ІІ. Актуалізація опорних знань.
- Давайте пригадаємо основні призначення ЦО.
(Рятувати людей від аварій, катастроф, стихійних лих.)
- Повторимо завдання служб ЦО.
• Проводять рятувальні роботи в зонах аварій, катастроф, стихій-них лих.
• Навчають населення як поводитись в надзвичайних ситуаціях.
• Захищають людей від наслідків надзвичайних ситуацій.
• Запобігають виникненню аварій, катастроф, стихійних лих.
- В даний час аварії, катастрофи, стихійні лиха почастішали, тому що ускладнилась техніка, стало більше машин, літаків, ще не всі люди, котрі об-слуговують техніку, сумлінно ставляться до своїх обов'язків. Ці біди нерідко приводять до загибелі людей. Стихійні лиха: землетруси, повені, не прохо-дять без наслідків. Могутні сили стихії руйнують будинки, опори електропе-редач, спустошують поля, виривають з корінням дерева, затоплюють лани. Стихійні лиха приносять величезну шкоду людям, народному господарству і приводять до загибелі людей.
- Як ви вважаєте, що потрібно робити, щоб зменшити цю шкоду, щоб не допустити смерті людей? (Відповіді дітей.)
- Треба своєчасно попередити людей про безпеку. Тільки отримавши своєчасну інформацію про небезпеку, що загрожує, люди можуть вчасно скористатися засобами захисту й укриття і сховатись у безпечному місці.
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності і повідомлення теми.
- Головне завдання нашого уроку – озброїтися знаннями, необхідними на випадок аварії, катастрофи, стихійного лиха, а також при нападі повітря-ного противника. Кожен школяр повинен уміти захистити себе і товаришів, які опинилися в екстремальних умовах.
ІV. Вивчення нового матеріалу.
1.Фомування понять «сигнал», «оповіщення».
Сигнал – це попередження, повідомлення про щось небажане, що може статись. Слово «оповіщення» означає: сповістити всіх про небезпеку, яка за-грожує, і порядок дій на випадок аварії, катастрофи і стихійного лиха, а та-кож попередити населення про безпосередню небезпеку нападу повітряного противника, якщо вона виникне. З цією метою для всієї країни встановлено єдині сигнали оповіщення ЦО.
Встановлені сигнали мають такі призначення:
1. Попередити населення про безпосередню небезпеку нападу повітряного противника (Сигнал «Повітряна тривога»).
2. Дозволити населенню продовжувати діяльність, яка була перервана сигна-лом «Повітряна тривога».( Сигнал «Відбій повітряної тривоги»).
3. Попередити населення про термінову необхідність вжити заходів від от-руйних речовин (Сигнал «Хімічна тривога»).
4. Попередити населення про необхідність вжити заходів захисту від радіоак-тивних речовин (Сигнал «Радіаційна небезпека»).
Основними засобами оповіщення й інформації населення про екстре-мальну обстановку є радіо, телебачення, звучання електричних і ручних си-рен, виробничі і транспортні гудки. Сирени та гудки означають сигнал циві-льної оборони «Увага всім». Він сповіщає людей про необхідність терміново-го увімкнення радіоприймача, телебачення і прийняття повідомлення місце-вих органів влади або штабу ЦО.
2. Ознайомлення з основними діями населення в екстремальних ситуаціях.
а)Прослуховування записаного сигналу «Увага! Увага! Громадяни! Повітря-на тривога! Повітряна тривога!»
(Робота в групах. Опрацювання матеріалу про правила поведінки залежно від місця знаходження. Звіт кожної групи.)
1 група.
Якщо сигнал «Повітряна тривога» застав вдома, то:
Потрібно допомогти батькам узяти необхідні речі. Вимкнути світло, газ, електронагрівальні прилади. Швидко піти в сховище.
2 група.
Якщо сигнал «Повітряна тривога» застав в школі, то:
Припиняються заняття. Учні беруть засоби захисту. Під керівництвом учи-теля організовано йдуть у захисну споруду.
3 група.
Якщо сигнал «Повітряна тривога» застав на вулиці, то:
Необхідно сховатися в тому районі, де почув сигнал. З цією метою треба знайти найближчу станцію метро або інше підготовлене укриття.
Якщо учень не встиг сховатися в захисних спорудах , слід негайно скориста-тися умовами місцевості: ямами, канавами, що є поблизу. У будь-якому та-кому укритті треба обов'язково лягти на землю вниз обличчям.
Коли необхідно відмінити сигнал «Повітряна тривога», подається ін-ший сигнал «Відбій повітряної тривоги». За цим сигналом люди виходять з сховища.
б) Прослуховування записаного сигналу «Увага! Говорить штаб цивільної оборони. Громадяни! Територія зазнала радіоактивного зараження. Радіоак-тивне зараження. Сховайтеся в захисних спорудах. Стежте за нашими повід-омленнями» або «Громадяни! Увага! Увага! Говорить штаб цивільної оборо-ни. Хімічна тривога!»
Як діяти після сигналу «Хімічна тривога» чи «Радіаційна небезпека».


«Мозковий штурм»
• Щоб уникнути шкідливих речовин, закрий рот і ніс рушником, марлею чи спеціальними засобами захисту.
• Вимкни джерела електроенергії, візьми з собою необхідні речі, продук-ти харчування і воду.
• Іди і сховайся в найближчому сховищі. Якщо немає сховища, зали-шайся у приміщенні. Щільно закрий вікна, двері, вентиляційні люки. Вхідні двері заштор, використовуючи ковдру чи інші щільні тканини. Слухай по радіо вказівки служби надзвичайних ситуацій.
Цікава інформація.
Сховища, підвали, стіни будівель послаблюють радіацію. Кам'яні од-ноповерхові будинки послаблюють її 10 разів, а протирадіаційні укриття у 50 разів.
На території України є хімічно-небезпечні об'єкти – це підприємства, які застосовують хімічну речовину. На м'ясокомбінатах використовується то-ксична речовина – аміак, на водоканалах – хлор. Внаслідок аварій на цих пі-дприємствах може виникнути хімічне зараження місцевості. Тому слід добре запам'ятати правила, яких треба знати при сигналі «Хімічна тривога».
V. Підсумок уроку.
- Які сигнали ви запам'ятали?
- З якою метою вони даються?
- В складних умовах аварії, стихійного лиха необхідно дотримуватися організованості, дисципліни, точно виконувати встановлені правила поведін-ки. Метушня, паніка неприпустимі під час надзвичайних ситуацій. Ігнору-вання, повільне виконання команди, а також вказівки старших і батьків мо-жуть привести до тяжких наслідків.
Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів
Популярні матеріали