Методика проведення державної підсумкової атестації з предмета «Українська мова» в 9 класі
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 12-05-2014, 22:36

Методика проведення державної підсумкової атестації з предмета «Українська мова» в 9 класі

Методика проведення диктанту є традиційною, узвичаєною, однак проведен­ня державної підсумкової атестації у формі диктанту має певні особливості.

Вид роботи й назву тексту потрібно записати на дошці. Спочатку вчитель читає весь текст, після чого не дає ніяких пояснень щодо його змісту, право­писних особливостей і тлумачення значень використаних у ньому слів (з огля­ду на те, що тексти адаптовано для навчальних потреб, у них майже відсутня так звана авторська пунктуація, немає діалектизмів, застарілих слів, складної зі значеннєвого погляду, а тому малозрозумілої для учнів лексики тощо). Учи­тель може давати тільки коментарі формального характеру, як-от: розміщення за­головку, запис автора чи джерела тексту та ін.

Після прочитання всього тексту вчитель читає перше речення повністю, а учні тільки уважно слухають його. Далі це саме речення диктується для запи­су частинами, причому кожна частина, як правило, читається тільки один раз (частиною в цьому випадку треба вважати словосполучення з двох-п’яти слів або частину складного речення приблизно з тією ж кількістю слів). Учитель може повторно прочитати частину речення, якщо вона велика за обсягом, у нійзмінено нормативний порядок слів або під дією певних зовнішніх чинників учні недочули якогось слова або словосполучення. Після того як учні запишуть усе речення, його треба прочитати повністю повторно, щоб атесто­вані мали змогу перевірити записане.

У такий спосіб диктується кожне речення тексту. Учитель обов’язко­во вказує місце поділу тексту на абзаци. Після запису всього тексту він чи­тає його ще раз від початку до кінця, роблячи паузи між реченнями, дещо три­валіші від звичайних, і надаючи змогу учням ретельно перевірити написане й усунути можливі помилки. Текст треба диктувати виразно, відповідно до норм літературної мови, з правильним наголошуванням слів та інтонуванням звуково­го потоку, у такому темпі, щоб учні встигали вільно його записувати.

Після повторного читання всього тексту учні здають диктанти вчителеві. Часу для додаткової перевірки надавати не потрібно: сумніви щодо правопис­ного оформлення роботи учні повинні вирішувати в процесі написання.

Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів
Популярні матеріали