Методичні рекомендації щодо проведення ДПА з предмета «Українська мова» в 9 класі загальноосвітніх навчальних закладів Загальні питання проведення державної підсумкової атестації
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 12-05-2014, 22:32

Методичні рекомендації щодо проведення ДПА з предмета «Українська мова»

в 9 класі загальноосвітніх навчальних закладів

Загальні питання проведення державної підсумкової атестації

Державна підсумкова атестація з української мови в 9 класі загальноос­вітніх навчальних закладів традиційно проводиться у формі текстуального диктанту, який є основною формою перевірки орфографічної (уміння правиль­но писати слова на вивчені орфографічні правила й словникові слова, визна­чені для запам’ятовування) та пунктуаційної (уміння використовувати розділові знаки відповідно до опрацьованих правил пунктуації) грамотності учнів. Під час державної підсумкової атестації перевірці підлягає також уміння дев’ятикласників належним чином оформлювати роботу.

У збірнику представлено зразки текстів різних функціональних стилів української мови, які ознайомлюють учнів з історичним минулим, нашими звичаями, традиціями, символами й оберегами, духовною культурою й ми­стецтвом, природою й відомими пам’ятками України, видатними постатями національної історії, культури, науки та їхніми досягненнями. Запропоновано чимало зразків художнього стилю, які сприятимуть засвоєнню учнями само­бутніх мовних засобів, які використовуються в ньому й мають виразне сти­лістичне забарвлення. У збірникові наявні й тексти наукового стилю. Тексти для диктантів достатньо насичені орфограмами й пунктограмами, опрацьова­ними учнями в курсі основної школи.

Дібрані тексти мають значний виховний і пізнавальний потенціал, вони забезпечують реалізацію культурологічного принципу навчання української мови в загальноосвітніх навчальних закладах і сприяють утіленню вимог відповідної змістової лінії чинної програми з предмета.

Збірник диктантів можна використовувати для проведення державної під­сумкової атестації і контрольних робіт (вид мовленнєвої діяльності письмо).

Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів
Популярні матеріали